NBBO-bladet 2 - 2023

Et hjem er mer enn bare en bolig, det er også byen du bor i. Vi har stor tro på at utviklingen Drammen er i nå vil gjøre byen enda mer magisk! Fremtidens hjem og by.

Hva skjer og hvor skal vi? Det er et par av spørsmålene vi forsøker å finne svar på i denne utgaven av NBBO-bladet. For det er mye som skjer i Drammen for tiden. Planene er mange, og vyene er ikke få. Det som er ekstra spennende er at mye av det som vil forme fremtidens by, allerede er i gang. Om to år vil vi feire åpningen av en ny bybru, samtidig som det blir snorklipping på et splitter nytt sykehus på Brakerøya. Dette blir to store begivenheter som vil bety mye for hvordan byen vil utvikle seg fremover. Mye vil skje i området mellom Bragernes og Brakerøya, og det er store planer for utvikling av Tangen. Og på Strømsø skjer det allerede mye. Strømsø 2030 er en områdesatsning i Drammen Kommune, men det er ikke bare kommunen som har øynene rettet mot bydelen om dagen. Det er mange spennende planer for hva som skal skje på sentrale eiendommer rundt Strømsø Torg, og selv skal vi i samarbeid med Fevang Eiendom lansere et flott prosjekt med 102 leiligheter til våren. Prosjektet ligger på deler av det som tidligere var et vannspeil med navnet «Deciliteren». Vannspeilet ble fylt med sand på midten av femtitallet, og Dr. Hansteins gate ble etablert. Vi ønsker å ta vare på historien og bevare gamle navn, og har valgt å kalle prosjektet det samme som vannspeilet en gang het. Deciliteren med c. Alt dette og mye mer kan du lese om i dette bladet. God lesing! Redaktør Ingrid Holst Nissen. E-post: Ingrid@nbbo.no Journalister Kine Myrvold Olsen Lars-Johan Solheim Grann Cecilie Bergli Layout Honeybeedesign Forsideillustrasjon Drammen kommune Trykk PrintCo AS Opplag: 24.000 Besøksadresse Nedre Torggate 5. 3015 Drammen Telefon 32 21 15 00 Sosiale medier facebook.com/nbbolig Instagram.com/nbbolig E-post nbbo@nbbo.no www.nbbo.no Ingrid Holst Nissen Ingrid Holst Nissen 2 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Trykksak 4041 0820 SVANEMERKET NBBO magasin høst - 2023 Fremtidens by.

38 Vi trenger din E-postadresse for å holde deg oppdatert For at du skal være oppdatert om alle mulighetene medlemskapet ditt gir deg, og få tilgang til alle våre kulturtilbud med rabatterte priser, trenger vi din e-postadresse. Hjelp oss med å gjøre medlemskapet ditt bedre. Skann QR-koden med mobilkameraet ditt eller gå til nbbo.no/oppdater. Innhold 2 Redaktørens hjørne 4 Nok en krevende høst 6 Nytt samarbeid mellom Sparebanken Øst og NBBO 10 Vil arrangere bygjenforeningsfest i 2025 14 Drammens nye landemerke 22 Med hjerte for Strømsø 26 Samarbeider om å skape fremtidens Strømsø 30 Tenker alltid på helheten 34 102 leiligheter sentralt på Strømsø 38 Førjulskonsert med Sølvguttene 40 Det gode livet i Mjøndalen 44 Kan ikke tenke seg å bo noe annet sted 48 Fikk full kontroll på HMS-en 52 Hva skjer i området vårt? 58 Brødrene Løvehjerte 60 4 tips for et varmere rom 64 Suksess med kokkekurs 66 Startet nytt ungdomskorps 73 Advokaten 74 Spennende høstoppskrifter 77 Medlemsfordeler 78 Der kaffen er varm og rådene gode NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 3 14 40

4 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Nok en krevende høst Foto: Lars-Johan Solheim Grann En fuktig sommer er tilbakelagt, naturkreftene har satt sine spor i regionen vår, og nedbørsrekorder er slått. Det er kanskje en liten trøst at alle disse regndagene har gitt oss fulle vannmagasiner, noe som står i sterk kontrast til fjorårets situasjon. Strømprisene vil dermed med stor sannsynlighet bli mer normale kommende vinter. Og det vil hjelpe på en privatøkonomi som er under angrep fra alle kanter. Det siste året har vi opplevd en prisvekst på stort sett alt vi trenger i hverdagen. Og fra juli i 2022 til juli i år, endte konsumprisindeksen på 5,4 prosent. Noe som er mer enn dobbelt så høyt som det Norges Bank ønsker. Konsekvensen er stadige rentehevinger, og bare i løpet av det siste året har styringsrenten økt med 2,25 prosentpoeng. Det betyr at de månedlige kostnadene for et lån på en million kroner har økt med cirka 2000 kroner. Når rentenivået går opp, vil husholdninger og virksomheter få mindre penger til forbruk og investeringer. I tillegg blir det mindre interessant for mange bedrifter å investere, fordi lån har blitt dyrere og etterspørselen etter varene og tjenestene de produserer har gått ned. Ser man for eksempel på tall fra byggebransjen, viser det seg at aktiviteten har falt dramatisk. Tall fra Boligprodusentenes forening avslører at det er igangsatt hele 67 prosent færre boliger i år, når man sammenligner tallene fra mai i 2022 til mai i 2023. Det er derfor ingen tvil om at det er en krevende periode vi nå befinner oss i, men krevende perioder har vi opplevd før, og vi kommer oss igjennom dem. Vår viktigste rolle er å være en rådgiver og en støttespiller for styrene i borettslag og sameier, og en av høstens viktigste oppgaver å hjelpe styret med å sette opp et fornuftig budsjett for neste år. Gjennom dette budsjettarbeidet skal vi bidra til at de gjør gode vurderinger rundt borettslagets eller sameiets økonomi, slik at de sikrer en forsvarlig drift. Det innebærer blant annet at styret må sørge for at det kreves inn nok felleskostnader til å dekke løpende faste kostnader og vedlikehold av bygningsmassen. I en tid hvor alle kostnader øker er dette en krevende øvelse, og det er ingen tvil om at de fleste vil oppleve at også felleskostnadene øker. Men de øker kanskje mindre enn det de gjør for de som bor i en enebolig, for det er fortsatt slik at det lønner seg å bo i lag, med stordriftsfordelene som følger med. Som medlem i NBBO har du i tillegg en rekke fordeler, og det kan være mye å spare på å bruke fordelene dine aktivt. Nå har vi blant annet inngått et nytt samarbeid med Sparebanken Øst, som gir deg fordeler på både lån og sparing. Banken er opptatt av å gi alle kunder personlig service når og hvor de ønsker det. Benytt muligheten til å få en gjennomgang av din økonomi, og da kanskje spesielt boliglånet ditt. Det kan være vel anvendt tid. Med ønsker om en riktig god høst.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 5 Vår viktigste rolle er å være en rådgiver og en støttespiller for styrene i borettslag og sameier. - Steinar Kjærnli er direktør i NBBO. ”

6 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Nytt samarbeid mellom Sparebanken Øst og NBBO En lokal bank + et lokalt boligbyggelag = et samarbeid som vil gi alle NBBO-medlemmer veldig gode fordeler. Ingrid Holst Nissen er avdelingsleder for medlem hos NBBO. Hun er veldig glad for å kunne formidle til medlemmene at de nå får gode medlemsfordeler hos Sparebanken Øst. – Dette synes vi er stor stas. Det er et naturlig samarbeid mellom to lokale aktører som ønsker mye av det samme, sier Ingrid. Den nye samarbeidsavtalen gjør at alle som er medlemmer i NBBO får gode betingelser på ulike låne- og spareprodukter hos Sparebanken Øst. Du kan se betingelsene ved å scanne QR-koden. – Medlemmene våre har lenge hatt et ønske om å ha en medlemsfordel hos en bank, så det er en stor glede å endelig kunne innfri deres ønske om det, sier Ingrid. Begge er opptatt av å støtte opp om lokalsamfunnet de er en del av. Sparebanken Øst gjør det gjennom allmennyttige gaver, mens NBBO gir midler til ulike lokale aktører både gjennom sponsorprogrammet NBBO Gir tilbake og en rekke andre aktiviteter. – Vi ser hvor mye det betyr for de vi støtter. På denne måten gir vi lokale aktører mulighet til å gjennomføre prosjekter de kanskje ikke hadde klart uten disse midlene, og det samme kan man nok si om de som mottar midler fra Sparebanken Øst, sier Ingrid. Den personlige banken – Vi er en god match på flere områder, primært fordi grunnfjellet til både oss og NBBO er å være til stede lokalt, sier Espen Sollien, kundedirektør hos Sparebanken Øst, og legger til: – Derfor er NBBO sine medlemmer en viktig kundegruppe for oss. For medlemmer som er i etableringsfasen eller skal bytte bolig, kan vi som lokalbank bidra med gode økonomiske råd i et område vi kjenner og er en del av. Banken er den eneste med hovedkontor i Drammen. Der andre banker legger ned lokale kontorer, er Sparebanken Øst opptatt av nærhet og tilgjengelighet for kundene. Kurs for både yngre og eldre De ansatte i Sparebanken Øst strekker seg litt lenger enn mange andre banker gjør for sine kunder. Blant annet holder de kurs for den eldre kundegruppen sin, slik at de har bedre forutsetninger for å være en del av den digitale transformasjonen som bankene, i likhet med mange andre bransjer, går gjennom. – Mange har et ønske om å kunne gjennomføre dagligbanktjenester selv digitalt, samtidig som de oppsøker lokalkontoret når det er behov. Derfor har vi kurs både i Bank-ID og nettbank. Samtidig snakker vi også en del på kursene om svindel på nett, og hva man bør være obs på. Det går på å få dem til å føle seg trygge på nett, utover bare det å kunne bruke tjenestene våre, sier Espen. De ansatte i Sparebanken Øst reiser også rundt på skolene i drammensområdet for å ha økonomiopplæring for 14-15-åringer. Det blir tatt godt imot av elevene. Da lærer de blant annet å sette opp budsjett og å planlegge egen økonomi for fremtiden. – Vi merker at det er stor interesse og høyt engasjement når vi snakker med ungdommene om personlig økonomi. Vi tenker dette er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som lokalbank, sier han. Om du ønsker å vite detaljer rundt betingelsene NBBO-medlemmer får hos Sparebanken Øst, kan du scanne QRkoden på telefonen din eller klikke deg inn på nbbo.no/oest Tekst: Kine Myrvold Olsen

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 7

8 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Helt siden 1946 har vi jobbet for å skape trivsel i tusenvis av hjem, og gjennom ”NBBO - gir tilbake” ønsker vi å bidra til at små og store foreninger og lag skal kunne lykkes med sine trivselsprosjekter. Vi støtter store og små tiltak innen kultur, idrett, nærmiljøaktiviteter og bomiljø. HVEM KAN SØKE? Alle lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregistrene og boligselskap som er kunde av NBBO kan søke om midler. SØKNADSFRISTER: 1. april og 1. oktober. Les mer og send inn din søknad på NBBO.NO/GIRTILBAKE NBBO - GIR TILBAKE

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 9 Kom til oss! Vil du ha en rådgiver som husker navnet ditt? Som NBBO-medlem får du gunstige betingelser på lån og sparing Nyhet! Se alle fordelene på www.oest.no/nbbo

– Vi arrangerer gjerne bygjenforeningsfest når den nye bybrua åpner i 2025, sier Tom Søgård, daglig leder i Byen Vår Drammen. Han sikter til at Bragernes og Strømsø nå, mens den nye bybrua bygges, føles mer adskilt enn noen gang. – Byen preges av at vi venter på den nye brua. Men når den er ferdig kommer det til å bli et prakteksemplar av en bru, både bredere, hyggeligere og mer i tiden enn den forrige. Ikke minst også med nedgang til stasjonen, som gjør det enklere for de som skal reise til og fra Drammen med tog, sier Tom. I 2025 skal bybrua stå ferdig, og da mener Byen Vår Drammen at byen bør rigges til fest. Tilfeldigvis feirer Elvefestivalen også 30 år i 2025, så det kunne jo passet å slå alt sammen til en stor feiring. Genialt med nytt sykehus sentralt Det skjer veldig mye utvikling sentralt i Drammen akkurat nå. Samtidig som den nye bybrua skal være klar, er også planen at det nye sykehuset skal være ferdig. – Et så stort sykehus på Brakerøya, så nært sentrum, er helt genialt. Sentrum kommer fortsatt til å være der det er i dag, på Bragernes og Strømsø, men vi tror det blir en tyngdeforskyvning av Drammen i retning Brakerøya og etter hvert det som skal utvikles til Fjordbyen. Ved det nye sykehuset skal det også bli helsepark og hotell, og området rundt kommer til å få en stor vekst. CC ligger midt i smørøyet i den delen av byen, sier Tom. Brakerøya stasjon skal også flyttes og få et løft, noe som sannsynligvis kommer til å gjøre området enda mer attraktivt for næringslivet fordi det er enkelt for ansatte å komme seg til og fra. 10 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Byen Vår Drammen mener Drammen står litt på vent til 2025. De har stor tro på det som skjer i byen de neste årene, og har mange vyer og ønsker for fremtiden. Tekst: Kine Myrvold Olsen Vil arrangere bygjenforeningsfest i 2025

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 11 «Mediebyen Drammen» Tangenkaia er det neste store utviklingsprosjektet som Tom trekker frem. Den gamle havna skal etter hvert transformeres til et område med både bolig og næring. Allerede nå har ny næring etablert seg i området. – Gateway Studios leier Skur 7, og de står allerede i dag for veldig mange store TV-produksjoner gjennom sitt studio på Fornebu. At de etablerer seg i Drammen, vil også tiltrekke seg leverandører og samarbeidspartnere. Det vil være med på å styrke Drammen sin posisjon innen mediebransjen og jeg tror det er starten på det som kan bli «Mediebyen Drammen». Man kan trekke det så langt som at Universitetet i Sørøst-Norge bør utdanne folk som etter hvert kan få arbeidsplassen sin i tilknytning til mediebransjen på Tangenkaia. Det er mange ulike fagområder, sier Tom, og legger til: – Jeg er stolt over at vi i Byen Vår Drammen kunne være tilrettelegger og døråpner for å etablere kontakt mellom Gateway Studios og utleierne på Tangenkaia, Bane NOR Eiendom og Drammen kommune eiendomsutvikling AS, slik at Gateway Studios fant frem til Skur 7. En annen ting som er verdt å legge til, er at studioet kommer til å ha plass til mange i publikum. Salen kan Tom Søgård er daglig leder i Byen Vår Drammen. Han har stor tro på at utviklingen av Tangenkaia kommer til å bli bra for Drammen. Foto: Kine Myrvold Olsen

12 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag også i gitte sammenhenger brukes som konferanselokale for opp til 1000 personer, noe Drammen ikke har per i dag. Drømmer om gågate i Tollbugata Bane NOR Eiendoms utvikling i Nybyen og Stor-Oslo Eiendom sine planer for tomta til det gamle sykehuset, er to andre spennende områder hvor det kommer til å skje endringer i løpet av de neste årene. – Bane NOR Eiendom bruker Godsen for å aktivisere området og som gir et spennende anslag for hva stedet kan bli til. Samtidig er det miljøskapende for dem som bor der. Stor-Oslo Eiendom har allerede startet en medvirkningsprosess på sykehustomta som er veldig spennende. Det er en veldig innovativ prosess som OsloMet også er involvert i. Vi heier veldig på måten de tenker på og involverer innbyggerne på, sier Tom. Ikke minst har man all utviklingen på Strømsø, som du også kan lese mer om i dette magasinet. Strømsø United skal stå for utviklingen rundt Strømsø torg, som Tom og Byen Vår Drammen har veldig troen på. Samtidig er områdesatsningen Strømsø 2030 viktig. – Hele «gamle Drammen», på den siden av Holmenbrua som er mot Rundtom, bør tas vare på og få et løft. Der er det et stort potensial for blant annet guidede turer og byvandringer i det historiske Drammen. Men da må det ryddes opp og skapes rom for fotgjengere og turister. Samtidig må man ta hensyn til egenarten til Strømsø, sier Tom. En av drømmene for Strømsø, er at hele Tollbugata etter hvert blir en gate som kun er for gående og syklende. – Det kunne blitt en flott, kreativ åre som går gjennom hele Strømsø, sier Tom. Aktiviseringen rundt Godsen i Nybyen gir et spennende anslag for hva stedet kan bli til, mener Tom.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 13 Tro på fremtiden En ting som Byen Vår Drammen er opptatt av, er at selv om mye står på vent frem til 2025, så må man ikke glemme å bruke det som er i byen nå heller. – Det er mange som sier at det ikke skjer noe i Drammen, men det skjer veldig mye her. Bare i løpet av ett år ble det lagt inn 2130 arrangementer under «Hva skjer?», arrangementskalenderen på drammen.no, sier han. Han vil også avlive påstanden om at Drammen fortsatt lever på byutviklingen som skjedde for 20-30 år siden. – Det som skjedde på den tiden var veldig viktig og veldig bra, men vi har også en voldsom utvikling her nå, både rundt infrastruktur og eiendom. Utvikling skaper ny utvikling og vi i Byen Vår Drammen har stor tro på fremtiden i Drammen, sier Tom. Så da gjenstår det å se om det blir en storslått feiring av byen både i forbindelse med ny bybru, nytt sykehus og Elvefestivalen sitt jubileumsår i 2025. Det nye sykehuset i Drammen skal stå ferdig i 2025. Illustrasjon: Dark arkitekter, Nordic arkitekter, 3D Estate

14 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Det er en fin bukett med bruer i Drammen når den nye bybrua er ferdig. Tommy Iversen er prosjektsjef for den nye brua i Drammen kommune. Ny bybru i Drammen

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 15 Det er ingen tvil om at rivingen av den gamle bybrua skapte store diskusjoner. Det var mange som hadde et forhold til brua, og mange husker knapt nok at det noen gang har sett annerledes ut i Drammen enn med den sentralt i bybildet. Når den nye brua etter hvert kommer på plass, vil den likevel bli et nytt, flott landemerke for byen - og selvsagt fortsatt bli byens viktigste transportåre mellom Strømsø og Bragernes. – Den nye bybrua blir 4,5 meter bredere og gir plass til større sykkelfelt og fortau, i tillegg til kjørefelt for kollektivtrafikk, sier Tommy Iversen, prosjektsjef for den nye bybrua hos Drammen kommune. 10.000 meter stålpeler Drammen kommune og Bane NOR bygger hver sin del av Bybrua samtidig, noe som i seg selv er ganske uvanlig. Det krever mye koordinering mellom de to prosjektorganisasjonene. Kommunen bygger den delen som går over elva, mens Bane NOR bygger den delen som går fra landsiden på Strømsø, over jernbanen og frem til elvebredden. Den gamle bybrua var historie 18. mai 2022. Når den nye bybrua står ferdig høsten 2025, kommer den til å bli et vakkert skue. Drammens nye landemerke Tekst: Kine Myrvold Olsen Illustrasjoner: Drammen kommune

–Vi bygger begge etter modell i 3D, har utvekslet prosjekteringsgrunnlag og hatt tett dialog hele tiden, også under utførelsen av arbeidene. Vi har ulike entreprenører, så det er ekstra viktig med tett dialog slik at vi kan holde hverandre oppdatert på fremdrift og være samkjørte, sier Tommy. Alle som har gått over den midlertidige gang- og sykkebrua har kunnet følge fremdriften på nært hold. Hvis du bor eller jobber i nærheten har du garantert fått med deg at arbeidet tidvis er støyende. – Det er ikke til å komme unna at det vil bli noe støy i perioder. Et eksempel er når pelene skal slås ned. Fra bunnen av elva er det 70 meter ned til fjellet, og det er til sammen rundt 10.000 meter med stålpeler som skal hamres og vibreres ned, sier han. Selv om det jobbes på spreng med å følge den planlagte fremdriften på brua, er det lagt opp til at det alltid skal være et åpent led for fritidsbåter. Noen få ganger kan denne bli stengt fordi det kreves en sikkerhetsavstand på arbeidet som skal gjøres, men da vil det både bli varslet og tydelig sperret. 16 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Det bygges nye, flotte amfier på begge sider av elva. Dette viser hvordan det vil bli på Strømsø. Effektbelysningen inne i de to bruføttene blir prikken over i-en.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 17 Det lages nye, flotte underganger på begge sider av elva. Fra promenaden på Strømsø kan du gå rett opp på perrongen på stasjonen. Styrket kvalitetene Den nye brua blir 19,5 meter bred, og det vil kun bli to fundamenter i elva, i motsetning til fem på den gamle. Den gamle brua var i utgangspunktet dimensjonert for å vare i 50 år, selv om den sto ganske mye lenger. Den nye skal vare i minimum 100 år. – Når den skal stå så lenge, har vi måttet ta hensyn til hva som er viktig nå og samtidig ta høyde for hva vi tror vil kunne være behovet også etter vår tid, sier Tommy. Det viktigste når de skulle prosjektere den nye brua, var å tenke på funksjonaliteten. På en måte har de styrket alle kvalitetene som var på den gamle brua og lagt til en del nytt. – Bybrua er svært viktig for byen og utgjør en del av byaksen som strekker seg fra Bragernes kirke, over Bragernes torg, via Bybrua til Strømsø torg og bort mot Marienlyst. Fotgjengere og syklister skal kunne ferdes trygt fra den ene siden til den andre på brede fortau og sykkelveier. Samtidig er det noe fleksibilitet i arealfordelingen på de ulike feltene, slik at de kan endres ettersom nye behov eventuelt oppstår, sier Tommy Nye møteplasser Tilkoblingen til elvebreddene, eksisterende nett og mobilitet er også en viktig del. I alt blir det seks trapper fra brua og ned til elvepromenadene. Tre av disse går ned mot togplattformene, to ned til elvepromenaden på hver sin side av brua samt én ned til kiss & ride på Strømsø. Det bygges også en ny heis som står inntil bybrua nede på Jernbanekaia.

– På Strømsø-siden kan man også gå rett fra elvepromenaden og til stasjonen. Med både denne løsningen og de nye trappene ned til plattformene, kommer stasjonen og kaia til å bli langt mer tilgjengelig enn tidligere, sier han. Samtidig blir det en hyggelig undergang under brua på begge sider av elva. På Bragernes blir Honnørbrygga utvidet. Mens vi står og snakker sammen kommer også arkitekten tilfeldigvis forbi. Thor Olav Solbjør fra Sahaa arkitekter forteller om et annet av målene til den nye brua. – Vi ønsker å skape noen nye møteplasser. Det blir amfi med sitteplasser i en halvsirkel på begge sider av brua, som vi håper folk ønsker å bruke. Det kommer til å bli triveligere å være rundt brua enn det var tidligere, sier Thor Olav. – Det har også vært et mål å utvide torget helt ned til elvebredden på Bragernes. Man skal oppleve at dette er et område for mennesker og ikke biler, legger Tommy til. Statuene av de to damene som sto på Bragernes-siden av den gamle brua, skal fortsatt få pryde bruenden på Bragernes, bare på en litt annen måte enn tidligere. – Damene får nye granittsokler og kommer fortsatt til å være tydelige for alle som skal over brua, sier Tommy. Og prikken over i-en? Det blir nok effektbelysningen som er planlagt inne i de to bruføttene som står i elva. Disse kommer til å skape en nydelig stemning når mørket har senket seg. Fra nå og gjennom kommende vinter jobbes det blant annet med mudring, erosjonssikring, pelearbeider, spuntvegger og støpearbeider til nytt brufundament i elva nærmest Bragernes. 18 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Honnørbrygga blir utvidet. Det blir i alt seks trapper ned fra den nye brua. • 19,5 meter bred • 270 meter lang • 5+3 meter brede fortau • 2,2 meter brede sykkelveier FAKTA OM DEN NYE BRUA Hvis du vil følge arbeidet med ny bybru, kan du sjekke drammen.kommune.no/ bybrua

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 19 www.nbboeiendom.no - Tlf: 32 21 15 10 Fordi boligen din fortjener det NBBO Eiendomsmegling - det lille ekstra - fordi boligen din fortjener det NBBO Eiendomsmegling - det lille ekstra - fordi boligen din fortjener det Det å selge ett hjem er noe spesielt, og er kanskje ditt livs viktigste handel. Derfor er det lurt å velge en eiendomsmegler som har erfaringen og kunnskapen som skal til for at du skal få en god opplevelse og en fin boligreise. Det fortjener du, og det fortjener boligen din.

20 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO-MEDLEMMER FÅR 28 % RABATT

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 21 • Produkter til møbel, hus og interiør • Kjemi til båt og husvogn (bunnstoff, lakk og polisher) • Lakk til bil, båt og hobby. • Utleie av maskiner til tepperens, møbel/bil/camping. • Gulvsliper til tregulv/parkett • Utleie av slipemaskin til terrasse. Ta turen innom oss for kvalitet og service. Tollbugata 102, 3041 Drammen. Tlf.: 32 81 80 80. www.farvehandel.no Åpent: 08.30 - 18.00 (09.00 - 15.00) Som NBBO-medlem får du også 15 % rabatt på: Kampanjetilbud på all Interiørmaling fra Gjøco ÷ 40% rabatt til NBBO-medlemmer. (Gjelder i perioden 28.09-14.10)

22 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Fremtidens Strømsø Med hjerte for Strømsø Strømsø 2030 er en områdesatsning som skal sørge for at alle som bor i denne kommunedelen skal få et bedre nærmiljø og bedre levekår. I 2020 ble områdesatsningen på Fjell avsluttet fra kommunen sin side, og en ny områdesatsning startet samme år. Denne gangen var det Strømsø som sto for tur. – Kommunedelen hvor denne områdesatsningen foregår strekker seg fra Pølsesvingen og helt bort til Tangenkaia. Vestfoldbanen er grensen i sør, sier Karina Bjørnbakk, leder for Strømsø 2030. Samtidig som Strømsø er i enorm utvikling når det gjelder nye boliger og næringslokaler, finnes det også mye gammelt å bevare i denne kommunedelen. Det er mange mennesker som bor her, og mange gamle og verneverdige bygg. Blant de menneskene som bor på Strømsø, er det en høy andel med levekårsutfordringer. Faktisk så store utfordringer at Drammen kommune og Kommunal- og distriktsdepartementet sammen har gitt midler til områdesatsningen. – Det er mange som er eneforsørgere og sosialhjelpsmottakere, samtidig som det er høy arbeidsledighet. Men det er også viktig å få frem at de undersøkelsene vi har gjort viser at selv om mange har utfordringer med levekårene, så mangler det ikke på livskvalitet og livsglede. Det er også en veldig stor del av manges identitet at «de er fra Strømsø». Det er Tekst: Kine Myrvold Olsen Karina Bjørnbakk er leder for Strømsø 2030. Foto: Kine Myrvold Olsen

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 23 her de hører hjemme, sier Karina. Samarbeider med mange aktører Strømsø 2030 sitt hovedmål, er at flere beboere i området får styrket sine levekår gjennom varig bedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter. De har et godt kunnskapsgrunnlag fra blant annet levekårsdata og en omfattende sosiokulturell stedsanalyse. Satsingen bygger på de fire velferdspilarene, med innsatsområdene sysselsetting, utdanning og oppvekst, bo- og nærmiljøkvaliteter og helse. De har et tett samarbeid med mange ulike aktører på Strømsø. En av dem er nærutvalget i kommunedelen, som også jobber med ting som er viktig for innbyggerne. – Det er mange aktører som ønsker å gjøre bra ting på Strømsø. Det er veldig fint, men det er også viktig at vi samarbeider, slik at vi trekker i samme retning, sier Karina. Lett tilgjengelige tjenester Prosjektadministrasjonen til Strømsø 2030 holder til på Knutepunkt Strømsø. – Knutepunkt Strømsø er en pilot der man tester ut nye måter å tilby tjenester på fra kommunen sin side. Det er naturlig at Knutepunkt Strømsø og Strømsø 2030 sitter på samme sted, slik at vi sammen kan stå for innovasjon av tjenestene vi kan tilby beboerne på Strømsø. Det handler om å være lett tilgjengelig med tjenester som eksempelvis retter seg mot barn og unge, sier Karina. Mange av tiltakene som er satt i gang av områdesatsingen, er spesielt rettet mot barn, unge og innvandrerkvinner. I juni ble det arrangert Barnas dag for andre gang på Knutepunkt Strømsø. Det ble en stor suksess, med over 2000 som møtte opp. De har også holdt førstehjelpskurs for småbarnsforeldre. Jobbsjansen fra NAV og Fikseriet, som er et initiativ fra “– Det er en veldig stor del av manges identitet at de er fra Strømsø. Det er her de hører hjemme.. ” - Karina Bjørnbakk Barnas dag - boblene fra såpebobleblåser Joachim Solum, en veldig populær aktivitet. Foto: Knutepunkt Strømsø

24 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 17. maifeiring for lokale ungdommer i hagen på knutepunktet. Erfaringskonsulent Victor Logan i front til venstre. Foto: Knutepunkt Strømsø Jasmin kvinnenettverk, driver begge med arbeidsinkludering for innvandrerkvinner og holder til på Knutepunkt Strømsø. For å nevne noe. Jasmin kvinnenettverk er en sosial entreprenør og driver også kafeen på knutepunktet. Illustrasjoner om fremtidens Strømsø De aktivitetene som skapes, skal komme som et resultat av medvirkning fra innbyggerne. Derfor er det viktig å engasjere så mange som mulig. For eksempel har de et stort fokus på å engasjere de «stille stemmene». Det er beboere som ikke nødvendigvis møter opp på folkemøter og lignende. Som en del av innbyggerinvolveringen, har de hatt et samarbeid med Østfold internasjonale teater. I juni og august 2021 testet de ut en helt ny medvirkningsmetode der profesjonelle illustratører tegnet innbyggerne på Strømsø sine drømmer for fremtidens by. De satt på Strømsø torg og Drammen videregående skole, og hvem som helst kunne komme bort for å få sine tanker og drømmer illustrert. I november 2022 ble illustrasjonene vist frem på Knutepunkt Strømsø. – Mange viktige samtaler ble satt i gang som følge av disse illustrasjonene, og over 200 var innom for å se på utstillingen. Illustrasjonene har også blitt sammenstilt i en fargeleggingsbok som vi deler ut gratis, sier hun, og legger til: – Det er bare gjennom god innbyggerinvolvering at vi klarer å skape aktiviteter som svarer på deres ønsker og behov. Et godt eksempel på det, er at vi er i gang med å etablere Strømsø Aktivitetspark på kastfeltet ved friidrettsbanen. For å sikre at dette skal bli en attraktiv møteplass for ungdommene, gjennomførte vi en innovasjonskonferanse for elever ved Drammen videregående og Marienlyst skole for å få innspill til hva som skulle være på feltet. Vi ønsket også å lage et åpningsarrangement, og tenkte kanskje vi kunne få til en konsert med et band. Men det ville de ikke. De ville ha flere små arrangementer og en liten scene der de kunne lage Tik-Tok-videoer, så da blir det sånn. Det er et godt eksempel på hvor viktig det er å snakke med de man skal lage aktiviteter for. Bamsedoktorene på Barnas dag. Foto: Knutepunkt Strømsø

Gymsal og Strømsøhagen Ettersom Knutepunkt Strømsø holder til i byggene som tidligere huset Strømsø skole, er det en gammel gymsal i et av byggene. Denne har blitt satt i stand, og er nå et sted som ungdommer eller andre i kommunedelen kan låne til ulike arrangementer. En av tingene som har blitt etterlyst fra beboerne på Strømsø, er grønne uteområder. Det har de fått gjennom Strømsø 2030. – Vi er veldig stolte av Strømsøhagen, som er et sosialt samlingspunkt for mange i bydelen. Her er det en stor gressplen og benker man kan sitte på. Det er også satt opp pallekarmer i en del av hagen, der man kan dyrke det man måtte ønske, sier Karina. Før sommeren kom det et ønske fra noen av de som dyrker i pallekarmene om at det skulle arrangeres et kurs i å dyrke urter. Det synes Strømsø 2030 var en god idé, og det er også et godt eksempel på samskaping og involvering av innbyggerne. – Vi gir dem et gratis lokale å være i, og midler til materialer, men resten må de ordne selv. De hadde selv kompetansen til å holde et slikt kurs, sier Karina. Sommerjobb og Småspor Gjennom sommerjobb-prosjektet har de gitt mange ungdom mulighet til å få en sommerjobb. Man vet at det er viktig for ungdom å ha en jobb å gå til for å tjene penger og få arbeidserfaring. Samtidig gjør det mye med selvfølelsen å ha en jobb. – Til nå har 90 ungdommer fått sommerjobb gjennom dette prosjektet. Da er det Strømsø 2030 som betaler lønnen deres. Det som er litt morsomt, er at nå har over ti av disse fått beholde jobbene som en lønnet ekstrajobb også etter at sommerjobben er avsluttet. For de over 18 år har vi et samarbeid med NAV, sier Karina. Gjennom Småspor engasjerer de barnehagebarn i området, og foreldrene deres, for å høre deres ønsker for området. Dette er også noe helt nytt innenfor medvirkning. I årene fremover venter mange flere tiltak innenfor innsatsområdene. Nærmiljømidler tildeles til de som ønsker å skape aktiviteter som er gratis og tilgjengelig for alle, for eksempel til gratis karatetrening for innvandrerjenter i gymsalen og mye annet. Prosjektorganisasjonen jobber for å skape et best mulig Strømsø. – En del av det å jobbe med områdesatsning er å prøve og feile. Det som ikke funker slutter vi med, men det er viktig å tørre og prøve litt ulike ting. Alt vi gjør er med et hjerte for Strømsø, sier Karina. NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 25 En av de unge i sommerjobbprosjektet på jobb på café på Strømsø torg. Foto: Knutepunkt Strømsø

26 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Samarbeider om å skape fremtidens Strømsø Strømsø er i enorm utvikling, med mange planer for hva som skal skje de neste årene. Flere av aktørene som har eiendommer i området rundt Strømsø torg, gikk sammen for å lage en felles mulighetsstudie som nå er godkjent av formannskapet. Fremtidens Strømsø Levende og hyggelige bygulv har stått i fokus når eiendomsutviklerne har utarbeidet mulighetsstudien for Strømsø torg. Illustrasjon: DRMA

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 27 – Det var et lykkelig tvangsekteskap, sier Amund Drønen Ringdal, leder for miljø- og områdeutvikling i Dpend, om samarbeidet. Samarbeidet mellom eiendomsutviklerne var nemlig et krav fra kommunen. De ville at aktørene sammen skulle levere en mulighetsstudie, for å sørge for en helhetlig utvikling av området rundt Strømsø torg. – Vi hadde mange workshops i fjor høst der også noen fra administrasjonen i kommunen var med. Sammen har vi kommet opp med en mulighetsstudie for hvordan Strømsø kan bli og som ble godkjent i formannskapet i mai. Vi har ikke gått detaljert til verks, men ser på blant annet byggehøyder, utnyttelse av tomtene, kulturminner og mobilitetsløsninger, sier han. Tekst: Kine Myrvold Olsen Amund Drønen Ringdal er leder for miljø- og områdeutvikling i Dpend. Foto: Kine Myrvold Olsen

28 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Hovedintensjonen er å lage åpne, hyggelige og tilgjengelige bygulv som gjør at folk ønsker å bruke Strømsø. – I workshopene har vi derfor hatt stort fokus på hva som skal skje på gateplan, og ikke snakket like mye om det som skal skje høyere opp i byggene, sier Amund. I alt er det lagt opp til at byggene skal huse 2000 nye arbeidsplasser, 200 nye boliger og 100 hotellrom mer enn i dag. Mobilitet og byggehøyde Mulighetsstudien legger til grunn at det skal skje store endringer rundt Strømsø torg når det kommer til mobilitet. – I all hovedsak ønsker vi å rette ut busstraséen foran Globusgården slik at den ikke tar like mye plass som den gjør i dag, og at bussen slipper unødige svingbevegelser. Vi vil også redusere hastigheten til både busser og sparkesykler på torget. Strømsø torg blir i dag omtalt som en av Norges mest vellykkede «shared spaces» med hvordan veien er lagt opp til å deles mellom gående, syklende og bussene, men den kommer til å bli enda mer vellykket med de grepene vi foreslår nå, sier han. Eiendomsutviklerne ønsker også å redusere antallet taxier som står og venter mellom Globusgården og rundkjøringen Grønland/Jernbanegata. Når det gjelder byggehøyde, er det avklart at de kan bygge opptil 60 meter over havet, noe som i dette området på Strømsø i praksis vil si at byggene kan bli opptil 55 meter. I mulighetsstudien er det også synliggjort hvilke bygg som skal stå og som skal rives. Når det gjelder byggene på Torgeir Vraas plass, er planen at det kun er Globusgården som får stå. Dette skal politikerne endelig ta stilling til i en fremtidig reguleringsplan for området. – Det er et politisk mål om fortetting rundt knutepunktet som Strømsø torg er på grunn av jernbanestasjonen. Da må vi bygge høyere enn det som står der i dag, og dagens bygningsmasse på Torgeir Vraas plass 4, 5 og 6 tåler ikke at man legger på flere etasjer. Derfor er det foreslått at disse skal rives, sier Amund. Selv om hele byggene i seg selv ikke kan brukes, kan sannsynligvis en del av materialene gjenbrukes. Før de rives skal det derfor gjøres en miljø- og ombrukskartlegging der man ser på hvilke materialer/komponenter som kan brukes videre. – Når dette er gjort, får arkitekten i oppgave å se på hvordan disse materialene og komponentene kan brukes i de nye byggene, og hvilke vi kan tilby andre, sier han. Globusgården Riving eller bevaring av Globusgården har skapt voldsom debatt i Drammen, så når det nå er bestemt at det berømte bygget skal få stå er det mange som er lettet. I mulighetsstudiet er det lagt inn at det kan bygges på én etasje på Globusgården, men det er fortsatt ikke helt avklart hvordan den blir til slutt. Dette er området som er omfattet av mulighetsstudien som er laget for Strømsø torg. Illustrasjon: DRMA

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 29 – Formen og utseendet vil bli slik vi kjenner det. I praksis er det mye som bevares, men bygget må rehabiliteres. Vi kommer også til å se på hvordan bygget kan åpnes opp, og på den måten skape en løsning som inviterer folk inn. Vi har derfor per nå kun besluttet at Globusgården skal bestå, men akkurat hvordan bygget blir må vi se nærmere på, sier Amund. Byggestart for både Globusgården og Torgeir Vraas plass 4, 5 og 6 ligger tre til fem år frem i tid. Fokus på bærekraft Kontorbygget i Tordenskioldsgate 2, kanskje bedre kjent som Shell-tomta, er langt nærmere byggestart. Hvis alt går etter planen, starter byggingen allerede første halvår 2024. – Jeg er ikke redd for å påstå at dette blir Drammens fineste kontorbygg. Det er lagt veldig stor vekt på bærekraft og visuelle kvaliteter for dette bygget, vi ønsker at drammenserne skal se på dette som et løfte fra oss på hvordan vi tenker på miljø og bærekraft også for våre fremtidige prosjekter. Vi tar vårt ansvar som eiendomsutviklere, sier Amund. Miljø og bærekraft er også viktig for potensielle leietakere i bygget, og Strømsø United har allerede vært i kontakt med flere leietakere som er interesserte i å flytte inn der. Det er ikke lagt opp til parkeringsplasser til det nye kontorbygget, på lik linje som det er lagt opp til lite parkering ellers rundt Strømsø torg. Det satses derimot stort på sykkelparkering. Det er DRMA som har tegnet bygget, og de har lagt vekt på å ha utadrettede funksjoner på gateplan. Det vil bidra til å skape aktivitet store deler av døgnet. – Vi vet ikke akkurat hva det blir i første etasje enda, men det er lagt opp til at også dette bygget skal være med å skape et levende og hyggelig bygulv på Strømsø, sier han. Bygget blir 38 meter høyt, med inntil ti etasjer. Til sammenligning er Skistadblokka 46,5 meter. Utbyggerne som har samarbeidet om mulighetsstudien: Strømsø United ble for et par dannet av Dpend, Christensen Eiendom og Castrum for felles utvikling av sine eiendommer i Tordenskioldsgate 2, Torgeir Vraas plass 4, 5 og 6, Globusgården og Strømsø torg 4. Union Eiendomsutvikling: Victoriakvartalet (fra Grønland 1 til Lothe-tomten). Utstillingsplassen AS: Eier kvartalet der First Hotel Ambassadeur ligger. Kontorbygget på den gamle Shell-tomta blir byens fineste kontorbygg, ifølge Amund. Illustrasjon: DRMA Undergangen under Bjørnstjerne Bjørnsonsgate vil åpnes opp mot Strømsø. Kontorbygget blir 38 meter høyt. Illustrasjon: DRMA Slik kan fremtidens Strømsø torg se ut. Illustrasjon: DRMA Mulighetsstudien som er godkjent av kommunestyret legger opp til følgende fordeling av totalarealet på 95.700 kvadratmeter: • Butikk: 5670 kvm • Servering: 4350 kvm • Kontor: 45 350 kvm • Hotell: 15 800 kvm • Bolig: 19 370 kvm • Konferanse: 2530 kvm • Parkering: 2635 kvm

Fremtidens Strømsø Tenker alltid på helheten Morten Gregertsen er administerende direktør i Union Eiendomsutvikling. Foto: Kine Myrvold Olsen

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 31 Grønland sin forvandling fra å være et industriområde til et område for bolig og næring var den første store områdeutviklingen i Drammen. Med Victoria-kvartalet bidrar Union Eiendomsutvikling også til utviklingen rundt Strømsø torg. I 2001 startet den store utviklingen av Union Brygge. Et område som tidligere var fullt av fabrikker og der røyken steg opp av fabrikkpipene. – Utviklingen av Union Brygge utgjorde også starten på Union Eiendomsutvikling. Vi har et spesielt hjerte for denne bydelen, og det at også selskapet startet med utvikling av et helt område, har kanskje gjort at vi alltid har vært opptatt av å tenke helhet, sier Morten Gregertsen, administrerende direktør i Union Eiendomsutvikling. Selv jobbet han ikke i selskapet i 2001, men har likevel fulgt utviklingen tett. Union Brygge har blitt et populært område både for drammensere og tilreisende, med spisesteder, butikker og ikke minst Ypsilon og Universitetet. Union Eiendomsutvikling har hele tiden vært opptatt av at byggene skal fungere godt - de anser seg ikke som ferdige med området selv om alle tomtene er utviklet ferdig, leilighetene for lengst er solgt og kontorlokalene i stor grad leid ut. – Alle leietakere som kommer inn i lokalene her må passe inn i helheten og tilføre området noe. Den dimensjonen har vi med oss videre fordi det er viktig at området fortsetter å være levende, sier han. Tekst: Kine Myrvold Olsen Dette skal etter planen bygges på tomten mellom Grønland 1 og Lothe-tomten, der det i dag er parkeringsplass. Illustrasjon: Solli Arkitekter

32 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Boligprosjekt med mindre leiligheter Selv om det hele startet på Union, har de også mange flere utviklingsprosjekter. Glassverket og Victoriakvartalet er to av dem. Glassverket ligger «der byen møter fjorden», mens Victoriakvartalet ligger ved Strømsø torg. – Vi eier hele kvartalet fra Grønland 1 og til Lothe-tomten. Grønland 1 sto ferdig i 2005 og ble opprinnelig bygget for Husbanken. Nå holder blant annet Virinco og RfD til der. Vi ønsker å utrede om det er mulig å bygge to etasjer til på bygget for å få enda flere arbeidsplasser nær togstasjonen. Lothe-tomten kjøpte vi nylig fordi vi ønsker å se hele dette området som en helhet. Lothe flyttet nylig butikken sin, men bygget er vernet og blir stående. Akkurat nå har vi ingen konkrete planer, men vi håper å få til noe veldig bra der, sier Morten. Midt i mellom de to byggene ligger det i dag en parkeringsplass, og her har Union Eiendomsutvikling store planer. Solli arkitekter har tegnet et flott bygg som etter planen skal bygges på tomten. – Det blir et boligprosjekt med mindre boliger som vil passe veldig fint for førstegangskjøpere. I tillegg er det lagt opp til næring i de to nederste etasjene, sier Morten. Det er også planlagt passasjer gjennom byggene, slik at det blir åpent og tilgjengelig for alle.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 33 En transformasjon Union Eiendomsutvikling var blant eiendomsutviklerne som utarbeidet en felles mulighetsstudie for området rundt Strømsø torg. Nå gleder han seg til å se hva de kan få til for Strømsø generelt og Victoriakvartalet spesielt. – Det er veldig fint at kommunen tok initiativ til dette samarbeidet, slik at vi, Dpend, Utstillingsplassen og kommunen kunne etablere felles målsettinger og se helheten for hele området, sier han. Strømsø skal gjennom en transformasjon og kommer til å være en byggeplass i mange år før det står ferdig. Det kommer derfor etter all sannsynlighet til å være færre folk der enn normalt mens arbeidet pågår. – Vi heier på Strømsø og har stor tro på at området kommer tilbake som et skudd når utviklingen er ferdig, sier Morten. For Union Eiendomsutvikling sin del, antar de at Victoriakvartalet vil stå ferdig i 2028 Det er planlagt passasjer gjennom byggene, slik at det blir åpent og tilgjengelig for alle. Illustrasjon: Solli Arkitekter

34 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Fremtidens Strømsø Fasadene på Deciliteren er tilpasset godt til gatene rundt. Fasaden mot Tollbugata er tilpasset til det historiske rundt.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 35 Deciliteren skal bygges i kvartalet Ryddinggangen, Tollbugata, Dr. Hansteinsgate og Hesselbergsgate på Strømsø. NBBO og Fevang samarbeider om prosjektet, som de har jobbet med i mange år. – Det blir 102 borettslagsleiligheter i forskjellige størrelser. Vi er opptatt av å se hvordan vi kan bidra til å få unge inn på boligmarkedet, så i Deciliteren vil vi sannsynligvis få til en deleiermodell opp mot ti leiligheter. Disse skal være spesielt rettet mot unge, ettersom egenkapitalkravet ofte ødelegger for unge mennesker på boligmarkedet, sier Tor Engebakken, utbyggingssjef i NBBO. Det finnes flere ulike boligkjøpsmodeller man kan bruke når man bygger nye borettslag. Den som NBBO og Fevang velger å bruke i Deciliteren, går ut på at man kjøper 50 prosent eller mer av boligen først, selv om man selvsagt bor i hele. Resten leier man, frem til lommeboka kanskje er klar for å kjøpe mer. I Deciliteren på Strømsø er planen å tilrettelegge noen av leilighetene for en deleiermodell. Det skal bidra til å få unge inn på boligmarkedet. 102 leiligheter sentralt på Strømsø Tekst: Kine Myrvold Olsen I Deciliteren vil vi sannsynligvis få til en deleiermodell opp mot ti leiligheter sier Tor Engebakken, utbyggingssjef i NBBO.

Historisk og moderne Kvartalet der Deciliteren skal bygges ligger mot den historiske Tollbugata på den ene siden, og den mer moderne Dr. Hansteinsgate på den andre siden. Det har arkitektene tatt hensyn til da de tegnet prosjektet. – På den delen som er mot Tollbugata er fasaden tilpasset til de historiske bygningene som ligger rundt. Mot Dr. Hansteinsgate har man de mer moderne byggene Spor X og Drammen Business Center på andre siden av gaten, så der er fasaden mer moderne, sier Tor. På fasaden er det valgt ulike farger og materialer for å bryte opp bygget, slik at det ikke ser så massivt ut. Alle de ulike fargene som er valgt på fasaden finnes i nærmiljøet rundt. – Vi har respekt for at dette er en bydel med mye historie. Derfor har vi vært opptatt av å speile både det historiske og det moderne, slik at bygget kommer til å passe godt inn, sier han. Vitaliserer området Tor er veldig positiv til all utviklingen som skjer på Strømsø. –Det er planlagt både kontorer, næringsarealer og boliger, og kombinasjonen av arbeidsplasser og boliger er veldig viktig. Alt som vil skje på Strømsø de neste årene vil være med på å vitalisere området, sier Tor. På bakkeplan i Deciliteren er det også planlagt noen mindre næringslokaler. Blant annet er det lagt til rette for en café på hjørnet av Dr. Hansteinsgate og Ryddinggangen, som vil være med på å skape liv i denne gata. Historisk referanse Hvis du ble nysgjerrig på hvorfor boligprosjektet har fått navnet Deciliteren, så er det et resultat av tomten det skal bygges på. – Opprinnelig lå bredden på elva i Dr. Hansteinsgate. Da jernbanen ble bygget, dannet det seg en liten vik omtrent der tomten vi skal bygge på ligger, og den var så grunn at den ble kalt Deciliteren på folkemunne, sier Tor. Forventet salgsstart for Deciliteren er våren 2024. Nærheten til stasjonen gjør at leilighetene passer perfekt for dem som pendler med tog til for eksempel Kongsberg eller inn mot Oslo, samtidig som de også passer fint til alle som liker å bo urbant og sentralt. 36 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Forventet salgsstart for Deciliteren er våren 2024 Fasaden som er mot krysset Dr. Hansteinsgate-Ryddinggangen er mer moderne.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 37 deciliteren.no Bo på Deciliteren, sentralt på Strømsø! Dette er en unik sjanse til å være en del av en blomstrende og trendy bydel som er i stadig utvikling. Her er leiligheter for enhver smak. På Deciliteren blir det alt fra 2-roms til toppleilighet med egen takterrasse – og flotte fellesarealer. Registrer din interesse for mer info på vår nettside Kommer for salg våren 2024 102 leiligheter Fra 38-109 m2 2 til 4-roms 0.2 0.3 0.1 ud Basic for Archicad 26/16047 Desiliteren prosjektfil 3D illustrasjon - Tollbugata 01 eins Gate / Ryddinggangen 3D illustrasjon - Indre Gårdsrom sse 3D illustrasjon - Indre Gårdsrom og Takterrasse

38 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Dato: 28. november Tidspunkt: Kl. 19.00 Tradisjonen tro inviterer vi til førjulskonsert med Sølvguttene i Bragernes kirke tirsdag 28. november.

39 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Vi ser frem til uforglemmelig konsertopplevelse med Sølvguttene i vakre Bragernes kirke. Sølvguttene, en av Norges mest anerkjente guttekor, har vunnet internasjonal anerkjennelse for sin blendende vokalprestasjon og musikalitet. Deres engasjerende tolkninger av klassiske verk og moderne komposisjoner har gjort dem til en folkefavoritt. Julekonsertene har blitt en viktig del av norsk juletradisjon og vi ser frem til å kjenne på den magiske førjulsstemningen. Vi gleder oss til å invitere medlemmer og byens befolkning til å dele en aften sammen med oss. Konserten vil ikke bare være en mulighet til å nyte fantastisk musikk, men også til å oppleve den unike atmosfæren som bare live-opptredener kan skape. Vi tar forkjøpsretten et steg videre og gir deg forkjøpsrett på billettene. Billettsalget åpner 25.09, og koster kr 175-475. MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT FOR Å IKKE GÅ GLIPP AV DETTE UNIKE TILBUDET. nbbo.no/nyhetsbrev NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 39

Ole Sivertsen (44) har bodd i Mjøndalen omtrent hele sitt liv. Unntaket er studieårene og noen år etter med jobb i Oslo etter det. – Det var ikke gitt at vi skulle flytte tilbake hit, vi vurderte å bli værende i Oslo. Men da vi skulle ha barn, ble det forlokkende med større plass og da får man jo mer for pengene her enn i Oslo, sier Ole. Det var i 2005. Etter det har fire barn kommet til, som nå er i alderen 6 til 19 år. Eldste er jente og de tre andre gutter. Både barna, Ole og kona Marianne, som opprinnelig er fra Halden, har funnet seg godt til rette i et stort hus rett ved stadion. At det er rett ved stadion, er ganske praktisk for en som er ihuga Mjøndalen-supporter også når det kommer til fotball. Tidligere har han jobbet i mange år som markedssjef i Mjøndalen fotball. Nå jobber han som markedsdirektør i Sparebanken Øst. Fotball døgnet rundt I oppveksten bodde familien Sivertsen i bakkene opp mot Åsen. Mange av de han kjente bodde nede på «flata» i Mjøndalen, så hverdagen bød på mye sykling opp og Tekst: Kine Myrvold Olsen 40 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag En gang mjøndøling, alltid mjøndøling. I denne bygda finner man alt man trenger, samtidig som det er sentralt og kort vei til det meste. Det gode livet i Mjøndalen Ole Sivertsen har bodd i Mjøndalen omtrent hele livet. Foto: Kine Myrvold Olsen

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 41 På hjemmekampene til MIF er det obligatorisk å spise bløyta, som er «nasjonalretten» i Mjøndalen. Bløyta er pølse med pølsebrød som er bløtlagt i pølsevannet. Foto: Privat

ned bakkene. Til kompiser og til diverse fritidsaktiviteter. Det var morsomst på vei ned, ikke alltid like gøy når slitne bein skulle sykle hjem igjen. – Vi var en gjeng som omtrent spiste fotball til frokost. Det var et drømmeopplegg med fotball døgnet rundt, både på skolen, på «løkka» og på trening og kamper. Jeg prøvde meg på friidrett og speideren ved siden av fotballen, men det var alltid fotballen som var i fokus, sier Ole. Moren stekte vafler på stadion når det var MIF-kamp, mens faren var speaker under kampene. Det er derfor ikke så rart at han har blitt så glad i, og så engasjert i, fotballen. Han mimrer tilbake til en fin oppvekst i Mjøndalen, og er sikker på at både han selv i oppveksten og hans egne barn har større bevegelsesfrihet her enn på større steder. – Jeg er aldri redd for at ungene skal gå fra hus til hus og finne på ting med andre, men hadde nok ikke turt å slippe dem løs på samme måte for eksempel i Oslo. Det føles veldig rolig og trygt her, så barna har nok større frihet til å gjøre ting på egen hånd her enn man har mange andre steder, sier Ole. Noe som har endret seg på disse 44 årene, er at Mjøndalen har vært gjennom en stor utvikling. Før var det flere jorder og grønne områder her. Nå er det bygget mange leiligheter sentralt i Mjøndalen. – Det er atskillig flere steder å bo i sentrum nå enn før, og leilighetene som har kommet der frigjør plass til barnefamilier i eneboligene. Steder som Mjøndalen er avhengig av denne typen utvikling, så det er bare positivt. Men det er nok det som har forandret seg mest på alle disse årene, sier han. Bor på «flata» nå En ting var Ole derimot helt tydelig på da han flyttet tilbake, og det var at han skulle bo på «flata». – Her har vi kort vei til absolutt alt, både til sentrum av Mjøndalen og togstasjonen. Med toget er vi Oslo på under en time, inkludert å komme seg fra huset til stasjonen, sier han. Vi tar med oss en kaffe fra Kafé Kraft på stasjonen mens vi rusler rundt i sentrum. Før kommunesammenslåingen i 2020 var Mjøndalen sentrum for Nedre Eiker kommune. Derfor er sentrum i denne bygda godt etablert med butikker og møteplasser som for eksempel Kafé Kraft og Olsen på Hjørnet. Det aller meste ligger i gangavstand. – Tilbudet i sentrum er ganske likt som det har vært i alle år, men med andre aktører enn før. Det er fint å ha disse samlingspunktene, sier Ole. Favorittsteder Etter å ha bodd i Mjøndalen nesten alle år siden 1979, kjenner Ole til de fleste kriker og kroker i området. Han har noen favorittsteder som han gjerne deler. – Jeg tilbringer mye tid i skiløypene innover ved Miletjern på vinteren. Enten med familien eller på lengre turer med kompiser. Man møter gjerne mange kjente på de turene, skiløypene der oppe er veldig populære, sier han. Det er ikke bare i skiløypene han møter kjentfolk, overalt hvor vi kjører eller går er det noen å si hei til - både unge, eldre og MIF-spillere. Vi kjører opp til Portåsen, Herman Wildeneys barndomshjem, en liten perle et stykke utenfor sentrum av Mjøndalen. Nå er det både småbruk og kulturscene. På amfiscenen er det ofte konserter eller teaterforestillinger på våren og sommeren. – Det er et veldig all right å ta seg en lunsj her, eller bruke Portåsen som utgangspunkt for turer i skogen, sier Ole. Vi kommer ikke unna stadion. Consto Arena er selvsagt en av favorittstedene hans, og det er sjelden han går glipp av en hjemmekamp for Mjøndalen, som for tiden ligger i OBOS-ligaen. – For de som er innflyttere i Mjøndalen, er det faktisk en god idé å komme på kamp selv om man ikke er så interessert i fotball. Det er mange som er på kampene mest for å møte folk og være sosial, så det er en kjempefin mulighet til å få noen nye bekjente når man er ny i bygda, sier han. 42 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Portåsen er blant Ole sine favorittsteder i Mjøndalen. Foto: Portåsen

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=