NBBO-bladet 1 - 2023

Et hjem er ulike typer boliger og en by. Her får du tips og inspirasjon til hjemmet ditt og hva du kan finne på i hjembyen. Hjem, kjære hjem.

Nordmenn ligger i verdenstoppen når det gjelder oppussing. Hjemmene våre formes ut ifra våre egne ønsker og kreativitet, og hjemmet har blitt vår lekestue. «Blåveispiken» og «Retropiken» er begge strålende ambassadører for hver sin interiørstil. I dette bladet blir du bedre kjent med dem. Det er bare å la seg inspirere. For andre er hjemmet noe helt annet enn fire vegger og et tak. Noen ønsker en større frihet og slår seg ned i et hjem med fire hjul. Det gir begrenset plass, men trumfes av fleksibilitet og spektakulære opplevelser. Bli bedre kjent med de som har omfavnet fenomenet «Vanlife» på side 39. Men hjemmet er mer enn en bolig. Det er et sted, et område, en by. Det handler om identitet, trygghet og et fellesskap. Byen er vårt felles hjem. Her deler vi på naturen som omgir oss og samles til opplevelser på stadioner, scener, puber og kafeer. I dette nummeret har vi tatt en prat med Joakim Throndsen, en kulturentusiast som blant annet skapte suksess med Utekino Drammen og Toppen av Drammen. I år er det «Ælv Classico» som står for tur, hvor gamle klubblegender skal møtes til tidenes oppgjør. For oss ble samarbeidet med Throndsen en inngangsbillett til et par av våre nye medlemsfordeler. Nå kan du nemlig bruke medlemskortet ditt på å få rabatterte priser på sesongkort og billetter til SIF og MIF-kamper. I tillegg har vi inngått et samarbeid med DNT og Filmweb som gir deg fordeler på film og turopplevelser. Alt dette og mye mer kan du lese om i dette nummeret. Nyt det. Redaktør Ingrid Holst Nissen. E-post: Ingrid@nbbo.no Journalister Lars-Johan Solheim Grann Kine Myrvold Olsen Reidar Heieren Cecilie Bergli Layout Honeybeedesign Trykk X ide AS Opplag: 24.000 Besøksadresse: Nedre Torggate 5. 3015 Drammen Telefon: 32 21 15 00 Sosiale medier facebook.com/nbbolig Instagram.com/nbbolig E-post nbbo@nbbo.no www.nbbo.no Ingrid Holst Nissen Ingrid Holst Nissen 2 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO magasin vår - 2023 Hjem kjære hjem.

Vi trenger din E-postadresse for å holde deg oppdatert For at du skal være oppdatert om alle mulighetene medlemskapet ditt gir deg, og få tilgang til alle våre kulturtilbud med rabatterte priser, trenger vi din e-postadresse. Hjelp oss med å gjøre medlemskapet ditt bedre. Skann QR-koden med mobilkameraet ditt eller gå til nbbo.no/oppdater. Innhold 2 Redaktørens hjørne 4 Bruk stemmeretten din 6 Slik kan du påvirke NBBO 8 Hjemme hos “Blåveispiken” 14 Hjemme hos “Retropiken” 20 Gulv med bærekraft 24 Bobler over av kulturidéer 28 Tok initiativ til legendekamp 34 Hjem, kjære hjem (by) 39 Hjem, kjære hjem på 4,5m2 44 Lever van-livet i en Volkswagen-veteran 45 Selvgjort er velgjort 47 Bynære hytter 52 Hva skjer i området vårt? 59 Lokale quizer 62 Hele Norge spleiset 66 NBBO gir tilbake fortsetter i 2023 69 Advokaten 70 Glitre Energi Strøm 72 Sunne, gode og billige middagsretter 75 Partneromtaler 84 Medlemsfordeler NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 3 8 39 52

4 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Bruk stemmeretten din Foto: Lars-Johan Solheim Grann En ny vårsesong er i gang og det er for oss ensbetydende med generalforsamlinger og årsmøter. Bare blant våre kunder er det over 400 slike møter som skal avholdes innen utgangen av juni, og vår rolle er å legge til rette og være en støttespiller som bidrar til at styrene får gjennomført disse møtene på en god måte. Generalforsamlingen i borettslag, og årsmøtet i sameier, er kjernen i beboerdemokratiet. Status skal gjøres opp og nye planer skal legges. Styrene er satt til å forvalte store verdier, og generalforsamlingen eller årsmøtet handler om mer enn behandling av årsregnskap og valg av styremedlemmer. Det handler også om din boligformue og ditt bomiljø, så ta deg tid til å delta, og bruk din stemme. På den måten bidrar du til å styrke demokratiet samtidig som du blir bedre kjent med naboene dine. Som en medlemsorganisasjon er vi også avhengig av deltakelse og engasjement fra eierne våre. Medlemsdemokratiet er viktig for at vi skal utvikle oss og levere på de områdene som betyr noe for deg og for de over 30.000 andre medlemmene som alle har sin stemme. Vår generalforsamling avholdes 8. juni på Union Scene, og som medlem kan du være med å påvirke ved å sende inn forslag, eller bli valgt som delegat til generalforsamlingen. For det er slik at vi naturlig nok ikke kan samle alle medlemmene våre til en generalforsamling. Medlemmene representeres derfor av delegerte som er valgt av generalforsamlingene i tilknyttede borettslag, eller på delegertmøtet som avholdes 20. april for medlemmer som ikke bor i et tilknyttet borettslag. De siste årene har medlemsdemokratiet vært et tema på generalforsamlingen vår, og for to år siden ble det nedsatt et utvalg som blant annet skulle se på hva vi kan gjøre for å øke engasjementet rundt og deltakelsen på vår generalforsamling. Resultatet av utvalgets arbeid ble presentert på fjorårets generalforsamling, og ett av tiltakene vi nå gjennomfører er å invitere alle delegerte til et eget informasjonsmøte som avholdes i forkant av generalforsamlingen. Formålet med informasjonsmøtet er å skape en møteplass hvor den enkelte delegaten får mulighet til å stille spørsmål og gjøre seg bedre kjent med NBBO utenfor de formelle rammene som generalforsamlingen har. Vi tror dette er en god løsning som kan bidra til å øke engasjementet blant delegatene, og vi håper det er en mulighet mange vil benytte seg av. Vi har også gjennomført tiltak for å gjøre det enklere å engasjere seg blant medlemmene som ikke bor i et borettslag. Delegertmøtet avholdes nå digitalt, slik at det er enkelt å delta for alle, uten at man må sette av tid til å reise noe sted. I tillegg har vi utvidet møtet og satt av tid slik at de som ønsker det kan bli bedre kjent med oss. Dette kan du lese mer om i dette bladet – eller du kan gå inn på nettsidene våre for å melde deg på delegertmøtet. Vi ser frem til en fin vår med mange gode forsamlinger og ønsker alle lykke til. Nyt våren og bruk din stemme.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 5 Generalforsamlingen i borettslag, og årsmøtet i sameier, er kjernen i beboerdemokratiet. - Steinar Kjærnli er direktør i NBBO. ”

6 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO er eid av over 32 000 medlemmer – det gjør oss til en av de største medlemsorganisasjonene i vår region. Og sommedlem kan du være med å påvirke hvordan NBBO drives gjennom å sende inn forslag, eller bli valgt som delegat til den årlige generalforsamlingen. I år avholdes denne 8. juni. Generalforsamlingen er vårt øverste organ. Her behandles årsregnskapet og det velges tillitsvalgte. I tillegg behandles eventuelle saker som har kommet inn til generalforsamlingen fra styret, delegerte eller enkeltmedlemmer. Med mer enn 32.000 medlemmer er det ikke mulig å avholde en generalforsamling hvor alle medlemmer er representert. Medlemmene representeres derfor av delegerte. Dette er en ordning som er nedfelt i loven og i våre vedtekter. Du kan bli valgt som delegat på to måter, avhengig av om du bor i et NBBO-borettslag eller ikke. Medlemmer som ikke bor i en NBBO-bolig Delegater for medlemmer som ikke er andelseier i et tilknyttet borettslag (et borettslag hvor alle andelseierne må være medlem i NBBO), blir valgt på et delegertmøte i forkant av generalforsamlingen. Møtet er åpent for alle medlemmer som Tekst: Lars-Johan Solheim Grann Slik kan du påvirke NBBO

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 7 MEDLEMMENE - ANDELSEIERNE I NBBO DELEGERTE FRA BOENDE I TILKNYTTEDE BORETTSLAG DELEGERTE FRA DE ØVRIGE MEDLEMMENE DELEGERTEVALGMØTE INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN VALGKOMITEEN INNSTILLER GENERALFORSAMLINGEN INSTILLER KANDIDATER TIL TILLITSVALGTE + HONORAR STYRET ADMINISTRERENDE DIREKTØR MED DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER ikke eier en NBBO-bolig og som var medlem ved utgangen av 2022. Dette møtet avholdes digitalt 20. april og du må melde deg på via nbbo.no/delegat innen 18. april for å kunne delta. I tillegg til å gjennomføre valg av delegerte, vil møtet også inneholde en presentasjon av organiseringen og medlemsdemokratiet i NBBO samt litt om våre aktiviteter på medlemsområdet. Boende medlemmer Boende medlemmer er de som bor i et NBBO-tilknyttet borettslag. Er du usikker på om ditt borettslag er tilknyttet, da kan du sjekke det på nbbo.no/borettslag. Delegatene fra borettslagene velges på generalforsamlingen i det enkelte borettslag, og det er valgkomiteen eller styret i det enkelte borettslaget som innstiller en eller flere kandidater, basert på størrelsen til borettslaget. Alle borettslag velger minst én delegat, men større borettslag velger ut ifra et delingstall på 50. Noe som vil si at et borettslag med 99 andeler velger én delegat, mens ett på 100 andeler velger to. Ønsker du å bli valgt som delegat på vegne av ditt borettslag, bør du derfor ta kontakt med styret eller valgkomiteen der du bor. Informasjonsmøte for delegerte Nytt av året er at alle som blir valgt som delegat vil få mulighet til å delta på et informasjonsmøte som avholdes i forkant av generalforsamlingen. Her vil administrasjonen og styret være til stede, og møtet har en friere form enn selve generalforsamlingen, slik at det skal være enklere å stille spørsmål og få svar på det man lurer på som delegat. NBBO EIER OG STYRINGSSTRUKTUR 18. APRIL Frist for å melde seg på delegertmøtet for medlemmer som ikke bor i et tilknyttet borettslag. Gå til nbbo.no/delegat for å melde deg på. 20. APRIL Delegertmøtet avholdes digitalt 5. MAI Delegatenes frist for å melde inn saker 8. JUNI Informasjonsmøte for delegater 8. JUNI NBBOs generalforsamling Viktige datoer for engasjerte medlemmer:

8 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Hjemme hos «Blåveispiken» Interiørstil: Rustikk og naturlig Det er veldig lite nytt i huset til Dénise og Thomas. De er opptatt av gjenbruk.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 9 At de havnet på Svarterud Gård på Andorsrud var egentlig ganske tilfeldig. Dénise bodde i rekkehus et annet sted på Konnerud, og hadde nylig møtt Thomas. Han var i gang med å bygge hus på Eidsvoll. Søsteren til Dénise hadde en drøm om å flytte til gård, men selv trodde hun ikke at det lå innenfor rekkevidde fordi hun måtte holde seg på Konnerud hvor sønnene hennes går på skole. Dénise og samboeren Thomas har skapt drømmehjemmet sitt på gården på Andorsrud. Tekst og foto: Kine Myrvold Olsen Det lå egentlig ikke i planene å flytte til en gård, men plutselig dukket den perfekte gården opp på Andorsrud på Konnerud på finn.no. Den kjøpte Dénise Sandli og samboeren sammen med søsteren hennes og familien.

– Da annonsen for denne gården dukket opp på finn.no så dro jeg og søsteren min på visning, det virket veldig spennende og vi tok med oss resten av gjengen på en visning til. Thomas vokste opp landlig og hadde et ønske om å bo landlig og helst bygge sitt eget hus, og her fikk vi jo muligheten til begge deler, sier Dénise. Dermed ble det kjøp av gård. Søsteren og familien flyttet inn i hovedhuset, mens Dénise og familien flyttet inn i våningshuset der alt måtte rives og bygges opp på nytt. – For oss var det ikke noe alternativ å bo i hovedhuset, for her kunne vi starte helt fra bunnen. Vi har likevel prøvd å bevare den gamle stilen fordi vi ikke ville ha et hus som ser flunkende nytt ut. Det må passe til gården, sier hun. Liker gamle ting med sjel De gikk løs på jobben med liv og lyst. I tre måneder jobbet de på sine vanlige jobber på dagtid og totalrenoverte på kveldstid. Huset ble til slutt akkurat slik de hadde drømt om. Til daglig driver Dénise Blåveispiken blomster. I over 12 år har butikken hennes holdt til på Strømsø torg, og har blitt et kjent sted for å kjøpe blomster, planter og ulike blomsterdekorasjoner. Både yrket hennes og interiørstilen er sterkt inspirert av naturen, og ikke minst er interiøret både i butikken og hjemme preget av gjenbruk. Det er lite som er helt nytt. Et eksempel er dekoren på stueveggen, som er laget av rister som man bruker til frø på såmaskinen. – Jeg har aldri vært opptatt av trend, men for meg så er det huset som taler litt til stilen på interiøret. Jeg har bodd mange steder, og alle stedene er det huset som har bestemt stilen på interiøret. Men jeg har også alltid vært veldig opptatt av gjenbruk, og synes «bruk og kast»-samfunnet er ganske ille, sier hun, og legger til: – Jeg synes det er så koselig med det interiøret vi har her nå, og er så glad i mange av tingene vi har her hjemme. Mye av det har fulgt meg veldig lenge. Jeg liker gamle ting med sjel. Det som har gått an å bruke fra det gamle huset, har de funnet en måte å få til å passe inn etter oppussingen også. For eksempel er knottene på kjøkkenskapene fra det gamle kjøkkenet. Siden de flyttet fra hvert sitt hjem da de kjøpte gården, hadde de også to av mye. Et av spisebordene de hadde har blitt til en skyvedør som skiller stue, kjøkken og gang fra resten av huset. – Vi fant noen hengsler som passet godt til resten av stilen, og er superfornøyd med hvordan døra ble, sier Dénise. Det lange og brede spisebordet de har i stua nå, kjøpte de på finn.no før de flyttet inn i huset. Bordet er laget av mannen til en tidligere blomsterdekoratør. 10 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Tips! Denne skyvedøren var opprinnelig et spisebord. Nå fungerer den som dør mellom soveromsdelen og oppholdsdelen av huset. Dekoren på stueveggen er laget av rister som man bruker til frø i såmaskinen. Overalt i huset er det tydelig at naturen er en stor inspirasjon i interiøret. Det lange og brede spisebordet har plass til både blomster, mat og mange gjester.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 11 Vi ønsker at du skal få mest mulig ut av medlemskapet ditt! Meld deg på vårt nyhetsbrev på nbbo.no Motta eksklusive medlemstilbud og invitasjon til kulturelle opplevelser. Slike tilbud får du kun via nyhetsbrev. Nyhet! Vi har inngått avtaler med: SIF, MIF, DNT og Filmweb

– Jeg ser for meg at det er derfor det er så bredt at det er plass til både mat og blomster på bordet. Vanligvis er bordene så smale at man må velge enten eller, men her er det plass til både blomster, mat og mye folk. Vi elsker å ha gjester, så det passer oss veldig bra. Vi kjøpte bordet og valgte hvor det skulle stå, så har vi nesten bygget huset rundt det, sier hun. Gjenbruker det gamle låvegulvet Alt er tilpasset for å passe til en familie på fem, pluss hunden Bobbi. Sønnene til Dénise, Aron og Antoni, bor på gården annenhver uke, og det samme gjør hunden. Sammen har Dénise og Thomas fått datteren Pernille (1,5 år). – Vi tegnet opp hvordan vi ville ha det etter vi hadde revet ned det gamle innvendig. Det var litt vanskelig å se for seg uten å rive først, for alt var ganske kronglete laget. Kjøkkenet var bittelite, og det sto en kjempestor peis midt i stua. Nå er alt mer praktisk og tilpasset etter våre behov, sier Dénise. De tenkte på hvor de ønsket å se når de laget mat, og hvordan utsikten skulle være når de satt ved spisebordet. I stua var det opprinnelig to vinduer der man så rett bort til naboen. Disse er flyttet slik at man heller ser ut mot jordene. I gjenbrukets ånd har de også tatt inn litt av det gamle fra låven. – Vi har tatt inn det gamle låvegulvet, og brukt som lister rundt dører og vinduer, og på en hel vegg i stua. Det var en kjempestor jobb å få til de som skulle være rundt vinduene, for plankene var i utgangspunktet veldig tykke, forteller hun. På toalettrommet har de også brukt det gamle låvegulvet til å lage en servantbenk. Men Dénise har også måttet innse underveis at ikke alle ideene har vært like gode. – Vi skulle bytte takstein på huset og siden vi allerede hadde byttet tak på låven, hadde vi tegltak derfra som kunne brukes. Det var kjempefint tak med mose på. Vi rev det som var her og satte opp 12 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Kjøkkenet var opprinnelig veldig lite, så det er utvidet for å passe bedre til en familie på fem. Det gamle låvegulvet er brukt flere steder i huset, blant annet som servantbenk på toalettrommet. Samme fliser som ligner på tegl som også er i stua.

nye stendere, men det viste seg å ikke være så praktisk med tanke på blant annet snø, så vi måtte rett og slett bytte det en gang til til nyere takstein, sier hun. Å velge ut interiøret blir ikke så vanskelig når begge har ganske lik smak. De har begge stått på for å skape drømmehjemmet sitt. I kjelleren har de til og med laget et vinrom, der de gjerne sitter og slapper av på kvelden. – Thomas har mange av de store ideene, og jeg står for de kreative innspillene. Jeg så for meg at servantbenken med det gamle låvegulvet på toalettet skulle ha en litt organisk form, og da fikset han det, sier Dénise. Et praktisk hus Den ene veggen i stuen er som sagt laget med planker fra låvegulvet. Rundt peisen og på en annen vegg ønsket de egentlig å ha en gammel teglvegg, men i stedet for tegl gikk de for fliser som ser ut som tegl. Under noen av vinduene i stua har de bygget en sittebenk der man kan sitte og kose seg med en kopp kaffe eller lese en bok. – Er det noe du er ekstra fornøyd med å ha fått til i huset? – Jeg er veldig fornøyd med helheten, det er et veldig praktisk hus med en soveromsdel og en oppholdsdel. Samtidig er jeg kanskje litt ekstra fornøyd med at vi fikk brukt så mye av det gamle, sier hun. Det at koronaen kom ikke så lenge etter at de flyttet, gjorde at de fikk gjort veldig mye på selve gården. Hele familien kom på dugnad for å hjelpe til. Låven er pusset opp, og blitt til både lagringsrom, festlokale og en basketbane som er populær blant ungdommene på gården. Stabburet har blitt til et lite gjestehus. Det siste tilskuddet er en utestue rett ved siden av våningshuset. Med glassvinduer ut mot jordene, kan man lett sitte der og drømme seg bort både sommer og vinter. NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 13 I gangen hvor man kommer til bad og soverom er det fortsatt det originale gulvet. I kjelleren har de laget til et eget vinrom der de gjerne sitter og koser seg på kveldene.

14 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Både vegger og tak er malt i gult i denne stuen som er litt adskilt fra hovedstua. Interiørstil: Mid-century modern

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 15 I et flott og spesielt hus langs Austadveien bor Sunniva Ferrada, Jo Espen Johansen og datteren deres Frida på 1,5 år. Både Sunniva og Jo Espen har barn fra tidligere forhold, så huset er tidvis fullt av ungdommer i 20-årene også. Og katten Mario da, som egentlig er naboen sin, men som kommer innom hver dag. Huset ligger på en liten utstikker og store trær gir en veldig god skjerming mot trafikkerte Austadveien. Drømmehuset på Austad kjøpte de i 2020 og flyttet inn i 2021. Da hadde de hatt akkurat dette huset i kikkerten en god stund. – Vi har noen venner som bor rett ved siden av her, og da har vi flere ganger snakket om at vi må følge med på om dette huset kommer for salg, sier Sunniva. Én ting er den fantastiske utsikten over Drammensfjorden, mot Lier og mot byen, men selve huset i seg selv passer perfekt for en familie som er interessert i historien til huset. Noen ganger ordner ting seg akkurat slik man drømmer om. Sånn var det for Sunniva Ferrada og samboeren da de fikk kloa i drømmehuset på Austad – et hus som passer perfekt for 50- og 60-tallsinteriøret som de elsker. Hjemme hos «Retropiken» Tekst og foto: Kine Myrvold Olsen Sunniva Ferrada bor i et flott funkishus fra 60-tallet på Austad. I den gule stua kan Sunniva, Jo Espen og Frida nyte utsikten og høre på noe fra den store LP-samlingen de har.

– Vi fant et hus som passet til tingene våre, for vi har litt samlemani begge to og er kanskje spesielt glade i 50- og 60-tallet og design som er fra den tiden. Huset er bygget i 1960, sier hun, og legger til: – Egentlig skulle vi bygge hus på en tomt som er rett nedenfor her, men det ble så mye frem og tilbake og endringer for å få godkjenning fra kommunen, så til slutt satt vi igjen med tegninger på et hus vi ikke kjente oss helt igjen i. Rundt den samme tiden fikk vi høre at de som eide dette huset vurderte å selge, så da tok vi en prat med dem. Kjøpet gikk i orden uten at huset kom ut på det åpne markedet. Da startet jobben med å pusse opp for å få huset akkurat slik de ville. Viktig å bevare det originale Til daglig driver Sunniva butikken Retropiken, så det er kanskje ikke noen overraskelse at hun er litt opptatt av gamle skatter også når det kommer til interiøret. Både stilen funkishuset er bygget i og interiørstilen beskriver hun som mid-century modern. Det typiske for mid-century modernstilen når det gjelder arkitekturen på huset, er at det er flatt tak, mye bruk av teak eller andre tresorter og mur. Huset er på 270 kvadratmeter og strekker seg på langs over hele tomten på 2,5 mål. Alt er på ett plan. Det var mye som måtte gjøres før de kunne flytte inn. Etter å ha hatt anbud ute flere steder, falt valget på et firma som hadde god erfaring med å pusse opp gamle hus. Det var viktig for dem å bevare det originale. – Vi skjønte at vi kunne stole på dem når det gjaldt å ikke male over noe teak eller gjøre noe annet som vi ville få sjokk av, sier hun. De hadde fått arkitekttegningen av den forrige eieren. Håndtegnede, slik de gjorde det før. Arkitekten var fra Mjøndalen og het Walter Odnes. Han jobbet på kontoret til Bjarne Thinn Syvertsen, som er kjent for å ha tegnet en rekke funkishus i Drammen. Det var en tannlege med kone og ett barn som bygde huset i sin tid, og man kan man kan nesten si at denne familien tok med seg en liten bit av Hollywood til Drammen. – Tannlegen studerte i USA, så vi tror at han har blitt veldig inspirert av arkitekturen der da dette huset skulle tegnes. Jeg ser for meg at dette huset kunne ligget i gamle Hollywood eller et annet sted i California. Jeg synes det er Stilen i huset er en blanding av både nytt og gammelt, men alt er i en gjennomført i stilen mid-century modern. 16 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Kjøkkenet ble åpnet opp mot stuen for å få en mer moderne løsning.

et veldig spesielt hus som skiller seg ut i Drammen, sier Sunniva, og legger til: – Vi satt oss ned med tegningen og så hva vi ville gjøre for at huset skulle passe til oss, uten at det gikk ut over husets identitet. Kjøkkenet ble åpnet opp mot stuen for å få en mer moderne løsning. I tillegg fjernet vi et stort kjølerom og integrerte den delen av det gamle kjøkkenet inn i soverommet for å få det større. Selve kjøkkeninnredningen er fra JKE. Egentlig ønsket Sunniva seg veldig et kjøkken fra klassiske Uno Form, men noen kompromisser måtte gjøres underveis med tanke på totalprisen. NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 17 Gangen inn til soverommene og badet er malt i fargen Flamingo. Kjøkkenet de valgte er fra JKE. Tips! Litt grønt på kjøkkenbenken er med på å skape en lun og god steming.

18 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag «Rocket»-lampe og Catrineholm Som sagt så fant de et hus som passet godt til veldig mange av tingene de begge hadde fra før. Sunniva har alltid vært opptatt av at det er tidsepoken huset er bygget i som skal bestemme stilen på interiøret. Ettersom samboeren også er mest glad i interiør med design fra 50- og 60-tallet, var det ikke så vanskelig å bli enige om hvilket interiør som skulle bli med videre da de flyttet sammen. Ofte blir de sittende å se i interiørblader eller på nett for å finne inspirasjon til interiør de liker. Sunniva elsker også å gå i bruktbutikker for å lete etter skatter. – På 60-tallet var de veldig opptatt av det at man kunne reise til månen for eksempel, så «rocket»-lampa som henger over spisebordet passer veldig fint til akkurat det. Det er selvsagt også teak i interiøret, mye farger og at ting skulle se ut som atomer, sier hun. Kjelene i emalje fra Catrineholm som hun har tre stykker av, er også veldig typisk norsk design fra den tiden. Som Sunniva selv beskriver det, så er det ikke et superfornuftig materiale, men lotus-designet på kjelene er veldig dekorativt. Hun har også en original bolle fra Catrineholm stående på kjøkkenbenken. – Tidlig på 60-tallet var de også opptatt av Japan og japansk kultur, så det har jeg også prøvd å ta litt inn her. Det er en blanding av nytt og gammelt i hele huset. Spisebordet er for eksempel helt nytt, men selve designet er fra 50-tallet. Det er et amerikansk firma som lager det opp igjen nå. Det er med marmor fra Italia og er veldig, veldig tungt. Sofaen hadde jeg i den forrige leiligheten også, men den passer like fint her, sier Sunniva. I gangen står det et speil som egentlig er i en litt eldre stil, som Sunniva hadde i den gamle leiligheten sin. Det tok litt tid før det kom inn i huset fordi det i den gamle leiligheten var veldig mye høyere under taket. Hun er veldig glad for at de etter hvert fikk tilpasset og ordnet det til slik at det også passer i dette huset med lavere takhøyde. Både lampene, spisebordet og spisestolene er i gammelt design. Egentlig hadde de planlagt rosa bad, men både Sunniva og Jo Espen falt pladask for disse grønne flisene med marmormønster. Kjelene i emalje fra Catrineholm er veldig typiske for 50- og 60-tallet.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 19 Flotte farger Akkurat som interiøret, er også fargene valgt med omhu. I stua og gangen inn til soverommene og badet er det rosa. Stua er i Deco Pink, mens veggene og taket i gangen er malt i den mer dristige rosa/ orange fargen. En stue som er litt adskilt fra den andre stua er malt i gult på vegger og tak. På soverommene er det litt ulike farger, men det er i det hele tatt veldig lite hvitt og grått å se på veggene. – Jeg brukte veldig mye tid på å finne de riktige fargene, og er veldig fornøyd med hvordan det har blitt, sier Sunniva. På badet har de valgt grønne fliser med marmormønster og taket er malt i svart. På et adskilt toalett, er det også malt i en knæsj rosafarge. Det synes flere steder at de er opptatt av å ta vare på husets identitet. Taket i stua er bevart slik det var da huset ble bygget. To skyvedører med et spesielt glassmønster har selvsagt fått bli igjen. Mønsteret går igjen i glasset i inngangsdøra. – Jeg tror det skal bli vanskelig å få tak i det samme glasset, så de får vi bare prøve å være veldig forsiktig med, sier hun. Men en ting understreker hun også. De skal ikke gå rundt og være redde for alt som «hører til» huset. – Det skal ikke være et museum. Vi skal jo bo her, sier Sunniva. En lampe mange kanskje kjenner igjen fra foreldre eller besteforeldres hus. Et hyggelig lesehjørne i tilknytning til stua. Denne hyllen i teak hadde Jo Espen i sitt tidligere hjem. Det er flotte detaljer og dekor i hele huset. Rommet til Frida på 1,5 år har fått en lys farge og med fargerike detaljer.

20 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Gulv med bærekraft Gulvet kalles «herdet tre», en ny type ressursvennlig tregulv, med flere fordeler. Overflaten består av et tynt sjikt med eik, der tykkelsen er redusert til en fjerdedel, sammenliknet med vanlig eikeparkett. Nyheten er ett av flere eksempler på at det er mulig å velge mer miljøvennlig enn tidligere.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 21 Det ser ut som parkett, men oppbyggingen er annerledes. Gulvtypen hevdes å bidra til bedre bærekraft. Med utgangspunkt i at eik har blitt en knapp ressurs, vil det nye gulvproduktet bidra til at forbruket av eik reduseres vesentlig. Dette kan gjøre herdet tre til et gulvprodukt for fremtiden. – Det skjer store ting med gulvprodukter, og det i en tydelig bærekraftig retning. Noe av det er såpass nytt, at det fortsatt ikke er særlig kjent ute i markedet. Det forteller daglig leder Morten Folmo i Colibri Fargerike til NBBO-bladet. Innovasjon og antigrønnvasking Folmo er tydelig på at han ikke ønsker å bidra til såkalt «grønnvasking», som betyr at alt for mange argumenter, og gjerne tvilsomme argumenter, tas i bruk for å hevde at både produkter og metoder har blitt «grønne» og bærekraftige. Men som ekspert på gulv, vil han gjerne understreke at det har skjedd mye innen produktutviklingen i de senere årene. – Fargerikes leverandører kan blant annet tilby produkter som er sertifisert som karbonnøytrale, eller har et såkalt negativt karbonavtrykk. I så fall vil jeg framheve vår nye serie med korkgulv (vinyltopp med treimitasjon) og også en klikkvinyl, som snart er i handel. Tekst: Reidar Heieren Foto: Produsentene “-Det skjer store ting med gulvprodukter, og det i en tydelig bærekraftig retning. ” - Morten Folmo Fargerikes leverandør av gulv i herdet tre (27 cm bredde) tilbyr syv forskjellige fargenyanser på toppsjiktet av eik. Alt i fra lyst til mørkt.

22 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Mestergruppen, som eier Fargerike, tar klar avstand fra det som kalles grønnvasking. Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert og har signert Grønnvaskingsplakaten. For øyeblikket har Mestergruppen 104 leverandører med sertifisering i miljøledelse. Følelser knyttet til parkett En gang i tiden var parkett å regne som et fint statusprodukt. Senere har mange sverget til at parketten er førstevalget, særlig i stua. Det passer liksom ikke med juks eller imitasjoner. Herdet tre kombinerer parkettens lunhet og utstråling, det som markedet er ute etter, med fordelene til enkelte andre gulvtyper. – Herdet tre er ikke beregnet for sliping. I produksjonen brukes det en teknologi som gir toppsjiktet en ekstrem motstandsdyktighet. Gulvet tåler høye heler og andre former for hard belastning, og det skal svært mye til før det får merker og hakk, forteller Folmo. Bruker materialer på ny måte Nyheten betegnes som et naturprodukt der eikesjiktet, med sju lag økologisk lakk, blir sammenføyd og forsterket med en pulversubstans av mineraler, fibre og naturlige materialer. Mellomsjiktet består av stabiliserende HDF (presset naturmateriale) og bunnsjiktet består av simpelt bartre. Finishen i overflaten er såkalt børstet matt og bredden er 27 cm, altså en «breiplank», som mange foretrekker. Gulvet legges på samme måte som annen klikk-parkett. – Dette er dessuten et gulvprodukt som passer godt til det norske klimaet. I motsetning til tradisjonell parkett, så vil krymping og ekspandering reduseres til et minimum, sier Morten Folmo. Wise korkgulv: Et miljøvennlig og bærekraftig gulv med et negativt karbonavtrykk. PVC-fritt gulv produsert med kork i samtlige sjikt, som gir høy gangkomfort, støyreduksjon, varmeisolasjon og støtmotstand. Gulvet har korkunderlag som forsterker ytelsene og forenkler monteringen. Kjernen gir dimensjonsstabilitet og høy fuktmotstand. Gulvet kan legges flytende inntil 300 m2 i ett og samme rom, uten behov for ekspansjonsfuger.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 23 Lano Smarstrand teppe: Lano Lounge Smartstrand er et twistteppe som inneholder 37 prosent mais. Alt av flekker og lukt kan fjernes med varmt vann. På grunn av redusert petroleumsbehov sammenliknet med andre kunstfiberbaserte tepper, er produksjonen blitt mer miljøvennlig. Total høyde er 10 mm, vekten er 1994 g/ m2, som gir en lyddemping tilsvarende 30 desibel. Tykkelsen gjør teppet mykt å gå på - avtrykk etter møbelbein retter seg selv, dersom møblene flyttes. Produktet har livslang flekkgaranti og er brannklassifisert Cfl-s1. GARDINER AV PLASTAVFALL Gardinprodusenten Luxaflex (forhandles av Colibri) har flere løsninger produsert bærekraftig av resirkulerte materialer og metervare som er produsert av for eksempel plast fra havet. Gardinkvaliteten GreenScreen Sea-Tex NXT er produsert med 50 prosent resirkulerte materialer, nærmere bestemt plastavfall samlet inn av Waterkeeper Alliance, fra strender langs stillehavskysten. Fargeutvalget i denne kvaliteten er inspirert av kystlandskapets naturlige farger. Gardiner kan være bærekraftige på forskjellige måter, det finnes derfor ingen fasit på om det mest bærekraftige er å velge lokalprodusert, miljøsertifiserte gardiner, eller gardiner som er energieffektive. Jo flere kriterier som oppfylles, desto bedre. Den grønne omstillingen starter med valgene vi tar. Det finnes ingen fasit, men jo flere grønne valg - jo bedre for kloden. Slik kan du ta bærekraftige interiørvalg: • Kjøp ikke mer enn du har bruk for • Minimer interiør av plast eller velg gjenbruksplast • Unngå typiske trendprodukter med kort levetid • Velg kvalitet som holder lenge fremfor å kjøpe nytt ofte • Senk energiforbruket med LED-lys og isolerende gardiner • Velg interiør med sertifiseringer og miljømerking • Innred med lokalproduserte materialer • Tilfør historie og personlighet med gjenbrukte materialer GUIDE TIL ET BÆREKRAFTIG HJEM

Joakim Throndsen har vokst opp i bunnen av Haukåsbakken på Danvik, men har de siste 15 årene bodd i Oslo. Han er godt gift med Anne og sammen med datteren Eva (2) bor de på Nordberg, rett ved markagrensa. Selv om han bor i Oslo, er Drammen fortsatt «hjemme». – Jeg har alltid hatt en stor forkjærlighet for hjembyen. Selv etter snart 15 år i ørkenen er det noe som alltid drar hjem, uten at jeg konkret kan sette ord på hva dette er. I mine øyne og hjerte har Drammen et enormt potensiale innen kultur- og stedsutvikling, og det ligger ekstremt mange spennende lokasjoner og destinasjoner over hele byen som man kan ta tak i, utvikle og aktivisere gjennom kulturarrangementer, sier Joakim. Disse mulighetene er noe av grunnen til at han har et ønske om å hele tiden få realisert ideene sine i byen. Fjølfæst, Reggae ved ælva, Utekino Drammen og Toppen av Drammen er noe av det han har gjort i byen tidligere. I år er det et annet kulturarrangement han har skapt som han fokuserer på - nemlig Tidenes Ælv Classico. Her skal legender fra byens to storlag, Strømsgodset og Mjøndalen møtes til storkamp 17. juni. Tekst: Kine Myrvold Olsen Foto: Privat 24 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Joakim Throndsen har en «sykdom» der han ser kulturarenaer uansett hvor han går. Med et hjerte som banker spesielt for Drammen, er han kanskje litt ekstra opptatt av å skape et godt kulturliv her i byen. Bobler over av kulturideer Joakim kobler gjerne av med turer i naturen.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 25 Spiraltoppen er et av favorittstedene til Joakim i Drammen. Her har han også arrangert både utekino og Toppen av Drammen.

– Byen er proppfull av fantastiske mennesker med stor drivkraft og passion, som ønsker å skape og tilrettelegge for nye og fremoverlente kulturarrangementer, sier han. Mer om Tidenes Ælv Classico kan du lese lenger bak i magasinet, i dette intervjuet får du bli bedre kjent med hvem Joakim egentlig er. Mange baller i luften Det er ikke uten grunn han er interessert i kultur. Han har en utdanning i kultur og ledelse fra Universitetet i Oppland. De siste 15 årene har han jobbet innen musikkindustrien, tolv av de som bookingansvarlig på Rockefeller/ John Dee/Sentrum Scene. Da hadde han ansvar for konsernets 600-700 arrangementer årlig. I 2021 sa han opp for å være med på å starte opp byutviklingsselskapet Flott Gjort, som arbeider med å skape møteplasser i hovedstaden og være en innovatør innen kultur og publikumsopplevelser. – I tillegg til jobben på Rockefeller har jeg de siste 15 årene også jobbet med med en rekke store kulturprosjekter. Alt fra musikkfestivaler til filmvisninger og eventer. Samtidig har jeg drevet for meg selv siden 2012 og arbeidet tett med store merkevarer og aktører som Coca Cola, ulike filmselskaper og enkeltartister. Jeg har også sittet i forskjellige juryer og utvalg hos blant annet By:larm, Elvefestivalen og kulturrådet i Næringsforeningen i Drammensregionen, sier Joakim. – Hvordan rekker du alt? – Døgnet har heldigvis 30 timer. Også gjelder det, uten å bli helt Petter Stordalen her, å stå opp om morgenen, sier han. Selv med en timeplan som kan ta pusten fra mange, finner han heldigvis også tid til å slappe av og være med familien. Når han har fri drar han gjerne til fjells eller til hytta på Hvasser, hvor han kobler ut med gå-, ski- og løpeturer. – Etter at datteren vår Eva kom til verden blir det litt mindre av fjellet, men det er god avkobling i å pusle puslespill og leke også, sier han. Vil samle kultursektoren Joakim mener Drammen er gode på mye – kanskje spesielt å legge til rette for muligheter. – Vi har en fantastisk god kommune som heier frem gode initiativer og ideer, og som virkelig gjør sitt for å dytte ting i riktig retning. Denne åpenheten til nye ideer, konsepter og ikke minst kulturaktiviteter har gjort at Drammen de siste ti årene har fått en rekke større og små utrolig spennende og flotte kulturarrangementer som aldri ville skjedd uten at kommunen sa ja, og en villighet til å prøve, sier Joakim. Samtidig mener han at byen trenger mer samlende kulturliv. At ulike institusjoner, foreninger og enkeltpersoner har operert fra hver sin tue for lenge, og at det har ført til lite samarbeidsvillighet, framsnakking og heiarop overfor hverandres prosjekter og arrangementer. – En mer samlet kultursektor ville ikke bare optimalisert kulturtilbudet i byen, jeg mener det også ville ført til en berikelse og et mye mer fremoverlent og innovativt kulturliv i byen. Slik situasjonen er i dag, er det fortsatt mange småkonger. Jeg mener bestemt at byen og kulturlivet ville tjent på at disse gikk i dialog og begynte å tenke på byens kulturliv som et felles ansvar, og ikke bare vernet om og heiet frem sine egne prosjekter. Her har Drammen mye å hente, sier Joakim. Selv om han har fått realisert flere av ideene han har for kulturlivet i byen, betyr det ikke at han ikke har flere ideer på lager. – Absolutt. Jeg har flere prosjekter jeg enda ikke har fått tid til å realisere, men de ligger der og er klare til å settes i gang på et passende tidspunkt, forteller han. – Har du noen favorittsteder i Drammen? – Jeg har mange. Blant annet toppen av Haukåsbakken, Spiraltoppen, Teggern, Union, en spesifikk benk i zik-zakken. Drammen er en fantastisk by som kan tilby alt, enten du liker byliv, «sjø» eller skog. Dog skal det nevnes at jeg har en forkjærlighet for Strømsø, sier Joakim. 26 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Joakim har flere ganger arrangert utekino i Drammen.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 27

– Kort fortalt fikk jeg inspirasjonen fra England hvor det er blitt en stor trend med legendekamper, og da spesielt ovenfor rivaliserende klubber for å virkelig dyrke rivaliseringen og tidligere historiske oppgjør mellom lagene. Her får man vist frem klubbenes historie, identitet, fans og kultur, sier Joakim Throndsen. I Norge hadde det aldri tidligere blitt gjennomført en liknende type kamp og for Joakim var det et helt naturlig valg at den første legendekampen skulle være mellom Strømsgodset og Mjøndalen. Det var ikke vanskelig å få med seg de to klubbene på arrangementet, og 17. juni er det dermed klart for Tidenes Ælv Classico på Marienlyst stadion. Perfekt tidspunkt Tidspunktet for kampen er nøye planlagt. Eliteserien tar sommerferie noen uker tidligere og det er enda en stund igjen til fellesferien. Det er lagt opp til at det skal være rimelige billettpriser og familievennlig. NBBO er sponsor av arrangementet, så gjennom oss får du kjøpt rabatterte billetter. Det samme får du gjennom SIF og MIF. For Joakim er dette en idé han har tenkt på lenge som endelig blir realisert. – I år er det et forsinket 50-årsjubileum for Rødgata-gutta og ti år siden Godsets siste seriegull. I tillegg er det en enorm positivisme og forventning i begge klubbenes leir. Tiden var med andre ord perfekt, og da begge klubbene takket ja til å forplikte seg nærmest umiddelbart, var det kort vei til mål, forteller han, og legger til: – Her må jeg skryte av begge fotballklubbene som fra dag én har stilt seg bak arrangementet, og funnet spillere og samarbeidspartnere som har vært med på å muliggjøre kampen. Uten innsatsen fra begge klubbene og sponsorene hadde aldri kampen sett dagens lys. Som du kan lese i portrettintervjuet med Joakim som også er i dette magasinet, har han mange ideer og store ambisjoner for hva han vil få til med kulturlivet i Drammen. 28 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Tok initiativ til legendekamp Joakim Throndsen hentet inspirasjon fra legendekamper i England da han tok initiativ til Tidenes Ælv Classico. Tekst: Kine Myrvold Olsen Joakim Throndsen

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 29 – Begge lagene vil ha en tropp på omtrent 25 spillere. Her finner vi virkelig levende legender på begge sider av banen, og en lagoppstilling man aldri har sett før og aldri igjen vil se maken til, sier Joakim. De siste årene har flere og flere fotballstadioner i Norge og verden begynt å utvide tilbudet til flere aktiviteter enn bare fotballkamper. Det er for å finne nye inntektsgrunnlag, rekruttere nytt publikum og vise frem gamle stadioner i ny drakt. Dette er også litt av det som er ønsket med arrangementet Tidenes Ælv Classico. – Fotballstadioner er noe av det minst bærekraftige som finnes, da det i snitt er i bruk kun én gang hver 14. dag. Et av målene med Tidenes Ælv Classico vil derfor også være å vise frem «Mulighetenes Marienlyst» ved å skape et unikt og ekstraordinært kulturarrangement som kun skjer denne dagen, sier han. Selv gleder han seg mest til å igjen få oppleve sine gamle helter i aksjon. Signatur-finter, feiringer og dueller mellom barndommens store fotballidoler er ikke hverdagskost. – Selv om noen kanskje har fått et par kilo ekstra eller nye hofter, så spiller ikke det noen rolle. De er fortsatt idolene jeg vokste opp med og jeg kommer uansett alltid til å se på dem med et beundrende blikk, sier Joakim. Da er det bare å gjøre seg klar for å ta med hele familien, fra de eldste til de yngste, på Tidenes Ælv Classico 17. juni – one night only. Da skal det endelig avgjøres hvilket lag som er historisk best i byen. NBBO er stolt sponsor av fotballfesten som arrangeres lørdag 17. juni. Som medlem får du billetter til rabattpris. Kr. 150,-/200,-. Helter på begge banehalvdeler Frem til kampstart slippes nye spillere fortløpende. Fra MIF kan du få se legender som for eksempel Boye Skistad, Vegard Hansen, Christian Gauseth og Vamouti Diomande. På SIF sin banehalvdel spiller blant annet Jostein Flo, Lasse Olsen, Ousman Nyan og Peter Kovacs. Felles for alle spillerne som er med, er at de har vært med på å prege klubbene sine i ulike generasjoner.

30 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Mr. MIF er klar for kamp Mjøndalen og Strømsgodset har hatt et langt og tett forhold. Mjøndalen-legenden Boye Skistad (75) må helt tilbake til 1957 i minneboka når han skal snakke om den første begivenheten han var med på mellom de to lagene. – Da var vi lilleputtspillere og Mjøndalen hadde et fantastisk godt lilleputtlag. Vi hadde spilt og vunnet en del kamper mot lag fra Oslo og Østfold og var suverene i kretsen. Så slo vi Strømsgodset 5-1 i en kamp på Gamle gress, bare 2-3 uker før vi møtte samme laget i finalen om kretsmesterskapet. Av en eller annen grunn ble denne finalen lagt til den minste og dårligste banen i kretsen. Vi fikk i etterkant en mistanke om at Strømsgodsets ledelse hadde snakket med kretsen for å få de til å sette opp kampen på en liten og dårlig bane. Det endte med at vi tapte kampen 1-0, og det var starten på en rivalisering mellom Mjøndalen og Strømsgodset som nå har vart i 65 år, sier Boye. På Strømsgodset den gangen spilte blant annet Steinar Pettersen, Inge Thun, Tor Alsaker-Nøstdahl og Ingar Pettersen. På Mjøndalen spilte Boye og tvillingbroren Brede, og mange andre spillere som senere kom opp på A-laget. Alle disse spilte både fotball og bandy, så de møttes på isen om vinteren og gresset om sommeren. Rivaliseringen fra lilleputtlaget fortsatte dermed videre gjennom hele junioravdelingen og opp på seniorlaget. Viktig å stille opp Boye tror det kan være mange som husker disse oppgjørene, kanskje spesielt de som vokste opp på 60- og 70-tallet, og som derfor ser frem til et revansjeoppgjør mellom mange av de gamle heltene. – Det er nok de som har spilt på de to lagene de siste 20 årene som kommer til å få mest spilletid den 17. juni og som naturlig nok vil dominere kampen. Så håper både jeg og sikkert mange publikummere at de over 60 også får litt spilletid, kanskje spesielt de som var på landslaget i sin tid. Det var flere både i Strømsgodset og Mjøndalen på landslaget i fotball og bandy på 60-, 70- pg 80-tallet, sier Boye. Selv om Boye ikke har vært i nærheten av en fotball på 20 år, trener han fortsatt og holder seg i form. Han har likevel ikke høye forventninger om å spille så mye av kampen ettersom han sliter med sykdom og har hatt trøbbel med både rygg og knær. Men han synes det er viktig å stille opp på et slikt arrangement og trengte ikke lang tid på å takke ja. – Det er veldig artig at en slik kamp arrangeres, og jeg håper det kommer mange for å se på fra flere generasjoner, sier han. Kniksen-prisen og alle landslag Mjøndalen og idretten har vært en del av livet til Boye gjennom hele livet. Etter at han la opp som Husker du hvor du var da rivaliseringen mellom SIF og MIF startet? For Boye Skistad er det enkelt å huske: Han var på banen. Tekst: Kine Myrvold Olsen Boye var aktiv fotball- og bandyspiller på toppnivå i mange, mange år. Foto: Drammens Tidende

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 31 aktiv spiller på toppnivå i 1981, gikk turen videre til Old Boyslaget - både i bandy og fotball. Han har vært på hver eneste hjemmekamp i Mjøndalen siden 1955. Da han pensjonerte seg fra stillingen som daglig leder i Norsk Toppfotball 31. mars 2015, flyttet han inn på et kontor han fortsatt har på MIFhuset. Når han ser tilbake på en lang fotballkarriere, er han spesielt stolt over at han fikk tildelt den ærefulle Kniksen-prisen i 2014. Og ikke minst æresmedlemskapet i MIF. – Det er en annen prestasjon jeg er ganske stolt av, som veldig få, eller kanskje ingen, vet. Jeg er faktisk den eneste spilleren i Norge som har spilt på samtlige landslag både i fotball og bandy: Juniorlandslag, U-landslag, A-landslaget, presselandslag, studentlandslag og militærlandslag, sier Boye, og legger til: – I MIF-sammenheng er det selvsagt de beste sportslige prestasjonene man husker best. Som aktiv spiller må NM-finalen mot Lyn i 1968 nevnes, selv om vi tapte. Sølvmedaljen i 1976 husker jeg også godt, da var vi kun en straffemiss fra gull. I 1986 var jeg trener og da tok vi også sølv med det som kanskje er det beste Mjøndals-laget etter krigen. Seieren over WerderBremen i Europacup i 1987 på Weser stadion er nok det både jeg og mange andre mener er den største enkeltprestasjonen i MIFs fotballhistorie. Boye Skistad er en ekte MIF-legende. Han har fortsatt kontor i MIF-huset og gleder seg til kamp 17. juni. HVA TROR DU RUNE MARTHINSEN GLEDER SEG MEST TIL MED KAMPEN? LES PÅ NBBO.NO

32 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Gleder seg til å spille på Gamle gress igjen – Jeg synes Tidenes Ælv Classico er et kjempebra tiltak. Det å invitere tilbake tidligere spillere til slike kamper er noe de er flinke til i andre land, og jeg ser frem til å ha en fin dag og håper det blir en god kamp, sier Peter Wiik-Kovàcs. Han la fotballen på hylla i 2017, etter en lang karriere som startet i hjemlandet Ungarn. Gjennom sin tid som fotballspiller var han innom Finland, Belgia og flere klubber i Norge. I Strømsgodset var han i to perioder, og det er en klubb som fortsatt står hjertet hans nært. Han trengte ikke lang betenkningstid for å takke ja til å bli med på denne kampen. – Selvfølgelig takket jeg ja, det er alltid gøy å spille fotball. Det blir gøy å se gamle lagkamerater igjen, og det er alltid en spesiell følelse å spille på Marienlyst, sier den tidligere Godset-spissen. Ikke spilt fotball på en stund Peter bor i Tønsberg sammen med kona, Melissa Wiik-Kovàcs, som også er tidligere fotballspiller. Nylig fikk de sitt andre barn sammen. Marienlyst stadion er kanskje litt ekstra spesiell for de to, for det var på tribunen der de traff hverandre i 2006. De to var trenere i Sandefjord kvinnefotball sammen i flere år, men ga seg i fjor. Familielivet gjorde at de måtte prioritere annerledes. Selv om han har vært trener, har han ikke spilt så mye fotball siden han la opp. – Jeg trener hver dag og har sånn sett holdt formen ved like, men jeg har ikke spilt fotball siden jeg la opp, sier han, og legger til: – Jeg må nok ha et par fotballtreninger før juni, for fotballbevegelsene og bevegelsene i den treningen jeg driver med nå er totalt forskjellige. Han tror det blir en interessant kamp på Marienlyst stadion den 17. juni. Det er spillere fra ulike generasjoner og ulike forutsetninger på begge lag. – Aldersspennet mellom spillerne er stort, jeg håper ikke publikum forventer det samme tempoet i denne kampen som i kamper på toppnivå, sier han. Æresmedlem Peter scoret til sammen 72 år på sine to perioder i Strømsgodset. Han var kjent for sin høyde, duellstyrke og målteft. Nå ser han tilbake på Strømsgodset-årene med glede. – Den første perioden var fra 2006 til 2008. Da var det mye forventing i klubben etter at investorgruppen kom inn i bildet, og fra 2007 var det stort at vi klarte å etablere oss i Eliteserien, sier han. Etter noen år i Odd Grenland og Belgia kom han tilbake til Strømsgodset i 2011. – Det var et bra lag med gode spillere, og mange som hadde sterk karakter og personlighet. Det jeg husker best fra den tiden er hvordan vi som lag var som en enhet, alle visste oppgavene sine. Ronny Deila var veldig opptatt av at det måtte gå fremover fort, ikke bare på banen, men også utviklingen i laget, forteller Peter. GodsetUnionen var, da som nå, svært viktig for spillerne på banen. Peter husker trykket fra tribunen som alltid løftet dem frem på banen. – Jeg er faktisk æresmedlem i GodsetUnionen nå, og det er jeg veldig stolt av, sier han. Blir gøy å spille mot Flo Når turen nå går tilbake til Drammen og Gamle gress, om enn bare for én kveld, gleder han seg til å se gamle lagkamerater og Godset-helter som er eldre enn han selv i aksjon. – Det blir morsomt å spille med Jostein Flo, selv om han sikkert får strekk etter noen få minutter. Samtidig blir det morsomt å se igjen min gamle romkompis Christer George og ikke minst Øyvind Storflor som jeg har fått mange, mange assist av opp gjennom årene, sier Peter. Til slutt kommer han med en hilsen til de andre SIF-heltene som skal på banen under Tidenes Ælv Classico. – Holde dere friske, og ikke prøv å komme i toppform igjen før denne kampen. Den tiden er forbi. Peter Wiik-Kovàcs har mange sesonger bak seg i Strømsgodset. Nå ser han frem til å møte både supportere og gamle lagkamerater igjen under Tidenes Ælv Classico. Tekst: Kine Myrvold Olsen Familien Wiik-Kovàcs teller nå fire medlemmer. Her er Melissa gravid med deres andre barn, som nylig kom til verden. Foto: Privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=