NBBO-bladet 1 - 2023

4 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Bruk stemmeretten din Foto: Lars-Johan Solheim Grann En ny vårsesong er i gang og det er for oss ensbetydende med generalforsamlinger og årsmøter. Bare blant våre kunder er det over 400 slike møter som skal avholdes innen utgangen av juni, og vår rolle er å legge til rette og være en støttespiller som bidrar til at styrene får gjennomført disse møtene på en god måte. Generalforsamlingen i borettslag, og årsmøtet i sameier, er kjernen i beboerdemokratiet. Status skal gjøres opp og nye planer skal legges. Styrene er satt til å forvalte store verdier, og generalforsamlingen eller årsmøtet handler om mer enn behandling av årsregnskap og valg av styremedlemmer. Det handler også om din boligformue og ditt bomiljø, så ta deg tid til å delta, og bruk din stemme. På den måten bidrar du til å styrke demokratiet samtidig som du blir bedre kjent med naboene dine. Som en medlemsorganisasjon er vi også avhengig av deltakelse og engasjement fra eierne våre. Medlemsdemokratiet er viktig for at vi skal utvikle oss og levere på de områdene som betyr noe for deg og for de over 30.000 andre medlemmene som alle har sin stemme. Vår generalforsamling avholdes 8. juni på Union Scene, og som medlem kan du være med å påvirke ved å sende inn forslag, eller bli valgt som delegat til generalforsamlingen. For det er slik at vi naturlig nok ikke kan samle alle medlemmene våre til en generalforsamling. Medlemmene representeres derfor av delegerte som er valgt av generalforsamlingene i tilknyttede borettslag, eller på delegertmøtet som avholdes 20. april for medlemmer som ikke bor i et tilknyttet borettslag. De siste årene har medlemsdemokratiet vært et tema på generalforsamlingen vår, og for to år siden ble det nedsatt et utvalg som blant annet skulle se på hva vi kan gjøre for å øke engasjementet rundt og deltakelsen på vår generalforsamling. Resultatet av utvalgets arbeid ble presentert på fjorårets generalforsamling, og ett av tiltakene vi nå gjennomfører er å invitere alle delegerte til et eget informasjonsmøte som avholdes i forkant av generalforsamlingen. Formålet med informasjonsmøtet er å skape en møteplass hvor den enkelte delegaten får mulighet til å stille spørsmål og gjøre seg bedre kjent med NBBO utenfor de formelle rammene som generalforsamlingen har. Vi tror dette er en god løsning som kan bidra til å øke engasjementet blant delegatene, og vi håper det er en mulighet mange vil benytte seg av. Vi har også gjennomført tiltak for å gjøre det enklere å engasjere seg blant medlemmene som ikke bor i et borettslag. Delegertmøtet avholdes nå digitalt, slik at det er enkelt å delta for alle, uten at man må sette av tid til å reise noe sted. I tillegg har vi utvidet møtet og satt av tid slik at de som ønsker det kan bli bedre kjent med oss. Dette kan du lese mer om i dette bladet – eller du kan gå inn på nettsidene våre for å melde deg på delegertmøtet. Vi ser frem til en fin vår med mange gode forsamlinger og ønsker alle lykke til. Nyt våren og bruk din stemme.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=