NBBO-bladet 1 - 2023

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 85 HVEM HVA FORDEL Kulkompaniet Eggedal sag - Eggedal Eggedal sag - Mjøndalen Eggedal sag - Noresund Eggedal sag - Prestfoss Eggedal sag - Vikersund Byggevarer og verktøy 10 % RABATT 20 % RABATT 10-30 % RABATT MEDLEMSPRIS Forkjøpsrett - din viktigste medlemsfordel Forkjøpsrett til 10.000 boliger - Se mer på forkjøpsrett.no Norsk Gjenvinning Avfallsbehandling og containertransport Plantebørsen Blomster, trær, hagemøbler Hvitevarer Skousen 10-25 % RABATT Radonmåling-tjenester Friske Rom 15 % RABATT Møbler, belysning og interiør InSense 15 % RABATT Mester Rammer Innramming For å få rabatt må du vise frem ditt fysiske eller digitale medlemskort før du betaler. Ditt digitale NBBO-medlemskort finner du i medlemsappen JOYN. HVEM HVA FORDEL Kulkompaniet E gedal sag - E gedal E gedal sag - Mjøndalen E gedal sag - Noresund E gedal sag - Prestfo s E gedal sag - Vikersund By gevarer og verktøy 10 % RABA T 20 % RABA T 10-30 % RABATT Gjelder ikke på netto og tilbudsvarer. Fri frakt med kranbil ordre over 15.000,- eks.mva. MEDLEMSPRIS Forkjøpsre t - din viktigste medle sfordel Forkjøpsrett til 10. 0 boliger - Se mer på forkjøpsrett.no Norsk Gjenvi ning Avfallsbehandling og containertransport Plantebørsen Blomster, trær, hagemøbler Hvitevarer Skousen 10-25 % RABA T Radonmåling-tjenester Friske Rom 15 % RABA T Møbler, belys ing og interiør InSense 15 % RABA T Mester Ra mer I nra ming For å få rabatt må du vise frem ditt fysiske eller digitale medlemskort før du betaler. Ditt digitale N BO-medlemskort fi ner du i medlemsa pen JOYN.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=