NBBO-bladet 1-2022

NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 1 - VÅR 2022 Bli med Pia Seeberg på en tur langs elva på Bragernes og Strømsø og opplev både kultur og hverdagsaktivitet. Se side 20-25. Elvelangs NÅ ER DET ENKLERE FOR OSS Å KOMMUNISERE MED DEG Det er nå åpnet opp for at vi kan kommunisere med medlemmene våre gjennom digitale kanaler. Vår primære kommunikasjonsform skal være elektronisk. Se side 8-9. BRUK DIN STEMME Ta deg tid til å delta på årsmøtet og bidra til å styrke demokratiet. Se side 4-7.

INNHOLD TEMA-ARTIKLER 11 Støtter opp om det bærekraftige 12 Toppen av Drammen 2022 14 Sommerskatten tilbake i juni 16 Jordens dag i Drammen 20 Kultur og hverdagsaktivitet langs elva 28 Tolker verden med kamera 34 Mer behagelig med NBBO Byggtek 36 Millionbesparelse på St. Hansberget 40 Solenergi lønner seg i boliger 44 Høner i hagen 62 Moro med spill INSPIRASJON 48 Smoothie bowl med spinat, avokado og ananas 50 Lammeburger med syltet rødløk 51 Påskemuffins 54 Slik skaper vi uterommet TIL MEDLEMMENE 6 Slik kan du påvirke NBBO 8 Nå er det enklere for oss å kommunisere med deg 60 Stor interesse for NT3 80 Medlemsfordeler ANNET 3 Redaktørens hjørne 4 Din stemme teller 65 Advokaten 2 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag

Redaktør: Ingrid Holst Nissen. E-post: Ingrid@nbbo.no Forsidefoto: Kine Myrvold Olsen Tekst: NBBO/Reidar Heieren/ Kine Myrvold Olsen Layout: Honeybeedesign Trykk: POLINOR AS Opplag: 24.400 Besøksadresse: Nedre Torggate 5. 3015 Drammen Telefon: 32 21 15 00 facebook.com/nbbolig Instagram.com/nbbolig E-post: nbbo@nbbo.no www.nbbo.no Ingrid Holst Nissen Endelig er den her. Våren. Den fantastiske årstiden hvor alt våkner til liv etter en lang vinterdvale. Dagene blir lysere for hver dag som går og sola har begynt å varme godt på sin vandring fra øst til vest. Kulde og slaps er snart glemt. Karantene og isolasjon likeså. Endelig får vi en ny vår med frihet til å møtes, samles og dele opplevelser. Vi er utrolig glade for å igjen kunne tilby gode opplevelser til alle medlemmene våre. Aldri før har vi hatt så mange kulturtilbud som vi har nå. Samarbeidet vårt med Drammen Scener gir deg mange muligheter til å oppleve store øyeblikk til en hyggelig pris. Og også i år er vi stolt sponsor av Toppen av Drammen, som er byens nye festival som utspiller seg på byens tak – spiralen. Det er en sann glede å jobbe sammen med ildsjeler som brenner for å skape opplevelser i byen vår – det skaper liv og bidrar til trivsel på tvers av generasjoner i byen i vårt hjerte. Et sikkert vårtegn i Drammen er at drammenserne flokker seg rundt elva så fort sola titter frem. Den populære gangstien byr imidlertid på mye mer enn nye skritt på skrittelleren. Bli kjent med kunsten og la deg inspirere til litt enkel hverdagsaktivitet når du leser artikkelen lenger bak i dette bladet. Eller bli bedre kjent med drammensfotografen Pia Sønstrød som vi har gitt i oppdrag å portrettere Drammen gjennom fire årstider. Energitiltak og klukkende høner i hagen har også fått en plass i dette nummeret. Og selvfølgelig vil du finne noen tips til hvordan uterommet kan innredes nå som det er på tide å ta frem utemøblene igjen. Håper det faller i smak. God påske. Ingrid Holst Nissen En ny vår

4 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Din stemme teller Foto: Lars-Johan Solheim Grann Våren er høytid for generalforsamlinger og årsmøter. Status skal gjøres opp og nye planer skal legges. Disse møtene er kjernen i beboerdemokratiet. Det er arenaen hvor alle eiere har en stemme, og utfallet avhenger av flertallet. Styrene er satt til å forvalte store verdier, og generalforsamlingen eller årsmøtet handler om mer enn behandling av årsregnskap og valg av styremedlemmer. Det handler også om din boligformue og ditt bomiljø, så ta deg tid til å delta, og bruk din stemme. På den måten bidrar du til å styrke demokratiet samtidig som du blir bedre kjent med naboene dine. Som en medlemsorganisasjon er vi også avhengig av deltakelse og engasjement fra eierne våre. Medlemsdemokratiet er viktig for at vi skal utvikle oss og levere på de områdene som betyr noe for deg og for de over 30.000 andre medlemmene som alle har sin stemme. Vår generalforsamling avholdes 9. juni og som medlem kan du være med å påvirke ved å sende inn forslag, eller bli valgt som delegat til generalforsamlingen. For det er slik at vi naturlig nok ikke kan samle alle medlemmene våre til en generalforsamling. Medlemmene representeres derfor av delegerte som er valgt av generalforsamlingene i tilknyttede borettslag, eller på delegertmøtet som avholdes 21. april for medlemmer som ikke bor i et tilknyttet borettslag. I fjor ble medlemsdemokratiet drøftet på generalforsamlingen vår, og det ble nedsatt et eget utvalg som blant annet skulle se på hva vi kan gjøre for å øke engasjementet rundt og deltakelsen på vår generalforsamling. Resultatet av utvalgets arbeid vil presenteres på årets generalforsamling, men vi har allerede nå gjort tiltak for å gjøre det enklere å involvere seg. Spesielt kommer dette medlemmer som ikke bor til gode. Delegertmøtet avholdes nå digitalt, slik at det er enkelt å delta for alle, uten at man må sette av tid til å reise noe sted. I tillegg har vi utvidet møtet og satt av tid slik at de som ønsker det kan bli bedre kjent med oss. Dette kan du lese mer om i dette bladet – eller du kan gå inn på nettsidene våre for å melde deg på delegertmøtet. Etter et par år hvor fysiske møter til tider har vært vanskelig å avholde. Ser vi nå forhåpentligvis slutten på smittevern og restriksjoner. Og vi ser frem til en fin vår med mange gode forsamlinger. Våre rådgivere gleder seg til å møte mange av dere igjen.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 5 Våren er høytid for generalforsamlinger og årsmøter. Status skal gjøres opp og nye planer skal legges. Disse møtene er kjernen i beboerdemokratiet. Det er arenaen hvor alle eiere har en stemme, og utfallet avhenger av flertallet. - Steinar Kjærnli er direktør i NBBO. ”

6 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO er eid av over 30 000 medlemmer – det gjør oss til en av de største medlemsorganisasjonene i vår region. Og sommedlem kan du være med å påvirke hvordan NBBO drives gjennom å sende inn forslag, eller bli valgt som delegat til den årlige generalforsamlingen. I år avholdes denne 9. juni. Generalforsamlingen er vårt øverste organ. Her behandles årsregnskapet og det velges tillitsvalgte. I tillegg behandles eventuelle saker som har kommet inn til generalforsamlingen fra styret, delegerte eller enkeltmedlemmer. Med mer enn 30.000 medlemmer er det ikke mulig å avholde en generalforsamling hvor alle medlemmer er representert. Medlemmene representeres derfor av delegerte. Dette er en ordning som er nedfelt i loven og i våre vedtekter. Du kan bli valgt som delegat på to måter, avhengig av om du bor i et NBBO-borettslag eller ikke. MEDLEMMER SOM IKKE BOR I EN NBBO-BOLIG Delegater for medlemmer som ikke er andelseier i et tilknyttet Tekst: Lars-Johan Solheim Grann SLIK KAN DU PÅVIRKE NBBO

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 7 MEDLEMMENE - ANDELSEIERNE I NBBO DELEGERTE FRA BOENDE I TILKNYTTEDE BORETTSLAG DELEGERTE FRA DE ØVRIGE MEDLEMMENE DELEGERTEVALGMØTE INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN VALGKOMITEEN INNSTILLER GENERALFORSAMLINGEN INSTILLER KANDIDATER TIL TILLITSVALGTE + HONORAR STYRET ADMINISTRERENDE DIREKTØR MED DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER borettslag (et borettslag hvor alle andelseierne må være medlem i NBBO), blir valgt på et delegertmøte i forkant av generalforsamlingen. Møtet er åpent for alle medlemmer som ikke eier en NBBO-bolig og som var medlem ved utgangen av 2021. Dette møtet avholdes digitalt 21. april og du må melde deg på via nbbo.no/delegat innen 18. april for å kunne delta. I tillegg til valget av delegerte fra denne gruppen medlemmer, vil det på møtet ble orientert organiseringen og medlemsdemokratiet i NBBO samt litt om våre aktiviteter på medlemsområdet. BOENDE MEDLEMMER Boendemedlemmer er de sombor i et NBBO-tilknyttet borettslag. Er du usikker på om ditt borettslag er tilknyttet, da kan du sjekke det på nbbo.no/borettslag. Delegatene fra borettslagene velges på generalforsamlingen i det enkelte borettslag, og det er valgkomiteen eller styret i det enkelte borettslaget som innstiller en eller flere kandidater, basert på størrelsen til borettslaget. Alle borettslag velger minst én delegat, men større borettslag velger ut ifra et delingstall på 50. Noe som vil si at et borettslag med 99 andeler velger én delegat, mens ett på 100 andeler velger to. Ønsker du å bli valgt som delegat på vegne av ditt borettslag, bør du derfor ta kontakt med styret eller valgkomiteen der du bor. NBBO EIER OG STYRINGSSTRUKTUR 21. APRIL Valgmøte for de som ikke bor i tilknyttede borettslag avholdes digitalt. Meld deg på via nbbo.no/delegat innen 18. april 5.MAI Frist for delegatene å melde inn saker til behandling på generalforsamlingen CA. 25.MAI Innkallingen sendes til de valgte delegatene 9. JUNI Generalforsamlingen avholdes kl. 18:00 på Scandic Ambassadeur Drammen NBBOs generalforsamling avholdes 9. juni 2022

8 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag – Dette er en etterlengtet endring i lovverket, som på mange måter har hengt langt etter den digitale utviklingen som har skjedd de siste ti årene, sier Jan Morten Røkaas i NBBO. Styret i NBBO har som følge av lovendringen vedtatt at vår primære kommunikasjonsform skal være elektronisk. Det vil si at alle medlemmer med kjent e-postadresse i fremtiden vil motta all informasjon fra oss på e-post eller via andre digitale kanaler. BEDRE FOR MILJØET Det å benytte digitale kanaler gjør det ikke bare enklere for deg som medlem, det er også bedre for miljøet. – Nå slipper vi blant annet å trykke opp 600 innkallinger til generalforsamlingen vår for å sende dem i posten til samtlige delegater, når vi vet av erfaring at en mindre andel av disse møter opp. Dermed er det en betydelig mengde papir som ikke går til spille, så det er klart det er en miljøgevinst ved dette, sier Røkaas. ENKELT Å RESERVERE SEG Røkaas er imidlertid opptatt av at NBBO er en medlemsorganisasjon for alle. Ønsker man ikke å benytte elektronisk kommunikasjon, så skal man selvfølgelig slippe det. – Vi har gode systemer som ivaretar dette, så om du ønsker å reservere deg mot elektronisk kommunikasjon fra oss, så er det bare å kontakte medlemsservice på telefon 32 21 15 00, råder han. Tekst: Lars-Johan Solheim Grann Jan Morten Røkaas I fjor høst ble det foretatt endringer i boligbyggelagslova, som åpner opp for at vi kan kommunisere med alle medlemmene våre gjennom digitale kanaler. Selv om dette er noe vi allerede har gjort i mange år, er det først nå vi kan bruke dette som primær kommunikasjonsmåte. NÅ ER DET ENKLERE FOR OSS Å KOMMUNISERE MED DEG

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 9 Flertallet av våre medlemmer har sagt at de fortsatt ønsker å motta medlemsbladet i postkassen, så det vil vi fortsette med, samtidig med at vi jobber med å skape gode digitale leseopplevelser. Husk at du også kan lese bladet digitalt på nbbo.no til enhver tid. Ønsker du ikke å motta bladet? Logg inn på min side for å melde deg av der, eller ta kontakt med oss på medlem@nbbo.no DU VIL FORTSATT MOTTA DETTE BLADET I POSTEN

10 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Noen eiendomsmeglere er store og noen er små. Mange er eid av en bank og de fleste er del av en stor kjede. Vi er litt annerledes. Helt siden 1994 har vi vært NBBOs eiendomsmegler. En folkelig eiendomsmegler med en unik nærhet til borettslag og sameier som forvaltes av NBBO. Det er derfor vi kan kalle oss spesialister - noe som kan komme godt med den dagen du skal selge ditt hjem. Fordi folk er forskjellige. Meglere er forskjellige

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 11 – I tilleg til vårt sponsorprogram «NBBO gir tilbake» vil vi støtte arrangementer til glede for bredden av befolkningen. Først ut er Toppen av Drammen, Jordens dag og Sommerskatten. Alle setter søkelyset på bærekraft, og dette er noe vi svært gjerne ønsker å støtte opp om. Det forteller NBBOs avdelingssleder Ingrid Holst Nissen. NBBOs samfunnsoppdrag er å bygge gode boliger, legge til rette for et inkluderende fellesskap i et trygt bomiljø, og dessuten skaffe medlemmene fordeler i lokalsamfunnet. – Gjennom vår rolle som utbygger og støttespiller for medlemmer, kunder og samarbeidspartnere, har vi stor påvirkning på mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Dette ansvaret jobber vi med hele tiden, og bærekraft er et viktig element i alle våre beslutninger, fastslår Holst Nissen. ARRANGØRER MED GRØNN PROFIL Arrangøren av Toppen av Drammen har gjort det klart at den ønsker å legge til rette for en helgrønn plattform i samarbeid med sponsorene. Grunntanken handler om å bruke, uten å forbruke, så vel som at arrangementet er inkluderende og tar samfunnsansvar på flere forskjellige måter. NBBO er hovedsponsor for denne nyskapende musikkfestivalen. Med Jordens dag i Drammen kommer en innholdsrik lokal markering av en over 50 år lang tradisjon, på en måte som ingen har sett tidligere i Drammensregionen. I aktivitetsløypen skal deltakerne stilles 17 spørsmål om FNs 17 bærekraftmål, der hensikten er å øke bevisstheten rundt hvert enkelt av målene. Senere i år kommer Sommerskatten tilbake i en utvidet versjon. Det er duket for en gøyal opplevelse, som både er sosial, og som foregår i flere fine områder av Drammen by. NOE FOR ALLE OG ENHVER Vi håper at mange vil glede seg over disse arrangementene, med tanke på at innholdet byr på noe for alle og enhver. De kommende arrangementene der NBBO er sponsor kan du lese mer om på de neste sidene. Tekst: Reidar Heieren Igjen i år har NBBO valgt å støtte en rekke arrangementer som vil skape glede og gode opplevelser for mange. Vi har valgt å støtte arrangementer som samtidig fremmer miljø og bærekraft. Både fordi det samsvarer med våre egne verdier. Og fordi vi ønsker å gi tilbake til nærsamfunnet. STØTTER OPP OM DET BÆREKRAFTIGE Avdelingsleder Ingrid Holst Nissen ønsker å støtte opp om bærekraft.

12 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Musikkfestivalen Toppen av Drammen kommer tilbake i full versjon. Eva Weel Skram, Daniel Kvammen, Oslo Ess, The Dogs og Kristoffer Schau, er noen av godbitene på det spekkede programmet. Årets Toppen av Drammen arrangeres den 10. og 11. juni. Denne gang vil den avvikles uten munnbind, en-meteren, bordservering eller spiseplikt. – I år kan vi arrangere festivalen slik vi hadde ment at den skulle være fra den gangen ideen oppsto, og kan derfor ønske langt flere publikummere velkommen til en ekstraordinær kultur og musikkopplevelse, med byens flotteste utsikt som bakteppe. I år kan vi skilte med et bredere program, større serveringstilbud, langt flere billetter i salg - og selvfølgelig med noen av landets aller fremst artister på scenen, forteller festivalsjef Joakim Throndsen til NBBO-bladet. Throndsen forteller om en strålende mottakelse i fjor, helt utsolgt, men med mange tøyler på grunn av pandemien. Festivalen i år arrangeres over to varierte konsertdager med en tydelig sjangerprofil fordelt på hver enkelt dag. ARTISTER MED NY MUSIKK Både rockerne i The Dogs så vel som i Oslo Ess har sluppet nytt materiale, mens Daniel Kvammen teamer opp med vokalisten i det kritikerroste bandet Amason for en duett i form av et singelslipp rett over påske. Kvammen, som også Tekst: Reidar Heieren

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 13 Lørdag 11. juni: Fredag 10. juni: NBBO er hovedsponsor blant støttespillerne Festivalen Toppen av Drammen (v/Joakim Throndsen) arrangeres i samarbeid med støttespillerne NBBO, DNB, Næringsforeningen i Drammen ØKS, Brakar, Scandic Ambassadeur, Spiralen cafe & restaurant, GUTS Drammen, Åssiden vgs, Norengros og DNT Drammen. Festivalen arrangeres med tillatelse og støttemidler fra Drammen kommune. Bill.pris: 790,- + bill.avg (inkl. gratis shuttlebuss til og fra festivalområdet). er å se som rekrutt i vårsesongen i TV-serien «Kompani Lauritzen», tar også med seg platesamlingen og fyller Bergensbanen med venner når han inviterer til etterfest og DJ-sett på Drammens Teater med «Geilo All Stars» etter konserten på Spiralen. – Cocktail Slippers, velsignet av ingen ringere enn selveste «Little Steven», er også klare med ny musikk, og sammen med evig aktuelle Bare Egil Band, spellemannsnominerte Eva Weel Skram og videre lokalpatrioten og Drammens største heiagjengleder Kristoffer Schau, er de til sammen et knallsterkt program under årets festival, framhever Throndsen. Som kronen på verket skal festivalen avsluttes med et DJ-sett av musikkguru Asbjørn Slettemark Rekord bar - som lover å gi alt til siste time av festivalens klubbprogram. ÅPNER OPP FOR LOKALE ARTISTER I tillegg til nevnte artister vil arrangøren også satse på lokale artister fra hele fylket, for å tilby en bredde og et mangfold i programmet, og samtidig tilby de lokale artistene en plattform og en scene for å nå ut til et større publikum. Hvilke artister det dreier seg om var fortsatt ukjent, da dette nummeret av NBBO-bladet gikk i trykken.

14 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Sammen har de funnet på et helt nytt ord – «BrainRace», som på norsk kan oversettes til «en ekstraordinær lagkonkurranse med hjernetvistende oppgaver», i følge de to kreative, unge damene. Noe av hensikten er å gjøre folk flest bedre kjent med byen, på en morsom og engasjerende måte. I år vil det bli flere oppgaver enn i fjor, tankegangen er at ingen skal være raskere enn et par timer. Alle hjelpemidler er tillatt underveis, kunnskapsformidling er noe av det viktigste. – Vi har funnet eventyr der det ikke alltid finnes eventyr. Vi ønsker å vise ukjente sider av Drammen. Derfor inviterer til en ny konkurranse, og lokker fortsatt med flotte pengepremier, forteller Anne Merethe Wämmerfors til NBBO-bladet. GODE TILBAKEMELDINGER I FJOR Venninnene fra Konnerud er begge studenter, på hvert sitt studiested. Stikkordet er entreprenørskap og innovasjon. – Etter at vi arrangerte Sommerskatten i fjor sommer, fikk vi masse gode tilbakemeldinger. Nesten 800 personer deltok. Det var kjempegøy å få vite at mange ville være med på nytt, dersom vi ønsket å fortsette med arrangementet. Årets BrainRace arrangeres lørdag 12. juni, og i år avgrenser vi Sommerskatten til nettopp denne dagen, sier Wämmerfors. I fjor var det mulig å delta i konkurransen over et bestemt tidsrom etter selve konkurransedagen. Det skyldtes pandemien, som la visse grenser for større ansamlinger i organiserte aktiviteter. SOM Å DELTA I NATIONAL TREASURE –Deltakerne må gjennom en spennende runde med hjernetvistendeoppgaversomvirkeligsetterhistoriekunnskap, To bestevenninner fra Konnerud skriver på nye eventyr. Etter suksess i fjor sommer inviterer Anne Merethe Wämmerfors og Ina Helen Ingebretsen Danielsen til en ny og utvidet runde med Sommerskatten. PREMIEPOTT PÅ OVER 85 000 KRONER Tekst: Reidar Heieren SOMMERSKATTEN TILBAKE I JUNI

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 15 Dette er årets to klasser: In it to WIN: Denne klassen passer for de som har et mål om å løpe i mål. Runden er mer krevende og vinnerne kåres etter tidsplassering. Hovedpremie: 25 000 kr. Mer fysisk krevende. In it to CHILL: Denne klassen er noe kortere, og beregnet for å gå. Passer for deg som har lyst til å kose deg med runden, vinnere trekkes tilfeldig blant alle som fullfører. Hovedpremie: 20 000 kr. Det er premier til 10 vinnere i hver klasse. kreativitet og samarbeidsevne på prøve. Vi gleder oss til å vise frem Drammens kulturarv på en innovativ og spennende måte. Dette er det nærmeste folk kommer å være med i National Treasure-filmene i Drammen, forklarer venninnene, som varsler at de planlegger å trappe opp sine nyskapende aktiviteter fra kommende høst. Sommerskatten lokker med en premiepott på over 85 000 kroner - og nytt av året er at deltakerne kan velge mellom to ulike klasser; en som går på tid, og en for de som ønsker en roligere runde. I klassen “In it to win it” deles premiene ut etter tidsbruk, mens i klassen “In it for the fun” trekkes premiene tilfeldig blant alle som har fullført. Konkurransen er papirløs. Påmelding og oppgaveskjema gjøres tilgjengelig via smarttelefon. Fotoer er hentet fra fjorårets ”Sommerskatten”

16 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Toppen av Drammen og Sommerskatten inviterer til en ekstraordinær markering av Earth Day: Jordens dag. Det er lagt opp til en spennende runde med oppgaver knyttet til bærekraftmålene, som ender i en hemmelig konsert på et hemmelig sted. Tekst: Reidar Heieren Ideen bak Earth Day Drammen springer ut fra et samarbeid mellom Toppen av Drammen og Sommerskatten. Begge er nyetablerte gründerbedrifter med en klar visjon om å skape ekstraordinære kulturopplevelser i Drammen. Sammen har de en målsetting om å øke kunnskapen og bevisstheten rundt miljø og bærekraft i byen. Toppen av Drammen sikter i 2022 mot en helgrønn musikkfestival med søkelys på varighet, kildesortering, miljøhensyn, sosial bærekraft og kunnskapsformidling. Sommerskatten arbeider med å lage et grønt heldagsarrangement utendørs, med søkelys på grønn mobilitet. Begge arrangementene arrangeres den andre helgen i juni, og som et resultat av et tett samarbeid, og et felles verdigrunnlag, har arrangørene gått sammen om å skape et felles kulturarrangement i Drammen by, fredag 22. april. OPPGAVELØYPE OG KONSERT Gjennom en spesialtilpasset aktivitetsløype, helt utenom det vanlige, blir deltakerne tatt med på en reise til de forskjellige bærekraftmålene, med relevante spørsmål som kan øke bevisstheten rundt hvert enkelt mål. Arrangementet har som målsetting å øke publikumsbevissthet rundt FNs bærekraftmål. Dette gjøres ved å tilby et spennende arrangement som hele familien kan delta på. I enden av spørsmålsrunden vil deltakerne ende opp på et hemmelig sted, der en av landets mest folkekjære og kritikerroste artister skal fremføre en intimkonsert. Arrangementet er gratis, men det er håp om at publikum helt frivillig vil donere penger til ett eller flere av totalt 17 lokale og regionale veldedige formål som representerer FNs bærekraftmål. EarthDay Drammen arrangeres i samarbeidmedNorengros og har som mål å skape et fantastisk kulturarrangement med tydelig søkelys på FNs 17 bærekraftmål. ØNSKER FRIVILLIGE BIDRAG Arrangørene oppfordrer alle deltakere, privatpersoner og næringsliv, til å gi et bidrag til den organisasjonen de selv ønsker å støtte. Alle som har lyst kan følge oppgaverunden, som vil være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Arrangementet starter klokken 18.00 og vil vare i omtrent 90 minutter, inntil deltakerne ankommer det hemmelige konsertstedet. DNT Drammen vil også være en del av arrangementet. Foreningen vil bidra med dekorativ informasjon på hver oppgavepost.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 17 Hva er Jordens dag? Jordens dag er en merkedag til hyllest for jorden. Markeringen finner sted 22. april hvert år og skal rette oppmerksomheten mot alle miljøproblemer. Organisasjonen Earthday.org. organiserer markeringer av Jordens dag i mer enn 190 land. Markeringen ble i 1969 besluttet opprettet av FN-organisasjonen Unesco. Den første markeringen fant sted ved vårjevndøgn i 1970. Tradisjonen for en ny dato startet med at den amerikanske politikeren Gaylord Nelson tok initiativet til en miljødemonstrasjon i USA 22. april 1970. Ifølge organisasjonen Earthday.org markeres dagen av rundt 1 milliard personer i 190 land årlig.

18 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Velkommen til Synsenteret Drammen! Hos oss får du som NBBOmedlem: Nedre Torggate 17, - 3015 Drammen Tlf: 32 83 18 00 - E-post: syn@syndrammen.no www.syndrammen.no 15% rabatt på kjøp av komplett brille 10% rabatt på kjøp av linser Standard synstest til kr. 395,- (normalpris 695,-) 20% rabatt på kjøp av solbriller

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 19 LEVERANDØR AV ELEKTRO- OG LÅSESMEDTJENESTER Assistent Partner er registrert elinstallatør og leverandør av tradisjonelle elektro- og låsesmedtjenester, med dørautomatikk, porttelefon, adgangskontroll og elektroniske låsesystemer som spesialfelt. Vi leverer også postkasser med elektronisk lås tilpasset adgangskontroll-systemet. Assistent Partner – din digitale låsesmed i Oslo, Viken, Vestfold/Telemark og Rogaland. KONTAKT OSS PÅ TEL. 48 10 11 00 PORTTELEFON OG ADGANGSKONTROLL POSTKASSER DØRAUTOMATIKK ASSISTENT PARTNER AS ILOQ – et digitalt låsesystem, helt uten batterier! iLOQ 5-serien er et fleksibelt og programmerbart låssystem som lar kunden velge hva slags «nøkkel» de ønsker å bruke: digital nøkkel, mobilnøkkel, nøkkel-FOB eller bare en kode. Drammen – Oslo Sarpsborg – Stavanger assistentpartner.no

20 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Når sola endelig titter frem etter en lang vinter, er det deilig å komme seg litt ut. Noen sikre vårtegn for mange drammensere, er at folk begynner å finne seg til rette på uteserveringene og ikke minst at gangveiene rundt elva fylles opp av glade mennesker med solbrillene på. - Det er fantastisk å se hvordan vi drammensere bruker turområdet rundt elva. Jeg er titt og ofte å se der selv, gjerne med barnevogna, sier personlig trener og treningsinfluenser Pia Seeberg. Om du ikke kjenner til Pia Seeberg fra før, er det et navn det er verdt å merke seg. Den tidligere Shape Up-journalisten fra Drammen har bygget seg opp som en stor treningsinfluenser, og driver blant annet online-trening for gravide, folk som nettopp har født barn og for andre som ønsker å trene på en effektiv og god måte hjemme i sin egen stue. Hun er også veldig opptatt av all aktivitet man kan «skvise» inn i hverdagen, enten det er en gå- eller joggetur rundt elva, eller andre ting. - Hverdagsaktivitet er det som bidrar mest til energiforbruket vårt i løpet av en dag. Du forebygger sykdommer og motvirker overvekt kun ved å være aktiv gjennom dagen. Det handler om små og store ting som å gå til og fra jobb, droppe bilen når du kan, vaske huset eller gå for å handle. Det kan være ting som vi i dag ser på som tidkrevende, men som i praksis bidrar til å holde oss sunne og friske, sier Pia, og legger til: - Hverdagsaktivitet er sentralt for meg, og på mange måter er det «gratis» trening. Det er ikke så farlig om jeg ikke får trent en dag, men å bevege meg jevnt og trutt gjennom dagen er viktig. Jeg går til og fra jobb og barnehage når jeg kan, og ettersom jeg jobber hjemme så går jeg gjerne en omvei hjem fra barnehagen om KULTUR OG HVERDAGSAKTIVITET LANGS ELVA En ting som kjennetegner våren i Drammen i aller høyeste grad, er at drammenserne tar i bruk den flotte gangstien langs elva. Noen bruker gangstien for å gå fra A til B, og mange går eller jogger «brurunden». Her får du fun facts om noen av skulpturhøydepunktene du finner både på Bragernes og Strømsø, som du kan briljere med til en turvenn. Tekst: Kine Myrvold Olsen. Kulturminnesmerket Turbinen. Foto: Drammen byarkiv/Birgitte Simensen Berg

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 21 kalenderen tillater det. Jeg prøver å jobbe stående noen timer i løpet av dagen ved å legge noen bøker under PC-en på kjøkkenbenken. Et par ganger om dagen legger jeg også inn noen stretchingøvelser som kjennes godt ut for kontorkroppen. TURBINEN OG LNG-KULA Enten du bruker gangveiene langs elva for å gå fra A til B eller om du går «brurunden» fra Holmenbrua til Bybrua, Ypsilon, Øvre Sund bru eller Landfalløybrua, kan du klappe deg selv på skuldra for at du har fått litt hverdagsaktivitet på veien. Som en bonus på turen, er det både på Bragernes-siden og Strømsø-siden av elva kunstverk som det er verdt å ta en ekstra titt på når du er på tur. Har du tenkt over hvorfor disse skulpturene er der? Den første skulpturen du kommer til dersom du går fra Holmenbrua mot byen på Strømsø er «Turbinen». Dette er et kulturminnesmerke som er knyttet til kraftproduksjon langs Drammenselva. Skulpturen er bygget i rød og svart granitt fra Vietnam. Med fundamentet veier denne skulpturen over 100 tonn! Rett før denne kan du faktisk også ta en styrketreningsøkt på treningsapparatet «romaskinen» som kommunen og Sparebanken Øst har satt opp. Du finner flere av disse apparatene langs turstien på begge sider av elva, og det er satt opp en bruksanvisning som gjør at du enkelt kan se hvordan apparatene skal brukes. Når du har gått under Bybrua, kommer du ganske raskt til en nydelig fontene som kalles for LNG-kula. Dette er en helårsfontene som ble gitt til Drammen i jubileumsgave fra Ticon i 2007. Fontenen er designet av Carl Nesjar, og det strømmer vann både på innsiden og utsiden av kula. Vannet fra fontenen renner ut i elva. For personlig trener og treningsinfluenser Pia Seeberg står hverdagsaktivitet sentralt. Foto: Kine Myrvold Olsen Helårsfontenen LNG-kula på Strømsø ble gitt til Drammen i jubileumsgave fra Ticon. Foto: Lars-Johan Solheim Grann

22 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag ELVEHARPEN Hvis du går litt forbi Ypsilon mot Øvre Sund Bru, kommer du til den kanskje mest berømte skulpturen av de alle, nemlig Elveharpen. En lik skulptur står også på Bragernes-siden, og begge disse stålkulene har innebyggede høyttalere. I følge Drammen byleksikon kan Ypsilon sammenlignes med en gigantisk harpe, og ved hjelp av den vil vi kunne synge til Drammenselva og gjenskape harmoni med nøkken - akkurat slik man gjorde før i tiden. Svingningene i Ypsilon blir registrert og overført trådløs til de to resonanskulene. I kulene er det lagret toner som er tatt opp av syngende drammensere. Tonene er programmert til å tolke bruas svingninger, så når du krysser brua vil din vekt og gangrytme påvirke bølgebevegelsen og dermed sangen. Resultatet er en elve-harpesang som er unik for Drammen. OVER TIL BRAGERNES Når du har kommet til Øvre Sund bru, kan du velge å gå over til Bragernes, eller å gå videre til Landfalløybrua et godt stykke Elveharpen har skapt glede og nysgjerrighet hos Drammenserne. Det står en lik kule både på Strømsø og Bragernes. Foto: Lars-Johan Solheim Grann Det er enkelt å få inn litt styrkeøvelser på turen rundt elva. Her tar Pia push ups på skulpturen «Ved min side» Foto: Drammen kommune/Birgitte Simensen Berg.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 23 lenger opp. Hvis du går til Landfalløybrua kan det anbefales å ta en liten avstikker innom flotte Gulskogen gård, enten for en piknik i parken eller for å ta en titt på de flotte påfuglene som går rundt på området. Hvis du går over til Bragernes, er Elveharpen det første du kommer til - sammen med noen flere treningsapparater som står rett ved. Når du er her er du også rett ved den populære lekeparken i Byparken. Her er det også enkelt å få inn litt hverdagsaktivitet ved å leke med barna i stedet for å se på at barna leker. Mellom Ypsilon og Bybrua står «Møllestensfontenen», som består av tre gamle møllesteiner og fire tømmerstokker som symboliserer papir- og trelastindustrien i Drammen. Møllestensfontenen - Foto: Lars-Johan Solheim Grann Landfaldøybrua, kopi av det gamle vippespennet Foto: Reidar Heieren

24 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag LES FLERE TIPS FRA PIA TIL HVA SLAGS AKTIVITET DU KAN LEGGE INN ELVELANGS I VÅR DIGITALE ARTIKKEL PÅ NBBO.NO! SITTESKULPTURER Deretter må du forbi bybrua og gå mot Bragernes strand for å komme til den neste. Der kan det passe å ta en pust i bakken om du vil, for her er det nemlig flere skulpturer som er en del av sitteskulptur-prosjektet til Drammen kommune. Både «Sporet», «Ved min side», «Lazy Days», «Kjærlighetsbenken» og «Hengebuksvin» er skulpturer som man kan ta seg en pause på langs Bragernes Strand. Hvis du tar turen og Holmen- og Strømsøbrua igjen, er også det yndede fotoobjektet «Sit in sight» på Holmennokken fin å sitte på mens du skuer utover elva. NB! Jernbanekaia mellom Ypsilon og Bybrua er inntil videre stengt på grunn av arbeid med ny bybru. Gangstien på Bragernes strand er perfekt til å sole seg på, gå en tur eller gjøre noen treningsøvelser på. Lazy Days

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 25 Både «Lazy Days», «Hengebuksvin» og «Sporet» er blant skulpturene i sitteskulpturprosjektet til Drammen kommune. «Kjærlighetsbenken» er også en skulptur som er en del av prosjektet, og som det er fint å ta seg en pust i bakken på. Foto: Drammen byarkiv/Birgitte Simensen Berg. Hengebuksvin Sporet Kjærlighetsbenken

26 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Åpningstider: Hagesenteret har åpent fra ca. 1. april til 1. november Mandag-fredag: 09.00-20.00 • lørdag 09.00-18.00 søndag 11.00-18.00 Hos oss får du kjøpt alt til hagen NBBO-medlemmer får 10 % rabatt på alle varer hos oss – inkludert hagemøbler! St. Hallvardsvei, 3400 Lier - Tlf.: 32 84 54 30 - www.planteborsen.no certego.no tlf.: 32 80 98 00 post@certego.no Bjørnstjerne Bjørnsonsgt 118 På tide å bytte til en digital boliglås? Styr låsen enkelt og sikkert med nøkkelbrikke, kode eller app! CERTEGO tilbyr rådgivning, installasjon og service innen blant annet: • Digital boliglås • Kameraløsninger • Låsbare postkasser • Adgangskontroll • Porttelefon • Vinduslåser • Innbruddsalarm • Generell låsservice NBBO medlemmer får 20% rabatt på varer* *Gjelder ikke kampanjevarer

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 27 Helt siden 1946 har vi jobbet for å skape trivsel i tusenvis av hjem, og nå ønsker vi å bidra til at små og store foreninger og lag skal kunne lykkes med sine trivselsprosjekter. Derfor lanserer vi nå sponsorprogrammet ”NBBO - gir tilbake”. Vi støtter store og små tiltak innen kultur, idrett, nærmiljøaktiviteter og bomiljø. HVEM KAN SØKE? Alle lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregistrene og boligselskap som er kunde av NBBO kan søke om midler. SØKNADSFRISTER: Vi har to utdelinger i året med søknadsfrist 1. april og 1. oktober. Fikk du ikke søkt nå, er det mulighet igjen til høsten. Les mer og send inn din søknad på NBBO.NO/GIRTILBAKE NBBO - GIR TILBAKE

28 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Teknikk, komposisjon og kommunikasjon Fotografering handler om komposisjon og formidling

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 29 Tolker verden med kamera I den senere tid har Pia vært engasjert av NBBO for å portrettere Drammen til ulike årstider. Noen av bildene hennes vil være med på å sette preg på NBBObladet. Det startet i løpet av fjoråret, og vil fortsette i år. – Helt grunnleggende er fotografering akkurat det samme, som det alltid har vært. Det handler om komposisjon og formidling. Det fastslår fotograf Pia Sønstrød overfor NBBO-bladet. Tekst: Reidar Heieren

30 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag – I mitt daglige arbeide, der jeg jobber myemed bedriftsprofilering og markedskommunikasjon, er jeg spesielt glad i å fotografere menneskene i bedriftene. Da gjelder det å kommunisere med de som skal fotograferes. Det kan være alt i fra direktøren til «gutta på gølvet», som settes i en uvant situasjon foran et kamera. Det blir opp til meg å skape en atmosfære, som gjør at de jeg skal fotografere slapper av. Først da kan resultatet bli til noe alle kan være stolte av, understreker Pia, som føyer til at hun er priviligert som lærer om ulike arbeidsprosesser og yrker. Møtene med mange spennende mennesker, og samtalene underveis, gir henne energi. VIDEREFØRER LANGE TRADISJONER Pia Sønstrød er medeier av Sønstrødfotografene i Drammen, en familiebedrift med tradisjoner tilbake til farfaren Harry Sønstrød, som startet opp sin virksomhet i 1951. Hun har en tung arv å føre videre, som tredje generasjon fotograf med et legendarisk slektsnavn i faget. Faren Arild har trappet ned, men begge foreldrene er fortsatt en del av bedriften, som i dag består av fire personer. I våre dager har Pia lagt bak seg tjue år som profesjonell fotograf. – Jeg vokste opp med at hele familien levde både i og for byrået. Fra tid til annen var jeg vel nærmest en barnearbeider, ler Pia, og forteller at hun blant annet håndskrev alle bursdagskortene som firmaet jevnlig sendte ut. Alle barn som ble portrettert i studioet, fikk tilsendt gratulasjonskort på fødselsdagen. BESTEMTE SEG SENT FOR FAGET Det var ingen selvfølge at hun selv skulle bli fotograf. Hun tenkte på å gå andre veier. Det var først i etterkant av det hun selv betegner som en «dårlig artium», at hun utdanningsmessig penset seg inn i en mer kreativ retning. Lidenskapen for å skape noe, som å tegne og male, gjorde at hun søkte seg over til yrkesfag. – Da ble det linjen for tegning, form og farge på Åssiden videregående skole. Og da jeg fullførte den, bestemte jeg meg for å gå videre på en fotografutdanning. Først til en fagskole på Randaberg utenfor Stavanger, og deretter to års læretid hos fotograf C.F. Wesenberg i Oslo, forteller Pia, som siden har vært i familibedriften og jobbet med de aller fleste disipliner i faget. I dag fotograferer hun mest i bedriftsmarkedet, både i Drammen, så vel som på andre steder. Hun jobber også med egne, mer abstrakte kunstprosjekter. GJØR STAS PÅ DE BESTE BILDENE – Hva tenker du om folks forhold til fotografering i dag, der terskelen for å fotografere er lavere enn noensinne? – Det er fantastisk at folk er aktive med foto. Ikke minst har den tekniske utviklingen innen smarttelefonene stimulert folk flest til å fotograferemer enn før. Jeg fotograferer ogsåmedmobiltelefon i fritiden. Det jeg gjerne vil oppfordre alle fotoamatører til, er å ha et bevisst forhold til hva som skal skje med bildene. Plukk ut de som er viktige, de som skal være med videre inn i fremtiden. Lag et album eller en fotobok, slik at de beste bildene kommer seg over på papir. Husk å ta sikkerhetskopier av bilder du vil ta vare på, eventuelt lagre dem i en nettsky. Det er jo tragisk hvis hundrevis av bilder forsvinner, på grunn av at elektronikken svikter, sier Pia. Som profesjonell fotograf er hun alltid opptatt av å bevisstgjøre publikum på hva fotografer kan. – Et kamera har aldri tatt et godt bilde. Det er fotografen som gjør det. For meg handler det om å se ting med mine øyne, og jeg lager mine egne tolkninger ut i fra det. Foto er både teknikk og komposisjon, men kanskje det aller viktigste er kommunikasjon. Både med de jeg fotograferer, og med følelsene som bildene gir. Sånn har faget vært siden tidenes morgen, selv om teknologien har endret seg mange ganger, avslutter Pia Sønstrød til NBBObladet.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 31

32 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Grønt er vårens og håpets farge. Lyset forandres når solen står høyere på himmelen. Alt kjennes lettere. Busker og trær våkner til liv, blomster og fuglesang gir oss glede og inspirasjon. Og hva med en vårtur med kamera, for å forevige det hele? Yrkesfotograf Pia Sønstrød fra Drammen har plukket ut egne vårbilder fra flere nærområder rundt Drammen by. MAIGRØNT Grønnfargen i vårsesongen står ekstra godt til rødmalte stuer. EGERSUND rundtlysende pullerter fra Norlys. HÅPET ER LYSEGRØNT BEKKEFALL Atter en gang suser bekkene fritt, helt uten hindringer.

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 33 EGERSUND rundtlysende pullerter fra Norlys. BEKKEBLOM Bekkeblom, også kjent som soleihov, blomstrer allerede i april. Tilhører urtefamilien,vokser i bekkefar, myrer og våte beitemarker. VÅKNER FRA DVALEN Alt som kan spire og gro strutter av livskraft. UT PÅ TUR Drammensregionen er full av gode turmuligheter i skog og mark. STUPETÅRN Stordammen har vært et yndet utfluktssted og badested siden begynnelsen av 1900-tallet.

34 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag En nyhet denne våren er at borettslag kan søke om støtte til å utarbeide en energirapport. -Vi kan hjelpe borettslagene med både søknader og utarbeidelse av energirapporter. Det statlige foretaket Enova bevilger støtte til halvparten av hva det koster å utarbeide en energirapport. Styret sitter igjen med en tilstandsrapport og en forhåndskalkyle på lønnsomheten i energibesparende tiltak. Jo høyere strømpriser, jo mer lønnsomt blir det å investere i tiltak, forklarer daglig leder Rune Tollefsen i NBBO Byggtek AS. Borettshaverne eller medeierne forventer at et styre skal ha full kontroll på gjennomføringen av vedtatte prosjekter. For styrene vil det ofte oppleves som langt tryggere og mer behagelig å overføre det rent praktiske ansvaret til NBBO Byggtek AS. -Borettslag og sameier oppnår både besparelser og sikrere gjennomføring når de bruker oss. Arbeidstrykket på styret og styreleder blir mye lettere. Prosjekter som gjerne involverer millioner av kroner, kan raskt ende opp i uforutsette problemer, konflikter og skuffelser. Snakk med oss først, oppfordrer daglig leder Rune Tollefsen i NBBO Byggtek AS. NBBO Byggtek AS er etablert som NBBOs eget kompetansesenter i prosjekt- og byggeledelse. Selskapet har lang og bred erfaring med å forberede og lede ulike prosjekter i borettslag og sameier, på oppdrag fra de respektive styrene. Det er dessuten et faktum at entreprenører og installatører foretrekker å forholde seg til et kompetent styringsledd i mellom seg selv og byggherren. Det handler gjerne om å snakke samme språk. TRYGGERE OG BILLIGERE Profesjonell prosjektledelse gir styreledere og andre tillitsvalgte større trygghet for at alle detaljer blir ivaretatt på best mulig måte. Eventuelle problemer og overraskelser reduseres til et minimum. -Eksempelvis har vi lang erfaring med å styre prosjekter som involverer bytting av vinduer, dører, fasader og tak. Styrene oppnår mange fordeler med overlate prosjektledelsen til oss. For det første kjenner vi både produktene og leverandørene. Under en anbudsprosess oppnår vi erfaringsmessig bedre priser, enn hva byggherren gjør; les styret. Det kan dreie seg om betydelige beløp, som kommer borettslaget eller sameiet til gode, forklarer Tollefsen. Det kan være mange feller å snuble i. Om et borettslag vil påta seg gjennomføringen på egen hånd, så er det svært viktig at styret har kunnskap om alle forpliktelsene som en byggherre er pålagt. Det dreier seg særlig om byggherrens ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassen, som er regulert i Byggherreforskriften. NBBO Byggtek tar hånd om både kontraktene, sikkerheten, jevnlig oppfølging og dessuten byggemøtene med entreprenøren. -Vi vet hvordan ting skal gjøres. Vi gir oss ikke før alle detaljer er i sin skjønneste orden, innen byggherren til slutt kan overta, sier Tollefsen. INVESTERINGER I VANN OG AVLØP Tollefsen forteller at borettslag og sameier som har valgt å benytte seg av tjenestene fra NBBO Byggtek, gjerne kommer tilbake ved neste anledning. Det tar han som et tegn på at kundene er fornøyd. Erfaringene med mange ulike prosjekter i for eksempel boligblokker, gjør at NBBO Byggtek er i stand til å gi gode råd og komme med lønnsomme forslag til tiltak. På grunn av alder er det mange bygninger som har behov for rehabilitering av vann- og avløpsledninger. Det er alltid en fordel å starte planleggingen i god tid. -Rehabilitering av VA inkluderer sluk, og det innebærer som regel at ny membran må legges og badet må bygges opp fra NBBO Byggtek AS er forberedt på økende interesse for å investere i energiøkonomisering og alt som kan knyttes til lavere strømforbruk. Styrene i borettslag og sameier har vanligvis små forutsetninger for å håndtere prosjektene på egen hånd. Store prosjekter kan føre med seg betydelig risiko. MER BEHAGELIG MED NBBO BYGGTEK Tekst: Reidar Heieren

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 35 “Styrene oppnår mange fordeler med å overlate prosjektledelsen til oss” - Rune Tollefsen Profesjonell prosjektledelse gir styreledere og tillitsvalgte trygghet. Byggtek kjenner både produktene og leverandørene. Under en anbudsprosess oppnår Byggtek erfaringsmessig bedre priser, 4 GODE GRUNNER TIL Å BRUKE BYGGTEK Vi gjør det enklere for styrene å få jobben gjort. 1 2 3 4 bunnen. Ved å planlegge i god tid, unngår man at enkelte borettshavere pusser opp sine respektive baderom unødig, ettersom oppgradering inkluderer alle baderom, sier Tollefsen, som også peker på at det kan være smart å tenke på flere tiltak samtidig. -Vi har styrt flere prosjekter der gamle benkeberedere i hver enkelt leilighet, fjernes til fordel for sentralisert varmtvannsproduksjon i kjelleren, kombinert med lønnsomme luft-vann varmepumper. Dette er tiltak som det er billigere å gjennomføre, samtidig som rørleggeren uansett skal blottlegge rørgater i forbindelse med rehabilitering, sier Tollefsen, som understreker at dette er god energiøkonomisering. På de følgende sidene presenterer NBBObladet et spesielt enøk-prosjekt der leverandøren opptrer i markedet som totalentreprenør. Dette vil vanligvis være behagelig for byggherren, fordi det ikke er nødvendig å engasjere en separat konsulent til prosjektering og byggeledelse. I tilfellet med St. Hansberget borettslag skal det understrekes at styreledelsen har kompetanse på prosjektgjennomføring, som ikke er noen selvfølge i ethvert borettslag.

36 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag – Noe bedre og smartere investering enn dette kunne vi ikke ha gjort. Selv med ekstremt høye strømpriser unngår vi å legge på husleien. Det sier styremedlem Arild R. Kristoffersen, som av styrelederen krediteres som selve fanebæreren bak ideen til det store energiprosjektet. I borettslaget er Arild en svært engasjert pensjonist, også velkjent under navnet «Super-Arild». I 2020 mente han det var på høy tid å børste støv av gamle tanker om energiøkonomisering. I januar 2021 ble brønnboringen satt i gang. Etter tre måneder hadde boreriggene boret 45 energibrønner fordelt på 11 boligblokker. 350 meter dype hull i fjellet sto dermed klare til å gi fra seg akkumulert solvarme. Ved hjelp av rør som er fylt med sirkulerende frostvæske, utnyttes den jevne temperaturen nede i fjellet til å heve temperaturen i væsken, fra nærmere frysepunktet, og opp til omtrent sju grader. Væsken ledes deretter inn på varmepumper, og sluttresultatet er varmtvann på 73 plussgrader. Boringen og installasjonen har ikke etterlatt seg ett eneste synlig spor i terrenget. 60 PROSENT MINDRE STRØMFORBRUK Anlegget ble satt i drift i august i fjor, og siden har det kun vært finjusteringer. Sammenliknet med det gamle elektriske fyranlegget fra 1990-årene, er det nye anlegget enormt energieffektivt. – Vi putter inn en tredjedel med elektrisk energi og får to tredjedeler tilbake. Så enkelt er det, forteller styreleder Magnus F. Pedersen, som har stått i spissen for å bære bergvarmeprosjektet i land. Det har kostet omtrent 24 millioner kroner og minst halvannet årsverk i styrearbeid, men etter at innkjøringsperioden er over, er det mye stolthet å spore i borettslaget. Prosjektet har også skapt gjenklang, både lokalt og nasjonalt. Pedersen forteller ommange telefonhenvendelser fra styremedlemmer i andre borettslag. Interessen for grunnvarme er stigende. Tekst og foto: Reidar Heieren. Foto fra prosjektfasen. Hitech Energy. Millionbesparelse på St. Hansberget 60 prosent lavere energiforbruk betyr millionbesparelse for St. Hansberget Borettslag i Drammen. Den tunge investeringen i bergvarme har ingen betydning for husleien, anlegget vil betale seg selv. Satsningen har i tillegg ført med seg flere positive konsekvenser. Fra installasjonsarbeidet på innsiden av blokkene. BERGVARME REDUSERER ENERGIFORBRUKET

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 37 En bergvarmepumpe henter lagret solenergi fra grunnfjellet via et borehull. I fjellgrunnen ligger temperaturen jevnt på rundt syv grader hele året. En kollektorslange som inneholder sirkulerende væske, skal ta opp denne varmen. Deretter skal varmepumpen heve temperaturen til varmt forbruksvann og til radiatorene inne i huset. Etter at væsken har levert varme til varmepumpen, pumpes den igjen ned i borehullet og varmes opp på nytt. Solenergien som lagres i fjellet er nesten ubegrenset. Noen påstår at varmen kan ta slutt dersom for mange i nabolaget borer etter bergvarme. Dette er ikke sant. Det eneste man trenger tenke på er at to borehull ikke bør plasseres for nær hverandre. En avstand på minst 20 meter er det som anbefales. BERGVARMEPUMPE Styremedlem Arild R. Kristoffersen (t.v.) og styreleder Magnus F. Pedersen er enige om at investeringen i bergvarme er gull verdt. Prosjekt uten komplikasjoner Styreleder Magnus F. Pedersen medgir at han brukte mye tid på å sette seg inn i saken, før det ble aktuelt å be om generalforsamlingens tilslutning. Solfangerpaneler ble også vurdert. Enova betalte kostnadene til en energirapport for borettslaget, som ble retningsgivende for de neste skrittene. Flere entreprenører innen brønnboring ble bedt om tilbud, men borettslaget endte til slutt med å velge landets eneste totalentreprenør innen faget, Hitech Energy på Sollihøgda i Hole. Enova støttet prosjektet med 1 million kroner. – Det var flere grunner til valget av leverandør. Firmaet opptrådte tillitsvekkende fra første stund, og betingelsene gikk i vår favør. Vi løp liten risiko. Med tanke på totalentreprenør, så hadde vi kun ett kontaktpunkt. Hadde vi valgt en annen entreprenør måtte vi ha engasjert prosjektkonsulent i tillegg. Med fasiten i handa, kan vi slå fast at alt gikk på skinner. Det oppsto ingen problemer underveis, så det er klart at vi er veldig stolte av det vi har fått til, forklarer Pedersen, som legger til at Staten burde engasjere seg mye sterkere i å stimulere til å investere i grunnvarme. En utømmelig energiressurs. “ Investeringen betaler seg selv når vi sparer over én million kroner i året på strømutgifter. Felleskostnadene blir de samme som før, det er kun fellesgjelden som øker. Dette er genialt” - Magnus Pedersen, styreleder i St. Hansberget borettslag Foruten 45 energibrønner og 33 bergvarmepumper, har alle de 195 leilighetene fått ny radiator i stua. I løpet av første kvartal i år rykket et titalls håndverkere inn i borettslaget, for å bytte ut alle vinduer og balkongdører. Rehabiliteringen ble vedtatt uavhengig av bergvarmeprosjektet, men fornyelsen har en positiv betydning for energiforbruket i hver leilighet. Prosjektet koster totalt 15 millioner kroner, og betyr et lite påslag på husleien. POSITIVE TILLEGGSKONSEKVENSER – I tillegg til den store besparelsen i produksjonen av varmtvann, har vi oppnådd tilleggskonsekvenser som er verdt å merke seg. Sentralfyringen er justert sånn at det ikke vil være mulig å la radiatorene varme opp leilighetene til for eksempel 27 plussgrader. Den slags fyring er sløseri. Nå skal potensialet være maksimalt 23 grader. Det er både energivennlig og besparende, framhever Pedersen.

38 NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag Tidlig i januar 2021 startet to borerigger på arbeidet med å bore 45 energibrønner. Etter tildekking og opprydding finnes det ikke spor av anlegget på utsiden av blokkene. På innsiden sørger høyteknologi for at all instrumentering i anlegget kan leses av på mobiltelefon eller andre digitale plattformer. I tillegg har borettslaget i realiteten kjøpt seg verdifull tid i forhold til en framtidig oppgradering av de elektriske anleggene i blokkene. – Det sterkt reduserte strømforbruket i varmeproduksjonen har kommet alle borettshaverne til gode. Tidligere kunne vi ikke tillate at det ble installert koketopper av induksjonstypen, rett og slett fordi det elektriske anlegget kunne bryte sammen, dersom alle skulle gjøre det. Med investeringen i bergvarme kan vi nå tillate induksjonstopper i leilighetene, sier Pedersen, og minner om at de elektriske anleggene i eldre borettslag ikke er tilpasset det som defineres som moderne forbruk. Å oppgradere koster millioner. Nå har St. Hansberget Borettslag lagt saken i en skuff, for en lang stund framover. FAKTA OM BERGVARME PÅ ST. HANSBERGET • St.Hansberget Borettslag har 195 leiligheter fordelt på 11 boligblokker. • Det ble boret totalt 45 energibrønner med 350 meters dybde. • Et brønnhull er 14 centimeter i diameter. • Alle brønner er boret i reint fjell. Ingen løsmasser/leire. • Brønnene ble boret med minst 25 meters avstand. • Antallet brønner utenfor hver enkelt blokk er bestemt av oppvarmingsbehovet. • Ingen synlige installasjoner utendørs. Brønnene stjeler ikke plass i fellesarealer. • 33 varmepumper er fordelt på ti nye varmesentraler i hver blokk.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=