NBBO Årsrapport 2022

og styrene som forvalter boligmassen vår best av alle. Vi må nok forvente et svakere boligmarked i våre områder det kommende året. Imidlertid har regionen vår netto tilflytting og det vil være et økende behov for nye gode boliger med gode kvaliteter. Det blir stadig sterkere fokus på gjenbruk og bærekraftige løsninger. Samtidig må vi forvente økende renter og generelt høyere kostnader noe som vil moderere boligprisene. Totalt sett så tror vi det kan bli en moderat prisnedgang for boliger i våre områder det kommende året. Boliger må folk ha, og vårt mål er at flest mulig av våre medlemmer får mulighet til å kjøpe seg sin egen bolig. Borettslagsmodellen er etter vår mening den beste måten å bo sammen på. Gjennom borettsslagsmodellen jobber vi med å legge til rette for nye løsninger som kan hjelpe enda flere førstegangskjøperne inn i boligmarkedet, Del-eie av bolig eller leie til eie er sentralt her. NBBO ønsker å levere boliger som dekker et bredt spekter slik at vi har et tilbud til alle våre medlemmer – både yngre og eldre. Vår forvaltningsvirksomhet har opplevd økende konkurranse de siste årene. Både fra andre Boligbyggelag og eksterne forretningsførere. For året 2022 opplevde vi likevel en god vekst på dette området. Vi har inngått et ti-talls nye oppdrag på forretningsførsel. Dette er både nye boligselskaper og boligselskaper i drift. Særlig er det hyggelig at boligselskaper kommer tilbake etter å ha forsøkt andre forretningsførere i en periode. Totalt forvaltet vi 15.426 boliger ved årsskiftet 2022/23. Etter to år preget av Covid 19 var det endelig mulig å avholde årets generalforsamling på vanlig måte igjen. Det tror vi de aller fleste satte pris på. Det var nok også en god del saker som var utsatt i denne perioden i påvente av at man kunne avholde fysiske møter igjen. Det var derfor ekstra mange saker å behandle på årsmøtene i 2022. Det var en periode mange lange møter og kvelder for våre ansatte, men vi er veldig glade for at vi kom trygt gjennom denne perioden til beste for alle boligselskapene vi forvalter. 5 Administrerende direktør Steinar Kjærnli Tore E. Hansen Trude Williamson Johanne M. Karlander Juel Turid Jonassen Arve Fjeld Espen Ellingsen Line G. Christiansen STYRET I NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=