NBBO Årsrapport 2022

HOVEDTREKK 4 NBBO og datterselskapene våre ble i 2022 sertifisert som miljøfyrtårn. Det blir stadig større fokus på å finne gode og bærekraftige løsninger for boligselskapene og medlemmene våre generelt. På dette området skal vi fortsette å utvikle løsninger som er tilpasset det grønne skiftet og som vil være bærekraftige i årene fremover. For første gang siden 2019 var det mulig å gjennomføre generalforsamlingene i boligselskapene våre som normalt. Det var nok viktig for mange at vi kunne samles igjen på vanlig måte i et møterom i stedet for digitale møter. Våre forvaltningskonsulenter var veldig glade for igjen å kunne delta på ordinære generalforsamlinger på «gamlemåten». Selv om vi kom oss trygt igjennom generalforsamlingene også i pandemiårene så er det uten tvil bedre å behandle de mest krevende sakene i et fysisk møte. Det er likevel ikke tvil om at pandemien har ført til en raskere utvikling av digitale løsninger som våre kunder og ansatte vil nyte godt av i årene som kommer. Utviklingen i boligmarkedet i Drammensregionen var litt ulik gjennom året. Første halvår var det stor aktivitet med prisvekst og forholdsvis rask omsetning av boliger. Etter sommeren ble markedet mye tyngre. Hovedårsaken til dette er nok de økende rentene. Prisene i Drammensregionen steg med 3,7 % i 2022 mens boligprisene i Norge endte med en vekst på 1,5 % i 2022. Fremover må vi nok forvente et rolig marked i hvert fall første halvår av 2023. Når det gjelder byggevirksomheten i 2022 overleverte vi 27 rekkehusboliger i Granittlia i Solbergelva. Overleveringene ble gjennomført i tre etapper, den siste 15. desember. Boligene ble overlevert med svært få reklamasjoner og vi håper de nyinnflyttede finner seg godt til rette i sine nye hjem. Byggearbeidene i Nedre Tverrgate 3 i Mjøndalen sentrum (det gamle legesentret) ble igangsatt sommeren 2022. Her er fremdriften etter planen og vi har hatt en god start med godt salg så langt i prosjektet. Ellers jobber vi med flere utviklingsprosjekter, bl.a. et større nærings- og boligprosjekt i samarbeid med Fevang AS på Strømsø ved Clarion Collection Hotel Tollboden på nærmere 100 boliger. NBBO Vaktmester Service får gode tilbakemeldinger på kvaliteten som leveres. Allikevel hadde selskapet et svakere år i 2022. Dette skyldtes særlig kapasitetsutfordringer da noen ansatte gikk over til våre kunder i tillegg til en del sykefravær, bl.a. knyttet til Covid og influensa. Selskapet er i ferd med å rekruttere nye håndverkere og med de ressursplaner selskapet har lagt for 2023 er målet å komme opp i tilsvarende omsetning og resultater som i 2021. Særlig vil det være viktig å legge til rette for en jevnere ressursbelastning gjennom året. Planen er fortsatt å videreføre strategien med å ansette faglærte framover (snekkere, malere, gartnere mv.). I tillegg til vår vaktmestervirksomhet gjør dette oss mer fleksible og i stand til å ta flere typer oppdrag. På sikt vil dette gi NBBO Vaktmester Service flere ben å stå på. Vår eiendomsmegler NBBO Eiendomsmegling har de siste årene hatt en målsetting om å øke markedsandelen av boliger solgt i borettslagene våre. De hadde et godt 1. halvår i 2022 og klarte å fastholde den oppnådde markedsandelen på 6% i våre områder totalt og 13% på borettslag. Videre utover i året ble markedet en del roligere med færre salg totalt og lengre omsetningstid pr. bolig. Fordi det totale boligsalget falt, fikk vårt eiendomsmeglerforetak underskudd i 2022. Selskapet jobber videre med målsettingen om å ytterligere øke vår markedsandel i 2023. Målsetningen om å være best på borettslagsmegling er sterk og naturlig for alle oss i NBBO. Eiendomsmegling skal utnytte den kunnskapen NBBO har som forvalter og forretningsfører for våre boligselskaper. NBBO kjenner markedet Et nytt år er historie og helt kort kan vel 2022 oppsummeres som et krevende år på mange måter. I fjor vinter ble alle begrensninger etter Covid-pandemien opphevet, og vi kunne endelig samles igjen. Alt så lyst ut. Så fikk vi isteden nye mørke skyer på horisonten når Russland valgte å invadere Ukraina og gå til krig. Dette snudde opp ned på mye i verden og siden har vi opplevd stadig økende priser på varer og tjenester. Samtidig har vi hatt en strømkrise som ble forsterket som følge av krigen på toppen av økende renter. Alt dette gjør at folk flest har fått mindre å rutte med i løpet av året. Vi tror nok dessverre dette vil vedvare en stund til. Heldigvis og til tross for alle disse krevende utfordringene opplever NBBO vekst i antall medlemmer og forvaltningsoppdrag. Det skal vi være veldig godt fornøyde med. Styret takker alle ansatte for den utmerkede innsatsen som alle sammen har gjort i løpet av året. Økonomisk har NBBO oppnådd et godt resultat dette året. Vi er også stolte av at Boligbanken ASA har gjennomført sitt første hele driftsår på en god måte. Også utbyggingsselskapet vårt (NUAS) samt Eiendomsselskapet vårt har overskudd i 2022. STYRETS ÅRSBERETNING 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=