NBBO Årsrapport 2022

30 Note 3 – Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontor-maskiner, bil Akk.ansk.kost pr. 01.01. 2 759 164 2 759 164 Tilgang i året 155 828 155 828 Avgang i året 0 Akk.ansk.kost pr. 31.12 2 914 992 2 914 992 Avskrevet tidligere år -2 294 324 -2 294 324 Avskrevet i år -219 596 -219 596 Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året 0 Akk.avskr.pr. 31.12. -2 513 919 -2 513 919 Bokført verdi pr 31.12. 401 073 401 073 Avskrivningssatser, lineært 10 - 33% Økonomisk levetid 3 - 10 år Totalt Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontor-maskiner, bil Akk.ansk.kost pr. 01.01. 6 886 684 11 652 349 0 18 539 033 Tilgang i året 2 381 771 0 0 2 381 771 Avgang i året 0 0 0 0 Akk.ansk.kost pr. 31.12 9 268 455 11 652 349 0 20 920 804 Avskrevet tidligere år -3 877 081 -6 698 619 0 -10 575 699 Avskrevet i år -878 467 -88 256 0 -966 723 Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året 0 0 0 0 Akk.avskr.pr. 31.12. -4 755 548 -6 786 875 0 -11 542 422 Bokført verdi pr 31.12. 4 512 912 4 865 472 0 9 378 384 Avskrivningssatser, lineært 10 - 33% 2 - 10 % Økonomisk levetid 3 - 10 år 10 - 50 år Totalt NBBO KONSERNET Varige driftsmidler Tomt og bygning NBBO og øvrige konsernselskaper benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Avskrivningsplanene er satt ut fra en vurdering av levetid for de ulike driftsmidlene basert på erfaring fra vår virksomhet. Kopieringsmaskiner og andre kontormaskiner 5 år Inventar 10 år Dataservere, printere med mer 4 - 5 år Arbeidsstasjoner, PC’er 3 år Bygninger 50 år Tomt Ingen avskrivning NBBO

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=