NBBO Årsrapport 2022

24 Driftsinntekter 48 217 923 47 589 304 Salgsinntekter av varer og tjenester 1 78 174 320 83 351 186 15 184 134 13 789 264 Andre driftsinntekter 1 15 639 085 14 388 904 63 402 057 61 378 568 Sum driftsinntekter 93 813 405 97 740 090 Driftskostnader 1 193 440 1 245 822 Varekostnader 6 712 053 7 530 306 35 047 180 34 421 417 Lønnskostnader 2 56 639 756 57 162 878 219 596 205 682 Avskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 966 723 723 316 18 407 829 18 671 737 Andre driftskostnader 4 22 691 785 23 461 571 54 868 045 54 544 658 Sum driftskostnader 87 010 317 88 878 071 8 534 012 6 833 910 Driftsresultat 6 803 088 8 862 019 Finansinntekter og finanskostnader 0 0 Resultat tilknyttet selskap 7 14 360 073 1 702 027 10 826 112 795 Renteinntekter konsern 0 0 649 273 596 310 Finansinntekter 2 127 405 1 331 454 19 366 2 413 Finanskostnader 144 323 39 307 640 733 706 692 Netto finansposter 16 343 155 2 994 174 9 174 745 7 540 602 Ordinært resultat før skattekostnad 23 146 243 11 856 193 -235 516 1 868 366 Skattekostnad på ordinært resultat 5 -301 734 2 463 281 9 410 261 5 672 236 Ordinært resultat 23 447 977 9 392 912 9 410 261 5 672 236 Årsresultat 6 23 447 977 9 392 912 Minoritetens andel av resultat 0 0 Majoritetenes andel av resultat 23 447 977 9 392 912 Sum 23 447 977 9 392 912 Oppskrivninger og overføringer: 9 410 261 5 672 236 Overført til /fra annen egenkapital 6 9 410 261 5 672 236 Sum oppskrivinger og overføringer 2021 2022 2021 2022 RESULTATREGNSKAP MORSELSKAP Note KONSERN

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=