NBBO Årsrapport 2021

NT3 I MJØNDALEN SENTRUM I Nedre Tverrgate 3 hvor Nedre Eiker Legesenter ligger i dag har vi lagt ut 39 andelsboliger for salg. Boligene ligger meget sentralt og åpent til i Mjøndalen sentrum og nære kollektivknutepunkter. Interessen blant boligkjøperne har vært god. I skrivende stund, en drøy måned etter at boligene ble lagt ut for salg, er 19 av totalt 39 boliger solgt. Da salgskravet er nådd planlegger vi byggestart av dette kombinerte bolig- og næringsprosjektet i løpet av august/ september 2022 og forventer en ferdigstillelse på nyåret i 2024. Det er Nedre Tverrgate 3 Holding AS som er byggherre og selger av boligene. Dette er et selskap vi eier på 50/50 basis sammen med Ruba Invest AS, som igjen eies av Gigant Gruppen AS og Millennium Holding AS med 50% av hver. DESILITEREN PÅ STRØMSØ Dette er en kvartalsutbygging ved siden av Clarion Hotell Tollboden mellom Tollbugata og Dr. Hansteinsgate. Det er to verneverdige bygg i prosjektet (verneklasse b) og det er planlagt ca. 700 m2 næring i 1. etg mot Dr. Hansteinsgate. Utover de verneverdige byggene og næringsarealene er det planlagt å bygge om lag 100 boliger i prosjektet. Vi har inngått en samarbeidsavtale med Fevang AS på 50/50 basis for utvikling av boligprosjektet. Reguleringsforslaget er under 2. gangs behandling og vi planlegger å legge boligene ut for salg på nyåret i 2023. Dette blir et stort og spennende prosjekt sentralt på Strømsø med fin beliggenhet og kort avstand til alt av kollektivtilbud. BANKBYGGET I LIERBYEN Prosjektet ligger i Hegsbroveien 52 sentralt i Lierbyen like ved Elvebredden Park. Dette bolig- og næringsprosjektet utvikles også i samarbeid med Gigant Gruppen AS gjennom Bankbygget Lier AS. Vi har derfor sammen etablert Bankbygget Utvikling AS på 50/50 basis som vil bli byggherre og selger av boligene i prosjektet. Eiendommen ligger innenfor sentrumsplanen i Lier hvor kommunen arbeider med regulering av denne, og vi er i dialog med innspill i dette arbeidet. HOLLENDERKOLLEN Dette er en eiendom på Tangen i Drammen på ca. 7,0 da. som er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Bak prosjektet står Hollenderkollen Utvikling AS (HU) som vi eier sammen med Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKE) og Urban Compact Living AS (UCL) med henholdsvis 45, 45 og 10 % prosent hver. HU ervervet eiendommen fra Drammen kommune gjennom DKE og har siden starten av 2018 arbeidet med detaljreguleringen av denne. Etter flere ulike planforslag vedtok kommunestyret i møte 4. mai 2021 å avsette arealet til friområde i ny kommuneplan. Pågående planarbeid er derfor avsluttet og de økonomiske konsekvensene av dette er ikke avklart. GULSKOGEN På Rød øst og vest har vi kjøpt to eiendommer fra private grunneierne på 26 da. Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS eier også to eiendommer på samme sted på omtrent samme størrelse og vi har inngått avtale om å utvikle disse eiendommene sammen. Boligområdet på Gulskogen, hvor vi også har et samarbeide med Block Watne AS gjennom Gulskogen Utviklingsselskap AS, har et rekkefølgekrav om bl.a. en jernbaneundergang og vi håper at dette kan løses ved samarbeid mellom Bane NOR, de øvrige grunneierne og kommunen. Eiendommen er avsatt til boligformål i kommunens arealdel og hele utviklingsområde med de eksterne bør kunne ligge på rundt 1 000 boliger. SPIKKESTAD I tillegg til ovennevnte prosjekter har vi også et samarbeid med H. Strøm Holding AS ved jernbanestasjonen på Spikkestad med et potensiale på rundt 200 boliger. I dette samarbeidet har vi etablert Spikkestadkvartalene Boligprosjekt AS som vi eier med H. Strøm Holding AS på 50/50 basis. Grunnet kapasitetsutfordringer i renseanlegg i Asker kommune, vil vi måtte avvente byggesøknad for disse ferdigregulerte områdene til dette er løst. 9 BOLIGPROSJEKTER UNDER UTVIKLING:

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=