NBBO Årsrapport 2021

10 ØKONOMI Alle selskapene i konsernet har levert gode resultater i 2021. NBBO regnskapet for 2021 viser et årsresultat på kr 5.672.236,- og kr 9.392.912,- for konsernet. Resultatene foreslås overført til annen egenkapital. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger budsjett for 2022 og konsernets strategiplan for årene fremover. NBBO er i en sunn økonomisk og finansiell stilling, med en likviditetsbeholdning pr. 31.12.2021 på 37 MNOK. Egenkapitalen ble økt med henholdsvis kr 6.089.237,- og kr 9.809.912,- i NBBO og i konsernet i 2021. Egenkapitalandelen per 31.12.21 var 88,7% i morselskapet og 89,0% i konsernet, mot 83,1 % og 83,2 % per 31.12.2020. Dette betyr at både NBBO og hele konsernet er i en meget solid finansiell stilling. Selskapets finansielle risiko er først og fremst knyttet til utviklingen i boligmarkedet og prosjekter. NBBO Utbygging AS har et rammelån på 40 MNOK hos NBBO som det ikke var trukket på pr. 31.12.21. Morselskapet har ingen langsiktig gjeld. ÅRSRESULTAT 5.672.236,- KONSERN 9.392.912,- LIKVIDITETSBEHOLDNING 37 MNOK

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=