NBBO Årsrapport 2021

å ta ytterligere markedsandeler på megleroppdrag i borettslag. NBBO Eiendomsmegling skal utnytte den kunnskapen NBBO har som forvalter og forretningsfører for våre boligselskaper. NBBO kjenner markedet og styrene som forvalter boligmassen vår best av alle. Vi forventer også i 2022 et rimelig godt boligmarked i våre områder. Regionen vår har fortsatt netto tilflytting og det er behov for nye gode boliger med riktige kvaliteter som også er bærekraftige. Samtidig forventer vi økte renter noe som vil bidra til å stabilisere boligprisveksten framover. Totalt sett så tror vi det blir en balanse med en moderat prisvekst fremover. For Drammensregionen var det samlet en prisøkning på 10.7% i 2021. Totalt sett så forventer vi derfor en lavere prisstigning enn i fjor samtidig som man må regne med en prisstigning noe over landsgjennomsnittet også i 2022. Vår forvaltningsvirksomhet har opplevd økende konkurranse de siste årene. Både fra andre Boligbyggelag og eksterne forretningsførere. Vi har imidlertid opplevd vekst i mange år dog med en mindre reduksjon i boliger til forvaltning i 2021. Det er gjennom året etablert samarbeidsavtaler med flere av de store utbyggerne i Drammensområdet (både prosjekter somer igangsatt og kommende prosjekter) så vi har stor tro på videre vekst i årene fremover. Totalt forvaltet vi 15.190 boliger ved utgangen av 2021. NBBO Byggtek hadde også i 2021 et godt år, dog med et litt lavere resultat enn i 2020. Det ventes et godt marked framover og med forventning om vekst har vi ansatt to nye medarbeidere som begynte i Byggtek i 1. kvartal 2022. Det var også i 2021 nødvendig å avholde de aller fleste generalforsamlingene i våre boligselskaper digitalt eller pr. korrespondanse. Noen måtte kanskje utsette noen saker til behandling, men stort sett så er tilbakemeldingen at boligselskapene våre fikk avholdt sine generalforsamlinger på en god måte. Etter 2 år med pandemi så håper vi at det nå blir åpnet opp og vi får muligheten til å møtes sammen igjen på ordinære generalforsamlinger våren 2022. 5 Administrerende direktør Steinar Kjærnli Tore E. Hansen Tora Tiedemann Johanne M. Karlander Juel Turid Jonassen Arve Fjeld Espen Ellingsen Line G. Christiansen STYRET I NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=