NBBO Årsrapport 2021

HOVEDTREKK 4 Boligmarkedet i vårt nedslagsfelt i Drammensregionen har også vært godt i 2021. Prisene generelt i Drammensregionen steg med 10,7 % i 2021 drøyt 2 % mer enn landsgjennomsnittet. Vi bor i en attraktiv region og fortsatt lave renter og netto innflytting har gitt disse utslagene. Vi er spente på hvordan markedet går videre, og må nok forvente en lavere prisvekst framover. Uansett så er vi optimistiske og vi er helt sikre på at våre boligselskaper (borettslag og sameier) vil være ettertraktet også i 2022. Vår eiendomsmegler NBBO Eiendomsmegling har de siste årene hatt en målsetning om å øke markedsandelen av boliger solgt i borettslagene våre. Vi oppnådde en markedsandel på 15 % i 2021 og selskapet jobber kontinuerlig med målsetningen om ytterligere å øke vår markedsandel i 2022. Fremdriften på våre nye boligprosjekter har også stort sett gått som planlagt til tross for pandemien. Elvebredden Park ble innflyttet i februar/mars 2021 litt før planen. Dette er vi meget godt fornøyd med i en hverdag preget av pandemien. Ila våren 2021 lanserte vi Granittlia med 27 rekkehus. Det ble godt mottatt av markedet. NBBO Vaktmester Service hadde nok et godt år i 2021 til tross for noen utfordringer og utskiftinger i arbeidsstokken. Omsetningen økte ytterligere i 2021 og vi er glade for å kunne levere vaktmestertjenester til enda flere medlemmer og boligselskaper. Også i 2021 var det høysesong på sommeren med mange innleide vikarer mens vinteren var lavsesong. Målet framover blir å sørge for at aktiviteten og sysselsettingen bli jevnest mulig gjennom året. Det skal selskapet få til ved å satse enda mer på håndverkertjenester og også skadehåndtering (forsikring) på vegne av boligselskapene. Vi får gode tilbakemeldinger på kvaliteten på arbeidene som utføres noe vi er godt fornøyd med. Vi skal videreføre strategien med å ansette faglærte i selskapet framover (snekkere, malere, gartner mv.). I tillegg til vår vaktmestervirksomhet gjør dette oss mer fleksible og i stand til å ta flere typer oppdrag. På sikt vil dette gi NBBO Vaktmester Service enda flere ben å stå på. Vår byggevirksomhet er organisert i NBBO Utbygging. Selskapet har hatt gode resultater som en følge av vår boligbygging de siste årene. I 2021 ferdigstilte vi prosjektet vårt i Lierbyen – Elvebredden Park. Her er det både et borettslag og et boligsameie. I skrivende stund har vi 3 gjenstående boliger (av totalt 65) som vi regner med å selge i løpet av våren 2022. Dette er vi godt fornøyde med. Videre har vi også hatt et godt salg på Granittlia Sameie (Solbergelva) hvor vi totalt har solgt 25 av 27 rekkehus. Det første byggetrinnet med 7 rekkehus har innflytting i mars 2022 og alle disse rekkehusene er solgt. Siste byggetrinn som består av 20 leiligheter, har innflytting i slutten av 2022. Vinteren 2021 var det også innflytting i Galleriet borettslag ved Losjeplassen i Drammen Sentrum. Glitre Eiendom har vært ansvarlige for selve byggingen, og prosjektet som består av totalt 51 leiligheter blir et borettslag tilknyttet NBBO. Videre har NBBO Eiendomsmegling vært selger av dette fine prosjektet. NBBO Eiendomsmegling har også i år overskudd til tross for en mindre ansatt gjennom store deler av året. Vi opplever fortsatt vekst og har nå behov for å ansette flere meglere. Selv om det er stor rift om megleroppdragene har meglerne våre vist at vi klarer å hevde oss i konkurransen. NBBO Eiendomsmegling ønsker derfor å vokse ytterligere. Målsetningen om å være best på borettslagsmegling har gitt oss riktig fokus og økt markedsandelen vår på dette området. Vi har som målsetning Nok et år er over og vi kan konstatere at også 2021 ble preget av Koronapandemien og dens begrensninger. Til tross for dette fikk vi gjennomført mange av våre planlagte 75 års jubileums-arrangementer. Våre medlemstilbud og medlemsaktiviteter har faktisk nådd ut til flere medlemmer enn noen gang tidligere. Resultatmessig har boligbyggelaget og alle våre datterselskaper oppnådd gode resultater og overskudd i 2021. Vi er også veldig stolte av at vi endelig fikk etablert Boligbanken som en bank for våre borettslag og boligsameier hvor NBBO eier 25 % av banken. Som en følge av pandemien har mye arbeid blitt gjennomført på hjemmekontor i 2021. Vi fikk i stor grad gjennomført våre rutinemessige oppgaver på denne måten. For boligprosjektene var det litt større utfordringer med hjemmekontorordning fordi det der er behov for å være mere sammen. Vi er uansett veldig stolte av alle våre medarbeidere og måten de har stått på i en krevende situasjon på vegne av våre medlemmer og våre kunder boligselskapene. STYRETS ÅRSBERETNING 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=