NBBO Årsrapport 2021

26 Note 3 – Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontor-maskiner, bil Akk.ansk.kost pr. 01.01. 2 729 524 2 729 524 Tilgang i året 29 640 29 640 Avgang i året 0 Akk.ansk.kost pr. 31.12 2 759 164 2 759 164 Avskrevet tidligere år -2 088 642 -2 088 642 Avskrevet i år -205 682 -205 682 Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året 0 Akk.avskr.pr. 31.12. -2 294 324 -2 294 324 Bokført verdi pr 31.12. 464 840 464 840 Avskrivningssatser, lineært 10 - 33% Økonomisk levetid 3 - 10 år Totalt Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontor-maskiner, bil Akk.ansk.kost pr. 01.01. 5 391 040 11 652 349 17 043 389 Tilgang i året 1 495 644 0 1 495 644 Avgang i året 0 0 0 Akk.ansk.kost pr. 31.12 6 886 684 11 652 349 18 539 033 Avskrevet tidligere år -3 242 021 -6 610 363 -9 852 383 Avskrevet i år -635 060 -88 256 -723 316 Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året 0 0 0 Akk.avskr.pr. 31.12. -3 877 081 -6 698 619 -10 575 699 Bokført verdi pr 31.12. 3 009 604 4 953 730 7 963 334 Avskrivningssatser, lineært 10 - 33% 2 - 10 % Økonomisk levetid 3 - 10 år 10 - 50 år Totalt NBBO KONSERNET Varige driftsmidler Tomt og bygning NBBO og øvrige konsernselskaper benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Avskrivningsplanene er satt ut fra en vurdering av levetid for de ulike driftsmidlene basert på erfaring fra vår virksomhet. Kopieringsmaskiner og andre kontormaskiner 5 år Inventar 10 år Dataservere, printere med mer 4 - 5 år Arbeidsstasjoner, PC’er 3 år Bygninger 50 år Tomt Ingen avskrivning NBBO

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=