NBBO Årsrapport 2021

22 Egenkapital Innskutt egenkapital 6 526 650 6 290 975 Andelskapital 6 6 526 650 6 290 975 6 526 650 6 290 975 Sum innskutt egenkapital 6 526 650 6 290 975 Opptjent egenkapital 112 663 727 106 810 165 Annen egenkapital 6 185 239 780 175 665 543 112 663 727 106 810 165 Sum opptjent egenkapital 6 185 239 780 175 665 543 Konsernets egenkapital 6 191 766 430 181 956 518 Minoritetens andel av egenkapital 0 0 119 190 377 113 101 140 Sum egenkapital 191 766 430 181 956 518 Gjeld Avsetning for forpliktelser 10 967 10 967 Pensjonsforpliktelse 2 10 967 10 967 10 967 10 967 Sum avsetning for forpliktelser 10 967 10 967 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 10 1 052 476 0 Sum langsiktig gjeld 1 052 476 0 Kortsiktig gjeld 5 458 117 1 000 689 Leverandørgjeld 6 712 436 2 298 635 4 018 049 3 788 019 Skyldige offentlige avgifter 6 562 911 6 133 118 1 954 743 2 392 319 Betalbar skatt 5 2 752 244 3 238 157 72 187 0 Gjeld til konsernselskap 0 0 3 637 917 15 789 967 Annen kortsiktig gjeld 6 614 361 24 980 568 15 141 013 22 970 994 Sum kortsiktig gjeld 22 641 952 36 650 478 15 151 980 22 981 961 Sum gjeld 23 705 395 36 661 445 134 342 357 136 083 101 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 215 471 825 218 617 963 2020 2021 2020 2021 BALANSE PR. 31.12 MORSELSKAP Note KONSERN GJELD OG EGENKAPITAL I styret for Nedre Buskerud Boligbyggelag, Drammen, 27. april 2022 Line G. Christiansen Johanne M. Karlander Juel Tore E. Hansen Tora Tiedemann Turid Jonassen Arve Fjeld Styreleder Espen Ellingsen Steinar Kjærnli Administrerende direktør

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=