NBBO Årsrapport 2022

DESILITEREN PÅ STRØMSØ Dette er en kvartalsutbygging ved siden av Clarion Hotell Tollboden mellom Tollbugata og Dr. Hansteinsgate. Det er to verneverdige bygg i prosjektet (verneklasse b) og det er planlagt 4-500 m2 næring 1. etg i hovedsak mot Dr. Hansteinsgate. Utover de verneverdige byggene og næringsarealene er det planlagt å bygge litt i underkant av 100 boliger i prosjektet. Vi har inngått en samarbeidsavtale med Fevang AS på 50/50 basis for utvikling av dette bolig- og næringsprosjektet. Reguleringsforslaget er godkjent av Drammen kommune, selv om det har kommet en klage på vedtaket fra nabo. Tidspunktet for lansering av prosjektet er ikke avklart både grunnet dette forholdet, boligmarkedet og entreprisekostnadene. Vårt ønske er å lansere prosjektet høsten 2023, men det er mest sannsynlig våren 2024. Dette blir et stort og spennende prosjekt sentralt på Strømsø med fin beliggenhet og kort avstand til alt av kollektivtilbud. BANKBYGGET I LIERBYEN Prosjektet ligger i Hegsbroveien 52 sentralt i Lierbyen like ved Elvebredden Park som vi ferdigstilte i 2021. Dette bolig- og næringsprosjektet utvikles også i samarbeid med Gigant Gruppen AS gjennom Bankbygget Lier AS. Vi har derfor sammen etablert Bankbygget Utvikling AS på 50/50 basis som vil bli byggherre og selger av boligene i prosjektet. Eiendommen ligger innenfor sentrumsplanen i Lier hvor kommunen er i sluttfasen med reguleringsarbeidet (førstegangsbehandlet). Vi har vært i dialog og gitt innspill i reguleringsprosessen. Arbeidet med bygge (ramme-) søknaden planlegges i løpet av våren 2023. Vi håper å kunne bygge noe i overkant av 70 boliger i dette prosjektet. HOLLENDERKOLLEN Dette er en eiendom på Tangen i Drammen på ca. 7,0 da. som er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Bak prosjektet står Hollenderkollen Utvikling AS (HU) som vi eier sammen med Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKE) og Urban Compact Living AS (UCL) med henholdsvis 45, 45 og 10 % prosent hver. HU ervervet eiendommen fra Drammen kommune gjennom DKE og har siden starten av 2018 arbeidet med detaljreguleringen av denne. Etter flere ulike planforslag vedtok kommunestyret i møte 4. mai 2021 å avsette arealet til friområde i ny kommuneplan. Pågående planarbeid er derfor avsluttet og de økonomiske konsekvensene av dette er ikke avklart. Prosess for innløsning av tomten kan ikke starte før arealdelen i kommeplanen er vedtatt. GULSKOGEN På Rød øst og vest har vi tidligere kjøpt to eiendommer fra private grunneierne på 26 dekar. Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS eier også to eiendommer på samme sted på omtrent samme størrelse og vi har inngått avtale om å utvikle disse eiendommene sammen. Vi har sendt et planinitiativ for Rød Øst. Begge eiendommene vil etter all sannsynlighet bli videreført til boligformål arealdelen i kommuneplanen. Sammen med OBOS Block Watne AS har vi en opsjonsavtale med Stormoen gård om utvikling av boliger. Eiendommen på Stormoen var avsatt til boligformål i kommunens arealdel. Det er stor sannsynlighet for at store deler av denne eiendommen blir tilbakeført til landbruk (LNF) i arealdelen. Hele boligområdet på Gulskogen har et rekkefølgekrav om bl.a. en jernbaneundergang og vi håper at dette kan løses ved samarbeid mellom Bane NOR, de øvrige grunneierne og kommunen. SPIKKESTAD I dette prosjektet har vi et samarbeid med H. Strøm Holding AS ved jernbanestasjonen på Spikkestad med et potensiale på rundt 200 boliger. Vi har etablert Spikkestadkvartalene Boligprosjekt AS som vi eier med H. Strøm Holding AS på 50/50 basis. Grunnet kapasitetsutfordringer i renseanlegg i Asker kommune, vil vi måtte avvente byggesøknad for disse ferdigregulerte områdene til dette er løst. I tillegg til ovennevnte boligprosjekter jobber vi med flere utviklingsprosjekter, noen med lengre tidshorisont. 9 BOLIGPROSJEKTER UNDER UTVIKLING:

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=