NBBO Årsrapport 2022

35 Note 9 Bankinnskudd for bundne midler og klientmidler Skattetrekkskonto 1 127 583 1 081 819 1 868 033 1 839 843 Klientmidler og klientansvar 0 0 3 545 457 20 312 303 Andre bundne midler 0 0 0 997 094 KONSERN NBBO 2021 2022 2022 2021 Klientmidler tilhører klienter og er ikke oppført i balansen. I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler. Langsiktig fordring, Garanti Eiendomsmegling Norge AS 85 980 85 980 85 980 85 980 Langsiktig fordring, Spikkestadkvartalene Boligprosjekt AS 3 922 591 3 209 386 Langsiktig fordring, Granittlia Utvikling AS 0 11 557 939 Langsiktig fordring, Nedre Tverrgate Holding AS 12 981 810 6 630 071 Langsiktig fordring, Bankbygget AS 9 752 627 9 483 985 Langsiktig fordring, Gulskogen Utviklingsselskap AS 1 703 318 535 628 Langsiktig fordring, Hollenderkollen Utvikling AS 3 020 861 2 836 557 Sum langsiktige fordringer 85 980 85 980 31 467 188 34 339 546 KONSERN NBBO Andre langsiktige fordringer 2021 2022 2022 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=