Innkalling til generalforsamling

21 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Årsresultat etter skatt SAMLET OVERSIKT OVER RESULTATENE I DATTER-SELSKAPENE 9.489.624 9.314.278 175.346 226.837 NBBO Eiendomsmegling 0 1.902.583 -1.902.583 6.988.417 NBBO Utbygging Selskap NBBO Byggtek 10.456.345 9.266.448 1.189.896 932.419 NBBO Vaktmester Service 18.744.924 17.859.987 884.937 661.349 DBBL Eiendomsselskap 3.227.114 1.619.562 1.607.552 1.224.719 Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag. Etter fusjon mellom Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag høsten 2006 ble NBBO eneaksjonær fra årsskiftet 2007. Selskapets aksjekapital er på kr. 1.000.000,- 2021 ble et godt år for NBBO Byggtek men med et noe lavere resultat enn i 2020. Det ventes et godt marked framover og det er også ansatt to nye medarbeidere i selskapet vinteren 2022. NBBO Byggtek AS fikk et årsresultat etter skatt i 2021 på kr. 932.419, - Styret i NBBO Byggtek AS har bestått av Steinar Kjærnli som styreleder og Unn Hege Nordhagen og Jan Morten Røkaas som styremedlemmer. Daglig leder er Rune Tollefsen. NBBO EIENDOMSMEGLING AS Selskapet ble stiftet 20.02.1995. Den gang ble selskapet etablert somDrammensmegleren. Selskapet kom senere inn i Garantikjeden. Selskapet er fortsatt med i Garantikjeden, men benytter nå samme navn og profil som NBBO. NBBO Eiendomsmegling har som formål å drive eiendomsmegling, herunder salg, utleie, forretningsførsel samt rådgivning innen fast eiendom. Selskapets aksjekapital er kr 100.000,- med NBBO som eneaksjonær. Foruten å drive eiendomsmegling har selskapet også en viktig rolle som bidragsyter og selgere av våre nye boligprosjekter og vi er på denne måten en totalleverandør for realisering av nye boliger. NBBO eiendomsmegling solgte samlet 198 boliger i 2021. Dette er noe lavere enn i 2020 men så har det også vært en megler mindre ansatt i selskapet i store deler av 2021. Vi anser derfor resultatet som tilfredsstillende. Selskapet ønsker å ansette en ny eiendomsmegler så raskt som mulig. Markedsandelen på salg av tilknyttede borettslagsboliger økte i 2021. Årsregnskapet for 2021 viste et overskudd etter skatt på kr. 226.837,- Selskapet hadde ved årsskiftet 2021/2022 fem ansatte. Styret har i perioden bestått av Steinar Kjærnli (styreleder) og Jan Morten Røkaas. Daglig leder er Jan Vidar Avdal. NBBO VAKTMESTER SERVICE AS NBBO Vaktmester Service AS er fra 2013 et 100 % heleid datterselskap av NBBO. Selskapet leverer servicetjenester til våre forvaltede boligselskaper og andre som har behov for denne typen tjenester. Selskapet har ved årsskiftet 2021/2022 15 faste ansatte medarbeidere. Årsregnskap for 2021 viser et årsresultat etter skatt på kr. 661.349, - Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (styreleder), Unn Hege Nordhagen og Steinar Kjærnli. Daglig leder er Håvard Rossvik. DRAMMEN BOLIGBYGGELAGS EIENDOMSSELSKAP AS Drammen Boligbyggelags Eiendomsselskap AS ble stiftet 4. mars 1996 og har som formål å eie og forvalte eiendommer og delta i annen beslektet virksomhet. Selskapet kjøpte Nedre Torggt. 5/7 i Drammen i 1996. Aksjekapitalen i selskapet er på kr 500.000,- med NBBO som eneaksjonær. Selskapets rolle er i første rekke å være huseier for NBBO sine kontorlokaler i Nedre Torggt. Bygget er derfor i hovedsak leid ut til NBBO og datterselskapene. Selskapets regnskap for 2021 viser et overskudd på kr 1.224.719,-. Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (styreleder), Steinar Kjærnli og Øystein Størdal som også er daglig leder.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=