Innkalling til generalforsamling

FORRETNINGSFØRSEL OG RÅDGIVNING Vår forvaltningsvirksomhet har hatt en stabil vekst de siste årene. Samlet forvalter vi 15.190 boliger ved utgangen av 2021. Dette er en nedgang fra 15.425 boliger i 2021. Vi opplever nå en økende konkurranse om våre forvaltningskunder. Vi har derfor mistet noen boligsameier som kunder, men vi har også gjennom året sikret oss avtaler om forvaltningen av store kommende store prosjekter med flere forvaltningsoppdrag inkludert bla. Svanegangen og Pålsøya park som vil gi oss vekst i årene fremover. Vi får gode tilbakemeldinger på kvaliteten på det arbeidet som gjøres for boligselskapene våre. Forvaltningsområdet i NBBO kjennetegnes av høyt kvalifiserte medarbeidere som jobber for at våre boligselskap skal få best mulig rådgivning og støtte. Vi skal være en støttespiller for styrene i boligselskapene og jobber for å bidra til at styrene skal få en best mulig hverdag. På den måten sørger vi for at styrene i boligselskapene ivaretar sine boligverdier og bomiljøet på en god måte. Vi tilbyr et totalkonsept som inkluderer rådgivning, forvaltning og regnskapsførsel, sydd sammen i en forretningsførerkontrakt. Avdelingen arbeider kontinuerlig med å utvikle tjenestetilbudet slik at vi sikrer en god kvalitet og service til våre boligselskaper også i fremtiden. 20 PORTALEN Portalen har lenge vært et viktig verktøy i vår forretningsførsel. Fra å være en enkel portal for å godkjenne fakturaer og finne regnskapsrapporter og nøkkeltall fra regnskapet og boligselskapet generelt, er Portalen videreutviklet med bla. tilgang til skjema, fagstoff, mulighet til å avholde styremøter / generalforsamlinger samt andre hjelpemidler for styrearbeidet i boligselskapene. Høsten 2021 ble det gjennomført en ansiktsløfting og planen er at enda flere oppgaver skal kunne utføres i portalen i tiden fremover EIERSKIFTER OG INFOLAND Det ble registrert 1272 eierskifter i våre boligselskaper i 2021. Dette inkluderer også familieoverdragelser. I 2020 behandlet NBBO 1158 eierskifter. NBBO leverer boligopplysninger i tilknytning til disse eierskiftene via innholdsleverandøren Infoland. Disse bestillingene blir levert innen en frist på tre virkedager. Fakta om virksomhetsområdene NBBO UTBYGGING AS NBBO Utbygging AS (NUAS) ble stiftet 25.10.2004 og har som formål å erverve, utvikle, bygge og selge fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på kr. 2.000.000,- med NBBO som eneaksjonær. Alle nye boligprosjekter som gjennomføres i regi av eller der Nedre Buskerud Boligbyggelag deltar som deleier, realiseres gjennom NBBO Utbygging AS eller der selskapet har eierinteresser. Da alle boligprosjektene NUAS er engasjert i nå gjennomføres i samarbeid med andre i egne SP-selskaper, vil inntektene av virksomheten i all vesentlig grad komme som utbytte fra disse. Drifts- og årsresultatene i selskapet vil derfor ble preget av dette og variere over tid. Selskapet fikk et overskudd etter skatt i 2021 på kr 6.988.417,-. Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (styreleder), Steinar Kjærnli, Tor Engebakken og Arne Riise. Daglig leder er Tor Engebakken som også er utbyggingssjef i NBBO. NBBO BYGGTEK AS NBBO Byggtek AS ble stiftet 26. august 1996 som et samarbeidsprosjekt om tekniske tjenester mellom Lier Boligbyggelag, Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Eierseksjonssameier Annet (aksjeselskap / stiftelse mv.) Sum totalt OVERSIKT OVER FORRETNINGSFØRERVIRKSOMHETEN I NBBO PR. 31.12.2021 9308 1562 4126 194 15190 Antall boliger til forvaltning 208 52 129 25 414 Antall boligselskap Boligselskap

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=