NBBO Årsrapport 2021

30 Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet: Aksjer Losjeplassen Holding AS 30 000 Tomt inkl utviklingsprosjekt, Rød 4 583 386 Aksjer i Elvebredden Park AS 20 000 Sum 4 633 386,00 Note 8 Langsiktige fordringer Langsiktig fordring NBBO Vaktmesterservice AS 312 488 481 761 Langsiktig fordring DBBL Eiendomsselskap AS 0 2 800 000 Sum langsiktige fordringer 312 488 3 281 761 2020 2021 NBBO NBBO har gitt NBBO Utbygging AS et rammelån kr 40 mill knyttet til flere prosjekter. Som sikkerhet for lånet er stilt: a) Pant i NBBO Utbygging AS sine 15.000 aksjer (50%) i Losjeplassen Holding AS b) Pant kr 30 mill i gnr 10, bnr 167 og 168, og gnr 109, bnr 177 i Drammen kommune. Hjemmelshaver NBBO Utbygging AS, prosjekt Rød på Gulskogen c) Pant i NBBO Utbygging AS sine 50 aksjer (50%) i Elvbredden Park AS. Av dette rammelånet på kr 40 mill er det trukket opp kr 0 per 31.12.2021. Den totale lånerammen, kr 40 mill, forfaller i henhold til avtalen betaling 31.12.2023. Det er i tillegg registrert pant til NBBO i NUAS sine 50 aksjer (50%) i Bankbygget Utvikling AS NBBO har ytet NBBO Vaktmesterservice AS et gjeldbrevlån på NOK 1.250 000 med rest 31.12.21 kr 312.488. Lånet nedbetales som et serielån over 8 år og vil være fullt innfridd 31.12.2023. Hele gjelden har forfall innen 5 år regnet fra 31.12.2021. Pålydende Antall Bokført verdi Garanti Eiendomsmegling Norge AS 1 20 000 20 000 BBL Datakompetanse 100 1 100 Digibo AS, A-aksje 1 10 000 10 000 Digibo AS, B-aksje 1 490 000 490 000 Uni Storebrand 318 5 1 590 Norske Boligbyggelags Landsforbund 47 1 47 Boligbyggelagenes Partner 23 50 000 1 Byen Vår Drammen (42 aksjer) 42 1 Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS 10 10 000 100 000 Sum aksjer og andeler i andre selskaper 621 739 Konsernets aksjer og eierandeler i andre selskaper: Bokført verdi av øvrige aksjer og andeler i tilknyttede selskaper / felleskontrollert virksomhet er oppført i balansen til kostpris justert med andel av selskapets resultat i vår eiertid samt eventuell tilbakebetaling av kapital til eierne og mottatt utbytte. NBBO har gjennom flere år arbeidet med etablering av bank for boligselskap. Banken er kommet i drift i 2021. NBBO har investert ca NOK 73 mill i aksjer i Boligbanken ASA i 2021. Lån til foretak i samme konsern

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=