Innkalling til generalforsamling

4.2 Revisjon av vedtektene i NBBO (sak fra styret i NBBO) Det er lenge siden NBBO sine vedtekter er revidert og det er kommet flere lovendringer som bør tas hensyn til i vedtektene. I tillegg er det behov for noen presiseringer, bl.a. i forhold til formålsparagrafen og delegerte-ordningen samt ønske om noen fornyelser. Dagens vedtekter er basert på mønstervedtektene utarbeidet av NBBL med noen tilpasninger. Vi er fortsatt opptatt av å følge disse mønstervedtektene så langt det passer i NBBO. Da NBBL også arbeider med nye mønstervedtekter for boligbyggelag, har vi i utarbeidelsen av denne revisjonen hatt god dialog med advokaten som arbeider med dette iNBBL. Revisjonen av vedtektene innebærer i hovedsak følgende endringsområder: • Formålsparagrafen er tilpasset og spesifisert • Lovendringer er hensyntatt, bl.a. mht. digital kommunikasjon og digitale møter • «Andelseiere» er endret til «medlemmer» • Sak fra arbeidsutvalget fra fjorårets generalforsamling er lagt inn i vedtektenes pkt. 4-4 (3) • Presiseringer vedr. delegerte ordningen • Noen moderniseringer og øvrige presiseringer De nye vedtektene er gjengitt på side 49-52, sammen med et vedtektsett på side 45-48 som viser den teksten som er tatt ut og den som er satt inn (overstrykning og grønn uthevet tekst) Innstilling: Styrets forslag til nye reviderte vedtekter for NBBO godkjennes 5. Valg Valgkomiteens innstilling på kandidater til medlemmer og varamedlemmer til styret og valgkomiteen er lagt ved innkallingen. 6. Godtgjørelse til styret, valgkomiteen og revisor 6.1 Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til tillitsvalgte er lagt ved innkallingen. 6.2 Godtgjørelse til revisor Innstilling: Revisor godtgjøres etter regning. Vedlegg: 1. NBBO sin årsrapport med årsmelding, årsregnskap og revisors beretning for 2021 2. Notat til generalforsamlingen i NBBO 2022 3. Instruks for valgkomiteen 4. Styrets forslag til nye vedtekter for NBBO samt et vedtektsett som viser endringene 5. Valgkomiteens innstilling 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=