Innkalling til generalforsamling

55 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NY VALGKOMITÉ I NBBO 2022 - 2023 Svenn Erik Fredriksen leder Fjordparken Borettslag Jonas Stabursvik * medlem Styremedlem Åshøgda Borettslag Gulveig Nordalen * medlem Tidligere leder Hovdeskogen Borettslag Marit Andersen * medlem Tidligere leder Selvbygg Borettslag (ny) Nils E. Stablum varamedlem Fjellhagen Borettslag I tillegg skal et medlem av valgkomiteen oppnevnes av styret i NBBO. Valgkomiteen skal ifølge vedtektene bestå av 5 medlemmer og ett varamedlem, hvorav ett medlem oppnevnes av styret. Det var ikke kommet inn forslag til nye kandidater til valgkomiteen og hele den sittende valgkomiteen stiller seg åpne for gjenvalg. Valgkomiteens forslag til ny valgkomite for perioden fra 9. juni 2022 til generalforsamlingen i 2023 er derfor som følger. *) Medlem som ikke bor i tilknyttet borettslag VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL HONORAR TIL TILLITSVALGTE I NBBO 2021 - 2022 Fordi det ikke ble gjort noen justeringer av honorarene i 2021, innstiller valgkomiteen på en økning i år på ca. 10%. Valgkomiteens forslag til generalforsamlingen på honorar til tillitsvalgte for perioden fra 17. juni 2021 til og med 9. juni 2022 er derfor som følger: • Honorar til styrets leder økes fra kr 115.000,- til kr 124.000,- pluss møtegodtgjørelse pr. møte. • Honorar til nestleder økes fra kr 48.000,- til kr 52.000,- pluss møtegodtgjørelse pr. møte. • Honorar til de øvrige styremedlemmene og det faste møtende 1. varamedlemmet økes fra kr 20.000,- til kr 22.000,- pluss møtegodtgjørelse pr. møte. • Møtegodtgjørelsen økes fra kr 1.800,- til kr 2.000,- pr. møte • Honorar til leder av valgkomiteen økes fra kr 5.000,- til kr 6.000,- pluss møtegodtgjørelse pr. møte. Møtegodtgjørelsen gis til alle møtende styre- og varamedlemmer samt til valgkomiteens medlemmer. Møtegodtgjørelsen gjelder også andre møter som styrets medlemmer deltar på, bl.a. møter i styrets arbeidsutvalg. Drammen, 15. mars 2022 For valgkomiteen i Nedre Buskerud Boligbyggelag Svenn Erik Fredriksen leder

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=