Innkalling til generalforsamling

1. Generalforsamlingen i NBBO er åpen for valgte delegater og eventuelle rådgivere. Delegater, rådgivere og observatører må eventuelt forevise adgangstegn i sekretariatet ved inngangen. 2. Det velges en møteleder som leder generalforsamlingen. 3. Det velges en sekretær som fører protokoll fra møtet. I protokollen skal føres de sakene som behandles, navn på de som har ordet, alle forslag som framsettes og beslutninger som fattes, med angivelse av forslagsstiller og antall avgitte stemmer. 4. Tale- og forslagsrett har delegater, revisor, medlemmer av styret og administrerende direktør. Alle som ønsker ordet viser det ved å rekke opp skilt med delegatnummer. Møteleder har rett til å stille forslag om begrensning av taletiden og om strek med de inntegnede talere. 5. Forslag må leveres skriftlig til møteleder, undertegnet med forslagsstillers navn og delegatnummer. 6. Vedtak på generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer, med mindre annet framgår av loven eller vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det møteleder slutter seg til. 7. Delegater som ønsker å forlate generalforsamlingen for en begrenset tid, eller for resten av møtet, må melde dette til sekretariatet ved utgangen av lokalet. FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN I NBBO VI HÅPER Å SE DEG PÅ VÅR GENERALFORSAMLING! TORSDAG 9. JUNI 2022 KL. 18:00 PÅ SCANDIC AMBASSADEUR DRAMMEN. 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=