Innkalling til generalforsamling

37 Likvider tilført / brukt på virksomheten: 7 540 602 -6 571 530 Resultat før skattekostnad 11 856 193 5 608 564 -2 392 243 -2 574 936 Periodens betalte skatt -3 238 081 -3 129 664 205 682 204 116 + Ordinære avskrivninger 723 316 1 194 250 5 354 041 -8 942 350 Tilført årets virksomhet 9 341 428 3 673 150 486 545 2 393 745 +/- Endring i debitorer og kreditorer, byggelån -279 249 -939 166 -11 867 487 12 338 172 +/- Endring i andre tidsavgrensingsposter -11 646 684 13 180 267 -6 026 901 5 789 567 A = Netto likviditetsendring fra virksomheten -2 584 506 15 914 250 Likvider tilført / brukt på investeringer: -29 640 -90 504 - Netto investeringer i varige driftsmidler -1 495 644 -696 022 2 969 273 9 993 231 +/- Endringer langsiktige fordringer konsern 4 000 000 0 +/- Endringer andre langsiktige fordringer 6 518 261 -7 140 762 -73 231 627 -500 024 +/- Realisasjon / anskaffelse aksjer i andre selskaper -72 395 304 1 484 976 -1 100 000 4 470 004 +/- Endring andre investeringer 5 162 150 -2 108 281 -67 391 994 13 872 707 B = Netto likviditetsendring fra investeringer -62 210 537 -8 460 089 Likvider tilført / brukt på finansiering: 0 0 +/- Nedbet. / opptak av langsiktig gjeld 1 052 476 0 417 000 407 150 + Innbetaling av egenkapital 417 000 407 150 417 000 407 150 C = Netto likviditetsendring fra finansiering 1 469 476 407 150 110 118 391 90 048 967 Likviditetsbeholdning pr 01.01.: 126 406 665 118 545 354 -73 001 895 20 069 424 A+B+C Netto endring i likvider gjennom året -63 325 567 7 861 311 37 116 496 110 118 391 Likviditetsbeholdning pr 31.12.: 63 081 099 126 406 665 2020 2021 2020 2021 MORSELSKAP KONSERN KONTANTSTRØMANALYSE NBBO har i 2021 investert NOK 73.216.628 I Boligbanken ASA. Denne investeringen inngår i linje Realisasjon / anskaffelse aksjer i andre selskaper i kontantstrømoppstillingen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=