Innkalling til generalforsamling

35 Note 9 Bankinnskudd for bundne midler og klientmidler Skattetrekkskonto 1 081 819 1 117 615 1 839 843 1 808 653 Klientmidler og klientansvar 0 0 20 312 303 18 003 740 Andre bundne midler 0 0 997 094 997 094 KONSERN NBBO 2020 2021 2021 2020 Klientmidler tilhører klienter og er ikke oppført i balansen. I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler. I NUAS er NOK 997.094 satt av på konto og er bundet i garantiperioden i forbindelse med byggeprosjekter. Langsiktig fordring, Boligbanken ASA 0 4 000 000 0 4 000 000 Langsiktig fordring, NBBO Eiendomsmegling AS 85 980 85 980 85 980 85 980 Langsiktig fordring, Spikkestadkvartalene Boligprosjekt AS 0 0 3 209 386 1 887 807 Langsiktig fordring, Elvebredden Park AS 0 20 223 257 Langsiktig fordring, Granittlia Utvikling AS 11 557 939 11 390 123 Langsiktig fordring, Nedre Tverrgate Holding AS 6 630 071 0 Langsiktig fordring, Bankbygget AS 9 483 985 0 Langsiktig fordring, Gulskogen Utviklingsselskap AS 535 628 515 027 Langsiktig fordring, Hollenderkollen Utvikling AS 2 836 557 2 755 613 Sum langsiktige fordringer 85 980 4 085 980 34 339 546 40 857 807 KONSERN NBBO Andre langsiktige fordringer 2020 2021 2021 2020

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=