Innkalling til generalforsamling

32 Note 6 – Egenkapital og disponeringer Andels-kapital Egenkapital pr 01.01. 6 290 975 106 810 165 113 101 140 Nye medlemmer i året 417 000 0 417 000 Utmeldte medlemmer i året -181 325 181 325 0 Årets resultat 0 5 672 236 5 672 236 Egenkapital pr. 31.12. 6 526 650 112 663 726 119 190 376 SUM NBBO NBBO KONSERN Annen Egenkapital Andels-kapital Egenkapital pr 01.01. 6 290 975 175 665 544 181 956 518 Nye medlemmer i året 417 000 0 417 000 Utmeldte medlemmer i året -181 325 181 325 0 Årets resultat 0 9 392 913 9 392 913 Egenkapital pr. 31.12. 6 526 650 185 239 782 191 766 430 SUM Annen Egenkapital Note 7 - Aksjer og eierandeler Datterselskap og tilknyttet selskap / felleskontrollert virksomhet NBBO Eiendomsmegling AS Drammen 100 % 3 888 419 226 838 100 000 DBBL Eiendomsselskap AS Drammen 100 % 6 240 423 1 224 719 500 000 NBBO Utbygging AS Drammen 100 % 62 457 517 6 988 417 2 020 000 NBBO Byggtek AS Drammen 100 % 2 921 337 932 420 1 872 000 NBBO Vaktmester Service AS Drammen 100 % 2 526 624 661 348 187 933 Aktiv Boligforvaltning AS Drammen 100 % -61 233 -50 916 1 Sum datterselskaper 77 973 087 9 982 826 4 679 934 Eier-andel Forr.-kontor Datterselskap Bokført verdi 31.12.2021 Egenkapital 31.12.2021 Resultat 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=