Innkalling til generalforsamling

ARBEID MOT DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter samt å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge språk, religion og livssyn. NBBO arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Dette er også nedfelt i våre etiske regler. UNIVERSELL UTFORMING En rekke lover og forskrifter inneholder bestemmelser om universell utforming. I den grad NBBO har påvirkningskraft, jobber vi med tilpasninger i nye og eksisterende omgivelser. Ved nybygging og større anskaffelser foretas aktive valg for å sikre en universell utforming med mål om økt grad av tilgjengelighet. FORSKNING OG UTVIKLING Det er ikke gjennomført forsknings- eller utviklingsprosjekter i NBBO i året som har gått. PÅVIRKNING AV DET YTRE MILJØ Selskapet har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover det som må anses som normalt for et boligbyggelag av NBBO’s størrelse. 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=